Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Odborné zaměření: geografické informační systémy, Digitální fotogrammetrie (zaměření na archivní letecké snímky)
Místnost: CPTO 5.12Telefon: +420 475 284 136, E-mail: 
Konzultační hodiny: pondělí 15.00 – 16.00, pátek (sudý) 9.00 – 11.00.
                                    Researcher ID: 2565129

Články v mezinárodních časopisech s IF

2019
ELZNICOVÁ, J., GRYGAR, T.M., POPELKA, J., SIKORA, M., NOVÁK, P., HOŠEK, M. Threat of pollution hotspots reworking in river systems: Case study of the Ploučnice River (Czech Republic) (2019) ISPRS International Journal of Geo-Information, 8 (1), art. no. 37.DOI: 10.3390/ijgi8010037

2018
MAJEROVÁ, L.; BÁBEK, O.; NAVRÁTIL, T.; NOVÁKOVÁ, T.; ŠTOJDL, J.; ELZNICOVÁ, J.; HRON, K.; GRYGAR, T.M. Dam reservoirs as an efficient trap for historical pollution: the passage of Hg and Pb through the Ohre River, Czech Republic. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 2018, 77 (16), číslo článku 574. (https://doi.org/10.1007/s12665-018-7761-3, mentální podíl 10%)

M. HOŠEK, T. MATYS GRYGAR, J. ELZNICOVÁ, M. FAMĚRA, J. POPELKA, J. MATKOVIČ, T. KISS, Geochemical mapping in polluted floodplains using in situ X-ray fluorescence analysis, geophysical imaging, and statistics: Surprising complexity of floodplain pollution hotspot, CATENA, Volume 171, 2018, Pages 632-644, ISSN 0341-8162 (https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.07.037, mentální podíl 15%).

FAMĚRA, M., MATYS GRYGAR, T., ELZNICOVÁ, J., GRISON, H. Geochemical normalization of magnetic susceptibility for investigation of floodplain sediments (2018) Environmental Earth Sciences, 77 (5), art. no. 189, (https://doi.org/10.1007/s12665-018-7371-0, IF 1.569, mentální podíl 20%)

M. FAMĚRA, K. KOTKOVÁ, Š. TŮMOVÁ, J. ELZNICOVÁ, T. MATYS GRYGAR, Pollution distribution in floodplain structure visualised by electrical resistivity imaging in the floodplain of the Litavka River, the Czech Republic, CATENA, Volume 165, June 2018, Pages 157-172, ISSN 0341-8162 (https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.01.023, IF 3.19, mentální podíl 15%)

FIKAROVÁ, J., KŘÍŽENECKÁ, S., ELZNICOVÁ, J., FAMĚRA, M., LELKOVÁ, T., MATKOVIČ, J.,MATYS GRYGAR, T. Spatial distribution of organic pollutants (PAHs and polar pesticides) in the floodplain of the Ohře (Eger) River, Czech Republic. Journal of Soils and Sediments.  2018,  Volume 18, Issue 1, pp 259–275,
(https://doi.org/10.1007/s11368-017-1807-0, IF 2.522, mentální podíl 10%)

2017
MATYS GRYGAR, T., ELZNICOVÁ, J., LELKOVÁ, T., KISS T., BALOGH M., STRNAD L., NAVRÁTIL L. Sedimentary archive of contamination in the confined channel of the Ohře River, Czech Republic. Journal of Soils and Sediments.  2017,  Volume 17, Issue 11, pp 2596–2609 (https://doi.org/10.1007/s11368-017-1664-x, IF 2.522, mentální podíl 30%)

2016
T. MATYS GRYGAR, J. ELZNICOVÁ, T. KISS, H.G. SMITH, Using sedimentary archives to reconstruct pollution history and sediment provenance: The Ohře River, Czech Republic, CATENA, Volume 144, September 2016, Pages 109-129, ISSN 0341-8162, (http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2016.05.004, IF 2,612, mentální podíl 30%)

T. MATYS GRYGAR, J. ELZNICOVÁ, Š. TŮMOVÁ, M. FAMĚRA, M. BALOGH, T. KISS, Floodplain architecture of an actively meandering river (the Ploučnice River, the Czech Republic) as revealed by the distribution of pollution and electrical resistivity tomography, Geomorphology, Volume 254, 1 February 2016, Pages 41-56, ISSN 0169-555X (http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.11.012, IF 2.79, mentální podíl 25%)

