doc. Ing, Jan Pacina, Ph.D.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je pacina-150x150.png.

Odborné zaměření: GIS, dálkový průzkum Země
Místnost: CPTO 5.15Telefon: +420 475 284 137, E-mail: 
Konzultační hodiny:  středa 12.00–13.00, čtvrtek 12.00–14.00
Researcher ID: 1173997

Publikace:

Publikace WOS a SCOPUS

2022
ZACHAROVÁ, Johana, Jiří RIEZNER, Jitka ELZNICOVÁ, Iva MACHOVÁ, Karel KUBÁT, Diana HOLCOVÁ, Michal HOLEC, Jan PACINA, Jiří ŠTOJDL, Tomáš M. GRYGAR. Historical Agricultural Landforms—Central European Bio-Cultural Heritage Worthy of Attention. Land [online]. 2022, 11(7). ISSN 2073-445X. Dostupné z: doi:10.3390/land11070963

SEDLÁČEK, Jan, Ondřej BÁBEK, Tomáš Matys GRYGAR, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Jan PACINA, Jiří ŠTOJDL, Michal HOŠEK a Jitka ELZNICOVÁ. A closer look at sedimentation processes in two dam reservoirs. Journal of Hydrology [online]. 2022, 605. ISSN 00221694. Dostupné z: doi:10.1016/j.jhydrol.2021.127397

PACINA, Jan, Jiří CAJTHAML, Darina KRATOCHVÍLOVÁ, Jan POPELKA, Vojtěch DVOŘÁK a Tomáš JANATA. Pre‐dam valley reconstruction based on archival spatial data sources: Methods, accuracy, and 3D printing possibilities. Transactions in GIS [online]. 2022, 26(1), 385-420. ISSN 1361-1682. Dostupné z: doi:10.1111/tgis.12854

PAVELKA, K., E. MATOUŠKOVÁ, K. PAVELKA JR. a J. PACINA. Spatial 3d Documentation Of Historical Mining Remnants In Forested Area In The Erzgebirge/Krušnohoří Mining Region Unesco Site. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2021, XLVI-M-1-2021, 523-529. ISSN 2194-9034. Dostupné z: doi:10.5194/isprs-archives-XLVI-M-1-2021-523-2021

2021
BÁBEK, Ondřej, Jan SEDLÁČEK, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Jitka ELZNICOVÁ, Jitka TOLASZOVÁ a Jan PACINA. Historical pond systems as long-term composite archives of anthropogenic contamination in the Vrchlice River, Czechia. Anthropocene [online]. 2021, 33 [cit. 2021-03-25]. ISSN 22133054. Dostupné z: doi:10.1016/j.ancene.2021.100283

2020
ÁLVAREZ-VÁZQUEZ, Miguel Ángel, Michal HOŠEK, Jitka ELZNICOVÁ, Jan PACINA, Karel HRON, Kamila FACEVICOVA, Renata TALSKA, Ondřej BÁBEK, Tomáš M. GRYGAR. Separation of geochemical signals in fluvial sediments: New approaches to grain-size control and anthropogenic contamination. Applied Geochemistry [online]. 2020, 123. ISSN 08832927. Dostupné z: doi:10.1016/j.apgeochem.2020.104791

DOLEJŠ, Martin, Jan PACINA, Martin VESELÝ a Dominik BRÉTT. Aerial Bombing Crater Identification: Exploitation of Precise Digital Terrain Models. ISPRS International Journal of Geo-Information [online]. 2020, 9(12). ISSN 2220-9964. Dostupné z: doi:10.3390/ijgi9120713

RAŠKA, Pavel, Martin DOLEJŠ, Jan PACINA, Jan POPELKA, Jan PÍŠA a Kristýna RYBOVÁ. Review of current approaches to spatially explicit urban vulnerability assessments: hazard complexity, data sources, and cartographic representations. GeoScape [online]. 2020, 14(1), 47-61. ISSN 1802-1115. Dostupné z: doi:10.2478/geosc-2020-0005

GRYGAR, T. Matys, O. BÁBEK, J. SEDLÁČEK, Z. LENĎÁKOVÁ, M. FAMĚRA, J. ŠTOJDL, J. PACINA, J. TOLAZSOVA. Segregation and retention of As, potentially toxic metals, and organic pollutants in a reservoir from the Ohře River (the Czech Republic). Journal of Soils and Sediments [online]. 2020, 20(7), 2931-2948. ISSN 1439-0108. Dostupné z: doi:10.1007/s11368-020-02636-w

PACINA, Jan, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Jiří ŠTOJDL, Tomáš MATYS GRYGAR a Martin DOLEJŠ. Dynamics of Sediments in Reservoir Inflows: A Case Study of the Skalka and Nechranice Reservoirs, Czech Republic. ISPRS International Journal of Geo-Information [online]. 2020, 9(4). ISSN 2220-9964. Dostupné z: doi:10.3390/ijgi9040258

2019
RUSNÁK, Miloš, Ján SLÁDEK, Jan PACINA a Anna KIDOVÁ. Monitoring of avulsion channel evolution and river morphology changes using UAV photogrammetry: Case study of the gravel bed Ondava River in Outer Western Carpathians. Area [online]. 2019, 51(3), 549-560. ISSN 00040894. Dostupné z: doi:10.1111/area.12508.

