Ing. Dominik Brétt

Místnost: CPTO 5.14, Telefon: +420 475 284 193,
E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 13.00 – 14.00, středa 12.00 – 14.00.

Publikace

2020             DOLEJŠ, Martin, Jan PACINA, Martin VESELÝ a Dominik BRÉTT. Aerial Bombing Crater Identification: Exploitation of Precise Digital Terrain Models. ISPRS International Journal of Geo-Information [online]. 2020, 9(12). ISSN 2220-9964. Dostupné z: doi:10.3390/ijgi9120713s

2020             BRÉTT, Dominik. Dostupnost a komparace dat z družic Sentinel-1 v zájmových územích ČR a Súdánu. Sborník SVK – workshop moderních technologií geomatiky [online]. 2020.

Účast na konferencích

2020             Workshop fotogrammetrie SVK Telč – Dostupnost a komparace dat z družic Sentinel-1 v zájmových územích ČR a Súdánu

2019             GIS chat Sledování změn v krajině pomocí DPZ a zpracování dat v prostředí ArcGIS Pro

Řešené projekty

2019 – 2020            SGS – Využití bezkontaktních metod sběru prostorových dat pro sledování změn životního prostředí

2018                       SGS – Využití metod geoinformatiky pro sledování změn krajiny

Vzdělání a odborný růst

2020 – dosud          Ph.D.  – Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze, obor Geodézie a kartografie 

2018 – 2020            Ing. – Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Revitalizace krajiny

2015 – 2018            Bc. – Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Ochrana životního prostředí

Zaměstnání

10/2019 – dosud     technik na Fakultě životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ostatní aktivity

9-12 2016               Erasmus – Turku University of Applied Sciences