NOVÁKOVÁ, TEREZA; MATYS GRYGAR, TOMÁŠ; KOTKOVÁ, KRISTÝNA; ELZNICOVÁ, JITKA; STRNAD, LADISLAV; MIHALJEVIČ, MARTIN, Pollution assessment using local enrichment factors: the Berounka River (Czech Republic), Journal of Soils and Sediments, published online: 10 December 2015, Pages 1-12, (DOI 10.1007/s11368-015-1315-z, IF 2.14, mentální podíl 10%)

2015
T. NOVÁKOVÁ, K. KOTKOVÁ, J. ELZNICOVÁ, L. STRNAD, Z. ENGEL, T. MATYS GRYGAR, Pollutant dispersal and stability in a severely polluted floodplain: A case study in the Litavka River, Czech Republic, Journal of Geochemical Exploration, Volume 156, September 2015, Pages 131-144, ISSN 0375-6742 (http://dx.doi.org/10.1016/j.gexplo.2015.05.006, IF 2.75, mentální podíl 15%)

2000 – 2014
MATYS GRYGAR T, ELZNICOVÁ J, BÁBEK O, HOŠEK M, ENGEL Z, KISS T (2014) Obtaining isochrones from pollution signals in a fluvial sediment record: A case study in uranium-polluted floodplain of the Ploučnice River, Czech Republic. Applied Geochemistry 48: 1-15. (http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2014.06.021, IF 2.650, mentální podíl 25%)

MAJEROVÁ, L.; MATYS GRYGAR, T.; ELZNICOVÁ, J., STRNAD L. (2013): The Differentiation between Point and Diffuse Industrial Pollution of the Floodplain of the Ploučnice River, Czech Republic, WATER AIR AND SOIL POLLUTION  Volume: 224   vol. 9  no: 224:1688.  pp. 0-20. (http://dx.doi.org/10.1007/s11270-013-1688-9, IF 1,748)

T. MATYS GRYGAR, T. NOVÁKOVÁ, O. BÁBEK, J. ELZNICOVÁ, N. VADINOVÁ, 2013. Robust assessment of moderate heavy metal contamination levels in floodplain sediments: A case study on the Jizera River, Czech Republic. Science of the Total Environment, vol. 2013 no. 452–453, pp: 233-245, ISSN: 0048-9697. (http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.02.085, IF 3.286)

FIGALA, J.; PRCHALOVÁ, J.; TESTER, J.R. (2001): GIS Assessment of the Decline of Gray partridge (Perdix perdix) nesting habitat in the Elbe River Lowlands, the Czech Republic, 1949-1996. In: Ekológia, Vol. 20, No.2, Bratislava, s. 209-219 (http://147.213.211.222/node/2834, IF 0.19)

Publikace ostatní

2018
Jitka ELZNICOVÁ, Tomáš MATYS GRYGAR, Martin SIKORA, Jan POPELKA, Michal HOŠEK and Petr NOVÁK . Threat of pollution hotspots reworking in river systems: Example of the Ploučnice River (Czech Republic). Conference proceedings. GIS Ostrava 2018 – GIS for Safety & Security Management, ISBN 978-80-248-4235-6, 159-176 pp. http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2018/proceedings/proceedings.pdf (mentální podíl 30%)

2017
TŮMOVÁ Š., ELZNICOVÁ J. Mapping lead contamination in the drainage network of the Panensky Creek (the Czech Republic.18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, www.sgem.org, SGEM2018 Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, 30 June – 9July, 2018 (DOI: 10.5593/sgem2018/3.1/S12.060, mentální podíl 20%)2017

LUCIE MAJEROVÁ, TOMÁŠ MATYS GRYGAR, JITKA ELZNICOVÁ, ZDEŇKA VÁVROVÁ. Historické zdroje znečištění nivních sedimentů horního toku řeky Ohře a jejích přítoků rtutí. Studia Oecologica, Ústí nad Labem, roč. XI, č. 1, 2017,  s.3-21

ELZNICOVÁ J., HRUBEŠOVÁ D. Spatiotemporal changes of the Ploučnice River for the explanation of pollution distribution in the floodplain. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704, 29 June – 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 23, 665-672 pp. (DOI: 10.5593/sgem2017/23/S11.083, mentální podíl 80%)