L. Vejrostová, L. Lisá, D. Parma, A. Bajer, M. Hajnalová, R. Kočárová, P. Moska, J. Pacina. Human-induced prehistoric soil buried in the flood plain of Svratka River, Czech Republic. Holocene. 2019. V tisku. (IF = 2.419)

ČMELÍK, Jiří, BROVDYOVÁ, Taťjána, TRÖGL, Josef, NERUDA, Martin, KADLEČÍK Matěj, PACINA, Jan, POPELKA, Jan a Alexander S. SIROTKIN. Changes in the Content of Heavy Metals in Bílina River during 2012–2017: Effects of Flood and Industrial Inputs. Water. 2019, Vol. 11, Issue 3, 481. ISSN 2073-4441. DOI: 10.3390/w11030481 (IF 2,069)

2018
KUKLA, Jaroslav, HOLEC, Michal, HOLCOVÁ, Diana, TRÖGL, Josef, HOFMANOVÁ, Dagmar, KURÁŇ, Pavel, POPELKA, Jan, PACINA, Jan, KŘÍŽENECKÁ, Sylvie, USŤAK, Sergej a Roman HONZÍK. Attendance Significantly Affects Microbial Communities of Sand-Stone Caves in The Protected Landscape Area Labské Pískovce (Czech Republic): Implications for Regulation Measurements. Sustainability. 2018, Vol. 10, Issue 2, 396. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su10020396 (IF 1,789)

T. Matys Grygar, M. Hošek, J. Pacina, J. Štojdl, O. Bábek, J. Sedláček, K. Hron, R. Talská, S. Kříženecká, J. Tolaszová. Changes in the geochemistry of fluvial sediments after dam construction (the Chrudimka River, the Czech Republic). Applied Geochemistry, Volume 98, 2018, Pages 94-108, ISSN 0883-2927, DOI: 10.1016/j.apgeochem.2018.09.012. (IF = 3.088)

M. Rusnak, A. Kdova, J. Sladek, J. Pacina. Monitoring of avulsion channel evolution and river morphology changes using UAV photogrammetry: Case study of the gravel bed river Ondava in flysch Western Carpathians. Area, DOI: 10.1111/area.12508. V tisku. (IF = 2.195)

Článek v recenzovaném časopise:
VARADZINOVÁ, Lenka, VARADZIN Ladislav, KAPUSTKA, Katarína a Jan PACINA. Výzkum pravěkého osídlení v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2017. Pražské egyptologické studie. Vol. 20, p. 35-45. 2018. ISSN 1801-3899.

2017
VARADZIN L., VARADZINOVÁ L., PACINA J. From holes to huts: reconstructing an extinct type of architecture at the Sixth Nile Cataract (Sudan). Antiquity. ISSN: 0003-598X(IF = 1.678).

LISÁ, Lenka, BAJER Aleš, PACINA Jan, McCOOL Jon-Paul, CÍLEK Václav, ROHOVEC Jan, MATOUŠKOVÁ Šárka, KALLISTOVA Anna a Zdeněk GOTTVALD. Prehistoric Dark Soils/Sediments of Central Sudan; Case Study From the Mesolithic Landscape at the Sixth Nile Cataract. CATENA. ISSN: 0341-8162 (IF = 2.612).

VEJROSTOVÁ L, LISÁ L., BAJER A., PACINA J.: Evaluation of Human Impact on Geomorphology of Highland Stream Valleys: Case Study from Bohemian-Moravian Highlands, Czechia. Geografie.1. ISSN: 1212-0014. (IF = 0.745)

PACINA, Jan, POPELKA, Jan a Sandra KLIMEŠOVÁ. Advanced accuracy tests of datasets gathered by UAVs. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017, Conference Proceedings. 2017, Vol. 17, Issue 23, s. 13-10. ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2017/23/S10.001

Článek v recenzovaném časopise:
PACINA, Jan a Jan POPELKA. Accuracy of Digital Surface Models derived from archival aerial photographs. Case study for the Czech Republic. Geoinformatics FCE CTU. 2017, Vol 16, No 1, s. 53-62. ISSN 1802-2669. DOI: 10.14311/gi.16.1.3

2016
Článek v časopise s IF
TRӦGL, Josef, PAVLORKOVÁ, Jana, PACKOVÁ, Pavla, SEJÁK, Josef, KURÁŇ, Pavel, POPELKA, Jan a Jan PACINA. Indication of importance to include soil microbial characteristics into Biotope valuation method. Sustainability. 2016, Volume 8, Issue 3. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su8030253. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2071-1050/8/3/253 (IF 0,942).

Monografie:
CÍLEK Václav, Lenka LISÁ a Jan PACINA. Řeka Nil, páteř severní Afriky. In. Afrika zevnitř: kontinentem sucha a věčných proměn. Academia, 2016, ISBN 978-80-200-2627-9., s.81 – 87.

LISÁ Lenka, Jan PACINA, Václav CÍLEK a Adéla POKORNÁ. Výzkum povodňových sedimentů na Sabaloce v centrálním Súdánu. In Afrika zevnitř : kontinentem sucha a věčných proměn. Academia, 2016, ISBN 978-80-200-2627-9, s. 94 – 98.

Článek v recenzovaném časopise:
PACINA, Jan, Jan Popelka a Martin Tobisch. Small format aerial photography used for settlement identification in over flooded area. International Journal of Interdisciplinarity in Theory and Practice (ITPB) – Nr.: 10, year: 2016. ISSN 2344 – 2409.

CHODĚJOVSKÁ, Eva,  Jan PACINA a Jan POPELKA. How to Understand the XVII-century-mappers? The I Military Survey of Bohemia Transformed into a Comprehensive Information System. e-Perimetron, Vol. 11, No.3, 2016, pp. 118-126. ISSN 1790-3769.

PACINA, Jan a Kamil Novák. Rekonstrukce reliéfu v oblastech s povrchovou těžbou hnědého uhlí. Zprávy památkové péče. Roč. 6, č. 3. Praha 2016. ISSN 1210-5538.

Příspěvek ve sborníku konference:
PACINA, Jan, POPELKA, Jan a Martin TOBISCH. Small Format Aerial Photography as a Tool for Abandoned Settlement Identification. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies – Proceedings of the International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2016, 2016. 6 p. ISBN: 9781138032248.

PACINA, Jan, POPELKA, Jan, HOLÁ, Markéta a Martin TOBISCH. Tracing occupation residuals in de-populated borderland using small format aerial photography. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016, Conference Proceedings. 2016. 897-904 pp.

POPELKA, Jan, VRTÍLKOVÁ, Karolina a Jan PACINA. Estimation of emissions from local heating sources in heavily polluted parts of North-West Bohemia. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016, Conference Proceedings. 2016. 359-366 pp.

2015
Monografie:
BRŮNA, Vladimír, Jiří CAJTHAML, Jitka ELZNICOVÁ, Jakub HAVLÍČEK, Arnošt MÜLLER, Jan PACINA a Růžena ZIMOVÁ. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: metody rekonstrukce a zpracování dat v oblastech zaniklých obcí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 103s. ISBN 978-80-7414-981-8.

BRŮNA, Vladimír, Jiří CAJTHAML, Jitka ELZNICOVÁ, Jakub HAVLÍČEK, Arnošt MÜLLER, Jan PACINA a Růžena ZIMOVÁ. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: případové studie. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 103 s. ISBN 978-80-7414-980-1.

KOUTNÍK, Petr, Petr ANTOŠ, Pavlína HÁJKOVÁ, Petr MARTINEC, Barbora ANTOŠOVÁ, Petr RYŠÁNEK, Jan PACINA, Jindřich ŠANCER, Jiří ŠČUČKA, et al. Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 494 s. ISBN 978-80-7414-974-0.

ANTOŠ, Petr, Barbora ANTOŠOVÁ, Petr KOUTNÍK, Petr RYŠÁNEK, Jiří ČMELÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Jan PACINA a Vladimír BRŮNA. Vápence a písky Čech, Moravy a Slezska. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 347 s. ISBN 978-80-7414-975-7.

Článek v recenzovaném časopise:
PACINA, Jan. Geodetic surveying as part of archaeological research in SudanGeoinformatics FCE CTU. 2015, 14(1): 47-63. DOI: http://dx.doi.org/10.14311/gi.14.1.4. ISSN 1802-2669. (Odkaz RIV)

PACINA, Jan a Jan SLÁDEK. Observing Landscape Changes Using Distant Methods. Civil Engineering Journal. 2015, (1): 1-11. DOI: 10.14311/CEJ.2015.01.0004. ISSN 1805-2576. (Odkaz RIV)

PARMA, David, Lenka VEJROSTOVÁ, Lenka LISÁ, Aleš BAJER, Jan PACINA a Zdeněk GOTTVALD. Neolithic Occupation of Svratka Alluvial Plain; Case Study from Brno-Přízřenice, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). 2015, 6(2), 181-193. ISSN 1804-848X.

VARADZINOVÁ SUKOVÁ, Lenka, Ladislav VARADZIN, Aleš BAJER, Lenka LISÁ, Jan PACINA a Petr POKORNÝ. Tracing Post-depositional Processes at Mesolithic Occupation Sites in Central Sudan: View from the Site of Sphinx (SBK.W-60) at Jebel Sabaloka. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). 2015, 6(2), 133-150. ISSN 1804-848X.

PACINA, Jan a Jakub HAVLÍČEK. Identifying, modelling and visualizing a vanished settlement in the Czech – German borderlandInternational Journal of Interdisciplinarity in Theory and Practice (ITPB) – Nr.: 8, year: 2015. ISSN 2344 – 2409.

PACINA, Jan. Geodetické měření a 3D modelování jako nástroj pro dokumentaci archeologického výzkumu v Súdánu (Sabaloka, 6. nilský katarakt). Pražské egyptologické studie (Prague Egyptological Studies). 2015, (14): 85-93. ISSN 1214-3189.

LISÁ, Lenka, Aleš BAJER, Jan PACINA a Jon-Paul MCCOOL. Pedologický a paleopedologický výzkum jihozápadní části pohoří SabalokaPražské egyptologické studie (Prague Egyptological Studies). 2015, (14): 78-84. ISSN 1214-3189.

Příspěvek ve sborníku konference:
CHODĚJOVSKÁ, Eva, PACINA, Jan a Jan POPELKA: How to understand the XVII-century-mappers? The 1st military survey of Bohemia transformed into a comprehensive information systém. In: 10th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. 2015, Corfu, Greece. 10 p.

PACINA, Jan a Jiří Cajthaml: Landscape memories hidden in the map archives – from old maps to complete 3D landscape reconstructions. In: 10th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. 2015, Corfu, Greece. 12p.

J. CAJTHAML, J. PACINA.  Old Maps as a Source of Landscape Changes – Georeferencing, Accuracy and Error Detection. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-35-3 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book1 Vol. 1, 547-554 pp. DOI: 10.5593/SGEM2015/B22/S11.125

J. PACINA, V. BRUNA, J. CAJTHAML.  Complete 3D landscape reconstruction based on historical data sources. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-34-6 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book2 Vol. 1, 1003-1010 pp. DOI: 10.5593/SGEM2015/B21/S8.068

J.PACINA, J. HAVLÍČEK. A vanished settlement in the Ore Mountains – the creation of 3D models. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies: Proceedings of the International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 27-29 May 2015, Tatranská Štrba, High Tatras Mountains – Slovak Republic, ISBN 978-1-138-02907-1, May 27-29, 2015, pp. 341-346.