2015
SLABÁ EVA; MATYS GRYGAR TOMÁŠ; ELZNICOVÁ JITKA. : Posouzení navržených revitalizačních opatření řeky Ploučnice u Mimoně z hlediska remobilizace historické kontaminace. Krajinné inženýrství 2015. Provoz a údržba staveb krajinného inženýrství, září 2015, Praha, s. 105-120. ISBN 978-80-87384-07-7

BRŮNA, V. – CAJTHAML, J. – ELZNICOVÁ, J. – HAVLÍČEK, J. – MÜLLER, A. – PACINA, J. –  ZIMOVÁ, R. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: metody rekonstrukce a zpracování dat v oblastech zaniklých obcí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-981-8.

BRŮNA, V. – CAJTHAML, J. – ELZNICOVÁ, J. – HAVLÍČEK, J. – MÜLLER, A. – PACINA, J. –  ZIMOVÁ, R. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: případové studie. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-980-1.

2000−2014
J. ZACHAROVÁ, J. ELZNICOVÁ. Use of GIS for the assessment of landscape structure and settlements development in the Vernericke stredohori mts. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-12-4 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 3, 1047-1054 pp. DOI: 10.5593/SGEM2014/B23/S11.132

J. ELZNICOVÁ, L. PLOTNÁREK. Reconstruction of historical landscape from aerial photographs for river development assessment. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing,  www.sgem.org,  SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-12-4 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 3, 269-274 pp. DOI: 10.5593/SGEM2014/B23/S10.034

Tereza NOVÁKOVÁ, Tomáš MATYS GRYGAR, Jitka ELZNICOVÁ (2014). Analýza sedimentárních záznamů – hodnocení kontaminace nivních sedimentů. FŽP UJEP Ústí nad Labem, 76 s. ISBN: 978-80-7414-812-5

MAJEROVÁ L., GRYGAR T.M., ELZNICOVÁ J(2013): Znečištění nivních sedimentů řeky Ploučnice v oblasti Mimoně a České Lípy rizikovými prvky. Studia Oecologica, Ústí nad Labem, roč. VII, č. 2,  s. 76 – 90.

NERUDA M., ELZNICOVÁ J., KOUTNÍK J, ZRŮSTOVÁ T., OLIVEIRA I. (2013): Sledování vývoje koryta Černého potoka v Krušných horách. Studia Oecologica, Ústí nad Labem, roč. VII, č. 2,  s. 48-55

ELZNICOVÁ J. a kol. (2012): Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti  Česko- Saské Švýcarsko. FŽP UJEP Ústí nad Labem, 104 s. ISBN: 978-80-7414-556-8

NERUDA, M., BRŮNA, V., ELZNICOVÁ, J. (2012): Projekt Zelená síť Krušné hory. In. JEŘÁBEK, M. (ed): Česko-saské pohraničí, prostor konkurence a/nebo kooperace?. UJEP Ústí nad Labem, 120 s., kapitola 5: s. 57-61,  ISBN: 978-80-7414-514-8

MACHOVÁ, I.; ELZNICOVÁ, J. (2011): Změny agrárních valů a teras ve Verneřickém středohoří a jejich monitorování s využitím nástrojů GIS. In. KOLEJKA, J. (ed): Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzita, Brno, 343 s., kapitola 6: s.180-195. ISBN 978-80-210-5420-2

ELZNICOVÁ, J.; MACHOVÁ, I. (2010): Identifikace změn rozšíření agrárních valů na úpatí vrchu Oblíku. Studia Oecologica, Ústí nad Labem, roč. IV, č. 4,  s. 5 – 14.

MACHOVÁ, I. ; ELZNICOVÁ, J.; SYNEK, V. (2010): Význam agrárních valů a teras jako migračního prostředí lesních druhů. Severočeskou přírodou, Ústí nad Labem, roč. 41, s. 75 – 82.

ELZNICOVÁ, J.; MACHOVÁ, I. (2009): Identifikace změn rozšíření agrárních valů. In. Hübelová, D. (ed.): Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1.díl. MU Brno PF, Brno, s. 84-96. 