POPELKA, Jan, PACINA, Jan a Pavel HLINKA. Source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in heavily polluted parts of North-west Bohemia. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2015, Conference Proceedings. 2015, Book 4, s. 1057-1064. ISBN 978-619-7105-38-4 / ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/SGEM2015/B41/S19.136.

PACINA, Jan, POPELKA, Jan a Petr NOVÁK. Road network development analysis in areas affected by open-pit mining. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2015, Conference Proceedings. 2015, Book 2, Volume 1, s. 785-792. ISBN 978-619-7105-34-6 / ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/SGEM2015/B21/S8.100.

2014
BRŮNA, Vladimír, PACINA, Jan, PACINA, Jakub a Eliška VAJSOVÁ. Modeling the extinct landscape and settlement for preservation of cultural heritage. Città e Storia. 2014, IX, č. 1, 131 – 153. ISSN: 1828-6364

PACINA, Jan a Markéta HOLÁ. Settlement identification in abandoned borderland. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2014, Conference Proceedings. 2014, Book 2, Volume I, s. 769-776, ISBN 978-619-7105-10-0, ISSN 1314-2704. DOI:10.5593/sgem2014B21.

DOLEJŠ, Martin, RAŠKA, Pavel and Jan PACINA. The use of 3D immersive virtual reality for visualization of landscape affected by opencast mining. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2014, Conference Proceedings. 2014, Book 2, Volume I, s. 865-872, ISBN 978-619-7105-10-0, ISSN 1314-2704. DOI:10.5593/sgem2014B21.

PACINA, Jan, CHODĚJOVSKÁ, Eva a Jan POPELKA. Information system for easy access of the First Military Survey. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2014, Conference Proceedings. 2014, Book 2, Volume III, s. 683-690, ISBN 978-619-7105-12-4, ISSN 1314-2704. DOI:10.5593/sgem2014B23.

CAJTHAML, Jiří and Jan PACINA. Landscape changes in the North-West Bohemia and thein visualization. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2014, Conference Proceedings. 2014, Book 2, Volume III, s. 707-714, ISBN 978-619-7105-12-4, ISSN 1314-2704. DOI:10.5593/sgem2014B23.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. River network reconstruction and analyses in areas affected by heavy industry. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2014, Conference Proceedings. 2014, Book 2, Volume I, s. 753-760, ISBN 978-619-7105-10-0, ISSN 1314-2704. DOI:10.5593/sgem2014B21. 

PACINA, Jan and Eliška Vajsová. The influence of anthropogenic activity on the landscape changes – Reconstruction and analysis related technologies. 5th International Conference on Cartography and GIS, Conference Proceedings. 2014, Volume I, s. 46-56, ISSN 1314-0604.

PACINA, Jan a Kamil NOVÁK. Lake Most – How A Royal Town Can Be Transformed Into A Lake: Georelief analysis 1938 – 2012. Land use/cover changes in selected regions in the world. 1st pub. Asahikawa: IGU-LUCC, 2014, 105 – 112. IGU-LUCC research reports. ISBN 9784907651107.

Bičík, I. – Burda, T. – Hellmich, M. – Hladká, E. – Klápště, Jan – Králová, E. – Kučera, Z. – Kupková, L. – Kvapilová, A. – Marada, M. – Myšička, M. – Pacina, J. – Pavlíček, T. – Semotanová, Eva – Šimůnek, Robert – Štýs, S. – Tichá, K. – Velímský, T. – Vyskočil, Aleš: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 26 − Most. [Historical Town’s Atlas of the Czech Republic ¬ – vol. 26, Most.] Praha : Historický ústav AV ČR, 2014. 129 s. ISBN 978-80-7286-228-3

2013
MINÁR, Jozef, Marián JENČO, Ian S. EVANS, Jozef MINÁR, Martin KADLEC, Jozef KRCHO, Jan PACINA, Libor BURIAN a Alexandra BENOVÁ. Third-order geomorphometric variables (derivatives): definition, computation and utilization of changes of curvatures. International Journal of Geographical Information Science. 2013, vol. 27, issue 7, s. 1381-1402. DOI: 10.1080/13658816.2013.792113. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13658816.2013.792113 (IF = 1.613)

PACINA, Jan, Kamil NOVÁK a Barbora HANDRYCHOVÁ. Metody pro rekonstrukci zaniklé krajiny. Historická geografie. 2013, roč. 39, č. 2, 103 – 129. ISBN 80-7286-080-1.

PACINA, Jan, NOVÁK, Kamil, BRŮNA, Vladimír, POPELKA, Jan. Detailed analysis of georelief developmnet in the lake most surroundings. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2013, Volume 3, Issue 2, s. 44-48. ISSN 1804-7890. Dostupné z:http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0302/PDF/0302.pdf

POPELKA, Jan, PACINA, Jan a Kamil NOVÁK. Analýzy vývoje reliéfu v oblastech s aktivní těžbou uhlí. GRANT Journal. 2013, Volume 2, Issue 2, s. 61-65. ISSN 1805-0638. Dostupné z: http://www.grantjournal.com/issue/0202/PDF/0202.pdf

POPELKA, Jan, PACINA, Jan a Kamil NOVÁK. Analýzy vývoje reliéfu v oblastech s aktivní těžbou uhlí. In: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, eds. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, QUAERE 2013, vol. III. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013, s. 1261-1270. ISBN 978-80-905243-7-8.

PACINA, Jan a Kamil NOVÁK. Detailní analýza vývoje reliéfu v okolí Jezera Most. In: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, eds. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, QUAERE 2013, vol. III. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013, s. 1231-1240. ISBN 978-80-905243-7-8.

Specializované mapy s odborným obsahem:
PACINA, Jan, BRŮNA, Vladimír a Eliška VAJSOVÁ. Vývoj hydrografické sítě mezi roky 1720 a 2010 v oblasti dolů Nástup Tušimice, FŽP_MAP_PAC_2013_1. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2013.

Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, BRŮNA, Vladimír a Eliška VAJSOVÁ. Změny reliéfu v oblasti dolů Nástup Tušimice a vodní nádrže Nechranice vlivem antropogenní činnosti, FŽP_MAP_PAC_2013_2. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2013.

Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, BRŮNA, Vladimír a Eliška VAJSOVÁ. Vliv lidské činnosti na změny krajiny v oblasti dolů Nástup Tušimice a vodní nádrže Nechranice, FŽP_MAP_PAC_2013_3. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2013.

Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, BRŮNA, Vladimír a Jan Popelka. Vývoj krajiny v oblasti velkolomu Vršany, FŽP_MAP_PAC_2013_4. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2013.

Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

Software
Webový informační systém pro identifikaci zaniklých objektů v rámci KÚ Rabštejn nad Střelou formou interaktivní webové aplikace. http://mapserver.ujep.cz/Projekty/Rabstejn/
Webový informační systém pro zpřístupnění rekonstrukcí původní hydrografické sítě formou v oblasti dolů Nástup Tušimice formou interaktivní webové aplikace.
http://mapserver.ujep.cz/Projekty/SZ_Cechy/Nechranice/

2012
PACINA, Jan, NOVÁK, Kamil a Jan POPELKA. Georelief transfiguration in areas affected by open-cast mining.Transactions in GIS. 2012. ISSN 1361-1682. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9671.2012.01339.x/abstract (IF 0,54)

PACINA, Jan, Vladimír BRŮNA a Lenka SUKOVÁ. Geodetická měření jako součást archeologického výzkumu v Súdánu. In: Geomatika v projektech 2012: Sborník abstraktů příspěvků ze semináře. Plzeň: Tribun EU, 2012, s. 14. ISBN 978-80-263-0308-4.

PACINA, Jan a Kamil NOVÁK. Georelief transfiguration in areas affected by open-cast mining. In: Symposium GIS Ostrava 2012: Proceedings Surface models for geosciences. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2558-8. Dostupné z: http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2012/sbornik/papers/pacina.pdf

PACINA, Jan, Jan POPELKA, Kamil NOVÁK, Johana ZACHAROVÁ, Eliška VAJSOVÁ, Barbora HANDRYCHOVÁ a Lukáš WEISS. Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických datových podkladů. In: 21. konference GIS Esri v ČR: sborník konference. Praha, 2012, s. 3.

ORŠULÁK, Tomáš a Jan PACINA. UJEP. Geoinformatika. 1. vyd. Ústí nad Labem: Centrum digitálních služeb MINO, 2012. ISBN 978-80-904927-5-2

ORŠULÁK, Tomáš a Jan PACINA. UJEP. 3D modelování a virtuální realita. 1. vyd. Ústí nad Labem: Centrum digitálních služeb MINO, 2012. ISBN 978-80-904927-4-5. 

Specializované mapy s odborným obsahem:
PACINA, Jan, SUKOVÁ, Lenka a Ladislav VARADZIN. Archaeological Map of Fox Hill, Al Hugeir Abu Dom, Sabaloka Dam Region (West Bank), Sudan (2011–2012). 1:1500, FŽP_MAP_PAC_2012_1. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. 
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, SUKOVÁ, Lenka a Ladislav VARADZIN. Archaeological Map of Sphinx(SBK.W-60), Sabaloka Dam Region, Sudan (2011–2012). 1:300, FŽP_MAP_PAC_2012_2. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. 
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, SUKOVÁ, Lenka a Ladislav VARADZIN. Archaeological Map of Uncovered Features on Terrace 1 at Fox Hill. Al Hugeir Abu Dom, Sabaloka Dam Region (West Bank), Sudan (2011–2012). 1:200, FŽP_MAP_PAC_2012_3. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. 
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, SUKOVÁ, Lenka a Ladislav VARADZIN. Collection of plans of archaeological soundings on terrace 1 at Fox Hill, Al Hugeir Abu Dom, Sabaloka Dam Region (West Bank), Sudan (2011–2012). FŽP_MAP_PAC_2012_4. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. 
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Analýza vývoje reliéfu části Mostecké pánve mezi roky 2008 a 2012. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Rekonstrukce hydrografické sítě z map III. vojenského mapování pro oblast Mostecké pánve. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Vývoj reliéfu v okolí zámku Jezeří mezi lety 1938 a 1953. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Vývoj reliéfu v okolí zámku Jezeří mezi lety 1953 a 2008. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, NOVÁK, Kamil a Jan POPELKA. Analýza profilů rekonstruovaného reliéfu v oblasti Mosteckého jezera z let 1938, 1953, 1972, 1982 a 2008. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Krajinný pokryv v okolí zámku Jezeří – interpretace Císařských otisků z roku 1842. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Analýza vývoje reliéfu části Mostecké pánve mezi roky 1938 a 2008. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Rekonstrukce hydrografické sítě z map II. vojenského mapování pro oblast Mostecké pánve. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Rekonstrukce vodních ploch z map II. a III. vojenského mapování pro oblast Mostecké pánve. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Jan POPELKA. Krajinný pokryv v okolí zámku Jezeří – interpretace SMO-5 z roku 1955. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2012. Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