NEUBERT, M.; WALZ, U.; ELZNICOVÁ, J.; ŠRÉDL, V.; ZIKMUNDOVÁ, A. (2008): Landscape Changes in the Saxon-Bohemian Switzerland National Park Region. In: Wagenknecht, S.; Csaplovics, E. (Eds.) : Spatial Information Systems for Transnational Environmental Management of Protected Areas and Regions in the Central European Space – Selected Results and Outputs of the EU-Project SISTEMaPARC. Berlin : Rhombos-Verlag, 2008, S.81-103 

ELZNICOVÁ, J. (2008): Zpracování archivních leteckých snímků pro identifikaci změn rozšíření agrárních valů během 20. století. Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 15-22. ISSN 0231-9705

ELZNICOVÁ (PRCHALOVÁ), J. (2006): Zpracování leteckých snímků pro modelování historické krajiny. Výsledky a závěry vědecko-výzkumných aktivit pracovníků FŽP z let 2005 až 2006. Acta Universitatis Purkynianae. Studia Oecologica XV., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. Ls.57-64

ELZNICOVÁ (PRCHALOVÁ), J. (2006): Přeshraniční spolupráce v oblasti Českosaské Švýcarsko – Labské pískovce. Výsledky a závěry vědecko-výzkumných aktivit pracovníků FŽP z let 2005 až 2006. Studia Oecologica XV., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí n. L. s.65-70

PRCHALOVÁ, J. (2006): Použití metod GIS pro analýzu vývoje krajiny – využití archivních leteckých snímků. – Ms, 104 s. [Disertační práce], Institut geoinformatiky, VŠB – TU Ostrava.

PRCHALOVÁ, J. (2005): Monitorování změn struktury kulturní krajiny s využitím archivních leteckých snímků. In: Geographical aspects of Central European Space. MU Brno, CD-ROM, Brno, září

PRCHALOVÁ, J. (2005): Proměny kulturní krajiny – aplikace archivních snímků v socioekonomickém průzkumu. Arc REVUE, Vol.14, No 4, ARCDATA Praha, Praha, s.30-35

NERUDA, M.; DOLANSKÝ, T.; PRCHALOVÁ, J. (2005): Neptun pomáhá evropským vodohospodářům. In: Konference Vodní toky 2005, Hradec Králové 29.-30.11.2005

NERUDA, M.; FIEDLEROVÁ, K.; PRCHALOVÁ, J. (2004): Využití nástrojů GIS při srážko-odtokovém předpovědním modelování, In: Juniorstav 2004, 4. – 5. 2. 2004, VUT Brno

PRCHALOVÁ, J. (2002): Zpracování archivních leteckých snímků pro hodnocení vývoje krajiny. In: Arc REVUE, Vol.11, No 4, ARCDATA Praha, Praha, s.31-34

PRCHALOVÁ, J. (2001): Využití leteckých snímků pro hodnocení vývoje krajiny. Acta Universitatis Purkynianae. Studia Oecologica XII., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. L., s. 113-116

FIGALA, J. ; PRCHALOVÁ, J. (2001): Evropský park zemědělské krajiny, utopie nebo nutnost? Sborník z konference „Tvář naší Země“, V. díl, Praha, únor

MACHOVÁ, I.; PRCHALOVÁ, J. (2001): Botanické hodnocení území za použití geografického informačního systému. In: Příroda, Praha, 19, s. 77-85

PRCHALOVÁ, J. (2000): Mapa krajinného krytu severozápadních Čech. Acta Universitatis Purkynianae, Studia Oecologica IX, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n. L., s.87-92

Aplikační výstupy

2000−2012
MACHOVÁ, I., KUBÁT, K., ELZNICOVÁ, J., RIEZNER, J. a KOVÁŘ, P. (2012): Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření. (certifikovaná metodika). FŽP UJEP Ústí nad Labem, 52 s. ISBN 978-80-7414-508-7

ELZNICOVÁ, J., JISKROVÁ, P.(2012):Hodnocení vývoje krajiny pomocí geoinformačních technologií v katastru Kamenická Stráň. (specializovaná mapa) FŽP_MAP_ELZ_2012_1. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

ELZNICOVÁ, J., NAJMANOVÁ, D.(2012): Změny krajiny povodí Olšového potoka od 18. století do současnosti a návrh jeho revitalizace. (specializovaná mapa)  FŽP_MAP_ELZ_2012_2. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

ELZNICOVÁ J., PÉREZ, R.(2012): Sledování změn krajinné struktury v katastru Labská Stráň. (specializovaná mapa) FŽP_MAP_ELZ_2012_3. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

PACINA, J. ;ELZNICOVÁ, J.; KOUTECKÝ, V.; VLČKOVÁ, T. (2012): Labské pískovce – interpretace mapy III. vojenského mapování. (specializovaná mapa) FŽP_MAP_PAC_2012_20. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

ELZNICOVÁ, J. (2011): Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002. (specializovaná mapa, č. osvědčení MZE 12/2011-13300).1:7 500, FŽP_MAP_ELZ_2011_1. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem, 21 s.