Autorizovaný software:
Webový informační systém pro zpřístupnění rekonstrukčních rastrů reliéfu v oblasti Jezera Most formou interaktivní webové aplikace

Webový informační systém pro zpřístupnění georeferencovaných map II. vojenského mapování pro území Ústeckého kraje formou interaktivní webové aplikace

Webový informační systém pro zpřístupnění georeferencovaných map III. vojenského mapování v měřítku 1:25 000 pro území Ústeckého kraje formou interaktivní webové aplikace

Webový informační systém pro zpřístupnění georeferencovaných map III. vojenského mapování v měřítku 1:75 000 pro území Ústeckého kraje formou interaktivní webové aplikace

Webový informační systém pro zpřístupnění georeferencovaných historických map v lokalitě výstavby Žlutické přehrady formou interaktivní webové aplikace

2011
Suková, L., Varadzin, L., Odler, M., Pacina, J., Bárta, M., Cílek, V., Novák, J., Pokorná, A., Pokorný, P., Sůvová, Z. Sabaloka Dam Archaeological Survey Project, Prehistoric Survey, West Bank: Report on Fieldwork (27th October – 27th November 2011). 2011. 

Suková, L., Varazdin, L., Odler, M., Pacina, J., Bárta, M., Cílek, V., Novák, J., Pokorná, A., Pokorný, P., Sůvová, Z. Sabaloka Dam Archaeological Survey Project, Prehistoric Survey, West Bank: Overview of Fieldwork (27th October – 27th November 2011. 2011. 

Pacina, Jan, Novák, Kamil, Weiss, Lukáš. 3D modelling as a tool for landscape restoration and analysis. In Environmental software systems: frameworks of Eenvironments. Heidelberg : Springer, 2011, s. 16.

Pacina, J., Weiss, L.: Georelief reconstruction and analysis based on historical maps and aerial photographs. In Proceedings of Symposium GIS Ostrava 2011. VSB – Technical University of Ostrava, 2011. ISBN: 978-80-248-2366-9.

Malá, B., Pacina, J.: Creation of model meshes for hydrogeologic modeling. In Proceedings of Symposium GIS Ostrava 2011. VSB – Technical University of Ostrava, 2011. ISBN: 978-80-248-2366-9.

Kadlec, M., Pacina, J.: Precise evaluation of partial derivatives as an advanced tool for terrain analysis. In Proceedings of Symposium GIS Ostrava 2011. VSB – Technical University of Ostrava, 2011. ISBN: 978-80-248-2366-9.

Specializované mapy s odborným obsahem:
PACINA, Jan a Lukáš Weiss. Vývoj reliéfu v oblasti Velkolomu Bílina mezi roky 1938 a 1995 (rekonstrukce z leteckých snímků). 1:100 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzpMapová aplikace

PACINA, Jan a Kamil NOVÁK. Vývoj krajiny v oblasti elektrárny Prunéřov (interpretace map z let 1938 a 2008). 1:60 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: 
http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Eliška Vajsová Vývoj reliéfu v okolí elektrárny Prunéřov (mezi roky 1938 a 2008). 1:80 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: 
http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Eliška Vajsová Vývoj reliéfu v rámci lomu ČSA (mezi roky 1938 a 2008). 1:60 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: 
http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan a Kamil NOVÁK. Vývoj krajiny v oblasti lomu ČSA (interpretace map z let 1938 a 2008). 1:50 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: 
http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

PACINA, Jan, POPELKA, Jan a Kamil NOVÁK. Vývoj reliéfu v okolí jezera Most (mezi roky 1938 a 2008). 1:50 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011. 
Dostupné z: 
http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzpMapová aplikace

POPELKA, Jan a Jan PACINA. Vývoj reliéfu v okolí zámku Jezeří mezi roky 1936 a 2008 (rekonstrukce ze starých map a leteckých snímků). 1:22 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011. 
Dostupné z: 
http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

POPELKA, Jan a Jan PACINA. Změna reliéfu v okolí zámku Jezeří (okres Most). 1:20 000. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí, 2011.
Dostupné z: 
http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp.

2010
PACINA, J.: Comparison of approximation methods for partial derivatives of surfaces on regular gridsGeomorphologia Slovaca et Bohemica, 2010, roč. 1/2010, č. 10, s. 25-32.
PACINA, J., JEDLIČKA, K., MINÁR, J.: Geomorfologický informační systém a možnosti jeho environmentálních aplikacíStudia Oecologica, 2010, roč. IV, č. 3/2010, s. 73-85.
MALÁ, B., PACINA, J.: Výstavba modelových sítí pro potřeby hydrologického modelováníStudia Oecologica, 2010, roč. IV, č. 3/2010, s. 86-95.

PACINA, J., POPELKA, J.: Vliv přečerpávací vodní elektrárny Šumný důl na chráněná území a prvky územních systémů ekologické stability v Krušných horách. FŽP_PAC_MAP_6. KV406, Specializovaná mapa s odborným obsahem. FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2010.

PACINA, J.: Interpretace oblastí zaplavených po stavbě vodní nádrže Žlutice z map III. vojenského mapování. FŽP_PAC_MAP_3. KV406, Specializovaná mapa s odborným obsahem. FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 2009.

PACINA, J., KADLEC, M.: Elementary forms recognition, . In Geomorfologický sborník, 9: 11. mezinárodní konference: stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, Branná, 11.-13. 5. 2010. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010. ISBN 978-80-86561-32-5.

2009
PACINA, J.: Possibilities of automated georelief segmentation for the requirements of Geomorphologic information system, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2/2009, s. 37-49, SAV Bratislava 2009. ISSN 1337-6799.

JENČO, M., PACINA, J., SHARY, P.: Terrain skeleton and local morphometric variables: geosciences and computer vision technique. In /Advances in Geoinformation Technologies. /Ostrava: Technical University of Ostrava, 2009, s. 57-76. ISBN: 978-80-248-2145-0.

PACINA, J.; MALÁ, B.; CAPEKOVÁ, Z.: /Možnosti automatizace výstavby modelových sítí v rámci projektu Poohří/. Proceedings of SiMoNA 2009. TUL LIBEREC. 2009.

MALÁ, B.; PACINA, J.; CAPEKOVÁ, Z.: /Účelově odvozené neinformatické modely v procesu předzpracování dat pro tvorbu geometrie modelových sítí/. Proceedings of SiMoNA 2009. TUL LIBEREC. 2009.

CAPEKOVÁ, Z.; MALÁ, B.; PACINA, J.: /Aplikace podporující efektivní návrh modelu pro metodu konečných prvků/. Proceedings of SiMoNA 2009. TUL LIBEREC. 2009.

PACINA, J.: Advanced methods for georelief segmentation. In 16. ročník mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2009. Ostrava: Tanger, 2009. ISBN: 978-80-87294-00-0

PACINA, J., JENČO, M.: Edge and Ridge Detectors as a Techniques for Geomorphometry. In 16. ročník mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2009. Ostrava: Tanger, 2009. ISBN: 978-80-87294-00-0.

PACINA, J., NOVÁK, P.: Výuka Geoinformatiky na Fakultě životního prostředí UJEP. In Geoinformační struktury pro praxi – sborník přednášek. Brno: MSD, 2009. ISBN: 978-80-7392-100-2.

PACINA, J: Testing of the partial derivatives approximation preciseness. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009. Tribun EU 2009. ISBN: 978-80-7399-746-5.

KŘOVÁKOVÁ, K; BRŮNA, V; PACINA, J.: Old maps in the GIS and Internet environment. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-2825, EGU General Assembly Wien 2009.

KŘOVÁKOVÁ, K; BRŮNA, V; PACINA, J.: Old maps in the GIS and Internet environment. Poster presentation, EGU2009-2825, EGU General Assembly Wien 2009.

2008
PACINA, J.: Testování postupů pro automatizované vymezování hranic elementárních forem georeliéfu jako součást Geomorfologického informačního systému. In Geomorfologický sborník 7. Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2008. s. 38-39. ISBN 978-80-86407-39-5.

PACINA, J.: Návrh a implementace algoritmů pro automatizované vymezování hranic elementárních forem georeliéfu jako součást GmIS. In Študentská vedecká konferencia. Bratislava : IRIS Bratislava, 2008. s. 63-65. ISBN 978-80-89238-17-0.

PACINA, J.: Vymezování hranic elementárních forem georeliéfu. In Stavební Obzor. 2008, roč.8, č.3, s.83-87, ISSN 1210-4027.

PACINA, J.: Algorithms for automated border delimitation of elementary forms of georelief as a part of Geomorphologic information system. In Sborník symposia GIS Ostrava 2008. Ostrava : Tanger, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-254-1340-1.

2007
JANEČKA, K.; PACINA, J.: Model šíření kůrovce v NP Šumava. Poster, Symposium GIS Ostrava 2007.

JANEČKA, K.; PACINA, J.: Matematici se věnují kůrovci. In Mladá fronta Dnes. 2007, roč.XVIII, č.39, s.C4-C4

2006
PACINA, J.: Description of principles of chosen spatial analyses and their implementation in non-commercial GIS GRASS for practical education. Proceedings of International symposium GIS Ostrava 2006.

2004
PACINA, J.; PELIKÁN, P.; VOCÁSKOVÁ, J.; JEDLIČKA, K.; ČADA, V. Testing ArcGIS Survey analyst in Czech environment and comparison with common Czech survey software Win Kokeš. Závěrečná zpráva projektu. ESRI FIG GRANT, Plzeň 2004 : 16 s.

PACINA, J.: Testování rozšiřovacího modulu Survey Analyst proArcGIS v českém prostředí. Proceedings of Student GIS projekt II, 3.11. 2004.

Aktuální témata závěrečných prací:

Témata závěrečných prací jsou domlouvána individuálně se studenty. Obecně se jedná o využití metod geoinformatiky, dálkového průzkumu Země, fotogrammetrie, 3D modelování, zpracování starých map a leteckých snímků při aplikaci do problematiky životního prostředí.

Účast na konferencích

2020
GIS Ostrava 2020
International Conference on Cartography and GIS, 2020, Nessebar, Bulgaria

2019
SGEM 2019, Bulgaria
GIS Ostrava 2019
GIS Outdoors, Litoměřice

2018
The 14th International Conference for Nubian Studies, Paris, France
ESRI User Conference, San Diego, USA
ESAT 2018, Slovensko
SGEM 2018

2017
SGEM 2017, Bulgaria

2016
ESRI User Conference, San Diego, USA
ESAT 2016, Slovensko

2015
International Conference of Historical Geographers, the Royal Geographical Society, London, UK
Digital Approaches to Cartographic Heritage, Kerkyra, Greece
Copernicus conference, zvaný řečník, Prague, Czech Republic
Conference of Environmental Archaeology, Ceske Budejovice, Czech Republic
ESAT 2015, Slovensko

2014
The 13th International Conference for Nubian Studies, Neuchatel, Germany
5th International conference on Cartography and GIS, Riviera, Bulgaria
14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Albena, Bulgaria
EGU 2014, Vienna, Austria
Copernicus conference, zvaný řečník, Prague, Czech Republic