ELZNICOVÁ, J. (2011): Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy a terasy mezi obcemi Knínice a Libouchec v Krušných horách v letech 1938 až 2002. (specializovaná mapa, č. osvědčení MZE 12/2011-13300).1:9 000, FŽP_MAP_ELZ_2011_2. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem, 20 s.

ELZNICOVÁ, J. (2011): Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy a terasy na úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří v letech 1938 až 2002. (specializovaná mapa, č. osvědčení MZE 12/2011-13300).1:10 000, FŽP_MAP_ELZ_2011_3. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem, 20 s.

ELZNICOVÁ, J.  (2011): Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy a terasy ve Verneřickém středohoří v letech 1938 až 2002. (specializovaná mapa, č. osvědčení MZE 12/2011-13300).1:15 000, FŽP_MAP_ELZ_2011_4. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem, 20 s.

ELZNICOVÁ, J., ČERNOHOUZ, O. (2011): Analýza změny využití krajiny v katastru obce Růžová. (specializovaná mapa) 1:20 000. FŽP_MAP_ELZ_2011_5. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

ELZNICOVÁ, J., EHERTOVÁ, J. (2011): Retrospektivní analýza vývoje krajiny v modelové oblasti u obce Tisá s využitím geoinformačních technologií. (specializovaná mapa) 1:20 000.  FŽP_MAP_ELZ_2011_6. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

ELZNICOVÁ, J. , NOVOTNÝ, P. (2011): Hodnocení vývoje krajiny v katastru obce Vysoká Lípa s využitím archivních leteckých snímků.(specializovaná mapa)1:20 000. FŽP_MAP_ELZ_2011_8. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

ELZNICOVÁ, J. , HALUŠKOVÁ, M. (2011): Časoprostorové změny rybníka Stará Oleška v oblasti katastrálního území Stará Oleška.(specializovaná mapa) 1:10 000. FŽP_MAP_ELZ_2011_7. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

ELZNICOVÁ, J.; MACHOVÁ, I.(2010): Vývoj agrárních valů a teras mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002. (specializovaná mapa, č. osvědčení MZE 8/2011-13300) 1:10 000. FZP_ELZ_MAP3. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

ELZNICOVÁ, J.; MACHOVÁ, I. (2010): Vývoj agrárních valů a teras mezi obcemi Knínice a Libouchec v Krušných horách v letech 1938 až 2002.  (specializovaná mapa, č. osvědčení MZE 8/2011-13300) 1:10 000. FZP_ELZ_MAP4. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

ELZNICOVÁ, J.; MACHOVÁ, I. (2010): Vývoj agrárních valů a teras na úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří v letech 1938 až 2002, FŽP UJEP. (specializovaná mapa, č. osvědčení MZE 8/2011-13300) 1:10 000. FZP_ELZ_MAP2. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

ELZNICOVÁ, J.; MACHOVÁ, I.(2010): Vývoj agrárních valů a teras ve Verneřickém středohoří v letech 1938 až 2002. (specializovaná mapa, č. osvědčení MZE 8/2011-13300) 1:17 000. FZP_ELZ_MAP1. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

ELZNICOVÁ, J. (2006):  Analýza vývoje krajiny v Osoblažském výběžku v letech 1938 – 1995. (specializovaná mapa). FZP_ELZ_MAP5. http://mapserver.ujep.cz/mapy_fzp; FŽP UJEP Ústí nad Labem

Účast na konferencích

2018
Jitka ELZNICOVÁ, Tomáš MATYS GRYGAR, Martin SIKORA, Jan POPELKA, Michal HOŠEK and Petr NOVÁK . Threat of pollution hotspots reworking in river systems: Example of the Ploučnice River (Czech Republic). GIS Ostrava 2018 – GIS for Safety & Security Management, 21.-23.3.2018, Ostrava Česká republika