2013
Inspirujeme se – Inspire conference, Bratislava, Slovensko.
9th Congress Virtual City and Territory, Roma, Itálie.
Digital Approaches to Cartographic Heritage, Roma, Itálie.
Esri User Conference, San Diego, USA.
Esri Education GIS Conference, San Diego, USA.
QUAERE 2013. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. 20.-24. května 2013, Česká republika (autor příspěvku)
9. historicko-geografická konference: HISTORICKÁ GEOGRAFIE V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ, 30. ledna 2013, PřF UK Praha (autor příspěvku)

2012
GIS Ostrava 2012
Geomatika v projektech 2012
21. konference GIS Esri v ČR

2011
GIS Ostrava 2011
ISESS 2011
Student GIS Projekt 2011

2010
ESRI konference
Geomatika v projektech 2010
Student GIS Projekt 2010
11. mezinárodní konference: stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, Branná.
GIS Ostrava 2010

2009
GIS Ostrava 2009
State of Geomorphological Research in 2009
EGU General Assembly Wien 2009
Geoinformační struktury pro praxi
Student GIS Projekt
SiMoNA 2009
ESRI konference

Účast na expedicích

Expedice Sabaloka 2014
Expedice Sabaloka 2012
Expedice Sabaloka 2011 – Súdán (web)

Zahraniční praxe

2019: European Commission – Člen hodnotící komise (remote expert, concensus evaluation) programu Horizon 2020

2010: European Commission – Člen hodnotící komise (remote expert, concensus evaluation) programu Horizon Europe

Řešené projekty

2018 – 2022 – MK ČR (NAKI) – Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky 

2018 – 2022 – MK ČR (NAKI) – Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří. DG12P02OVV066

2018 – 2022 – Smart City – Smart Region – Smart Community, řešitel WP3

2017 – 2019 – GA ČR, Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů, reg. č. 17-06229S

2017 – 2019 – SN-CZ 2020 „Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“

2016 – 2020 – Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu “ideálního města” Zlína. Projekt MK ČR (NAKI) – spoluřešitel.

2015 – 2018 –  Projekt ArchaeoMontan 2018 – SN/CZ. Spoluřešitel.

2015 – Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání, reg. č. OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0034

2013 – 2015 – Rekonstrukce hydrografické sítě Ústeckého kraje, Interní grant UJEP, hlavní řešitel.

2012 – 2015 – Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén – projekt MKČR. Spoluřešitel.

2012 – 2015 – Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví  – projekt MKČR. Hlavní řešitel.

2012 – 2015 – Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (ENVIMOD), reg. č. OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0205.  

2012 – 2015 –  Projekt ArchaeoMontan – Cíl 3. Spoluřešitel.

2012 – 2015 – Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů, Interní grant UJEP, hlavní řešitel (2011-2012).

2013 – 2014 – Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, reg. č. OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0023

2011 – 2015 – Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví – projekt MKČR. Spoluřešitel.

2010 – 2012 – Transnational Ecological Network in Central Europe (TransEcoNet), program OP NSSE 1CEO61P3, 2009-2012, řešitel: prof. Dr. Elmar Csaplovisc, Technická univerzita v Drážďanech, Německo – spoluřešitel

2010 – 2011 – Modelace proudění podzemních vod v oblasti poohří – výzkumné centrum Artec, Technická Univerzita v Liberci. Výzkum je realizován za podpory státních prostředků České republiky v rámci projektu VaV “Pokročilé sanační technologie a procesy č. 1M0554 – program MŠMT “Výzkumná centra”.

2008 – 2009 – Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720. Projekt GAČR 205/07/0385

2006 – 2007 – Rozvojový projekt 682 – (projekt EFEKT – 06). Efektivní správa univerzity – ZČU v Plzni (spoluřešitel)

2004 – Esri FIG grant – 2004, Testing ArcGIS Survey analyst in Czech environment and comparison with common Czech survey software Win Kokeš

Vzdělání a odborný růst

2018: Habilitační řízení na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie, habilitační práce: Landscape change detection using spatial data and methods of geoinformatics

2005-2008: Ph.D. program Aplikovaná matematika, 2006 – 2008 Ph.D. program Geomatika – FAV ZČU v Plzni). Disertační práce: Automatické vymezování elementárních forem georeliéfu jako součást Geomorfologického informačního systému.

2000-2005: Magisterský studijní program Geomatika – Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni.

Zaměstnání

2003 Fotogrammetrie s.r.o., Most, zpracování snímků

2005 – 2008  FAV ZČU v Plzni, katedra matematiky – vedení cvičení v rámci Ph.D. studia (GIS, geometrie)

2008 – 2017 UJEP v Ústí nad Labem, odborný asistent, vedení přednášek, cvičení a projektů

2011 – 2019  člen interdisciplinárního týmu pod Českým egyptologickým ústavem FF UK v Praze – výzkum na 6. nilském kataraktu, Súdán

od 2013 spolupráce s Historickým ústavem AV ČR na tvorbě „Historických atlasů měst“ 

2015 MŠMT – hodnotitel OP VVV, člen hodnotící komise OP VVV

2016 – 2017 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, odborný asistent, vedení přednášek, cvičení, školitel specialista

od 2018 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, docent, školitel doktorandů

od 2018 UJEP v Ústí nad Labem, docent, vedení přednášek a cvičení, vedení projektů, garant předmětu doktorského studia

2019 European Commission – Člen hodnotící komise (remote expert, concensus evaluation) programu Horizon 2020

2021 European Commission – Člen hodnotící komise (remote expert, concensus evaluation) programu Horizon Europe

Členství v organizacích

2021-dosud: člen Česká geografická společnost

2019-dosud: člen Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Aktualizováno k datu 7.11.2023.