Michal HOSEK, Stepánka TUMOVÁ, Diana HRUBESOVÁ, Jitka ELZNICOVÁ, Tomás MATYS GRYGAR. To be, or not to be conventional-unbiased analysis of polluted channel sediments (The Ploucnice River, Czech Republic) Poster na konferenci The EGU 2018, 20th EGU General Assembly, EGU2018, Proceedings from the conference held 4-13 April, 2018 in Vienna, Austria,p. 4454, http://adsabs.harvard.edu/abs/2018EGUGA..20.4454H

S. TUMOVA, T. MATYS GRYGAR, J. ELZNICOVA, D. HRUBESOVA, J. MATKOVIC. How historical pollution sources still impact current channel sediments: case study in Panensky Creek (Czech Republic) Poster na konferenci The EGU 2018, 20th EGU General Assembly, EGU2018, Proceedings from the conference held 4-13 April, 2018 in Vienna, Austria,p. 3248, http://adsabs.harvard.edu/abs/2018EGUGA..20.3248T

ŠTOJDL, JiriMATYS GRYGAR, TomasELZNICIVA, JitkaKLIMESOVA, KaterinaHOSEK, Michal. Sampling  trategy for finding radioactive pollutants in floodplain. Poster na konferenci The EGU 2018, 20th EGU General Assembly, EGU2018, Proceedings from the conference held 4-13 April, 2018 in Vienna, Austria, p.4153, http://adsabs.harvard.edu/abs/2018EGUGA..20.4153S

2017
KRIZENECKA S, FIKAROVA J, ELZNICOVA J, MATYS GRYGAR T, BABEK O, 2017. Determination of organic pollutants in waterdam sediments. 1st International Conference, Advances in Environmental Engineering, 28.-30.listopadu, Ostrava, Česká republika

J FIKAROVA, S KRIZENECKA, J ELZNICOVA, T MATYS GRYGAR AND J STOJDL. Polycyclic aromatic hydrocarbons and polar pesticides in floodplain sediments. 1st International Conference Advances in Environmental Engineering, 28.-30.listopadu, Ostrava, Česká republika

LUCIE MAJEROVÁ, GRYGAR, T. M., ELZNICOVÁ, J.  Historical sources of mercury pollution in floodplain sediments of the Ohře River. ANS 2017 (The 6th Biennial International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2017), 27.-29. září 2017, Jasná, Nízké Tatry, Slovensko, http://ans2017.ucm.sk/sites/default/files/ANS2017_Programme.pdf

Kristýna KOTKOVÁ, Tomáš MATYS GRYGAR, Štěpánka TŮMOVÁ, and Jitka ELZNICOVÁContribution of geophysical methods in the study of the floodplain structure (the Litavka River, the Czech Republic). Poster na konferenci The EGU General Assembly 2017, duben, Vídeň, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-5458.pdf

Michal HOŠEK, Tomáš MATYS GRYGAR, Jan POPELKA, Timea KISS, Jitka ELZNICOVÁ, and Martin FAMĚRA: Geochemical mapping in polluted floodplains using handheld XRF, geophysical imaging, and geostatistics. Poster na konferenci The EGU General Assembly 2017, duben, Vídeň, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-3573-3.pdf

Jiří ŠTOJDL, Tomáš MATYS GRYGAR, Jitka ELZNICOVÁ, Jan POPELKA, Tatina VACHOVÁ, and Michal HOŠEK: Kriging – a challenge in geochemical mapping. Poster na konferenci The EGU General Assembly 2017, duben, Vídeň, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-3615.pdf

Martin FAMĚRA, Tomas MATYS GRYGAR, and Jitka ELZNICOVÁGeochemical normalization of magnetic susceptibility – a simple tool for distinction the sediment provenance and post-depositional processes in floodplain sediments. Přednáška na konferenci The EGU General Assembly 2017, duben, Vídeň, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-2797.pdf

2016
J. ELZNICOVÁ, T. MATYS GRYGAR, T. KISS, T. LELKOVÁ, M. BALOGH, M. SIKORA: How to find the sedimentary archive of fluvial pollution in a bedrock-confined river reach. Poster na konferenci The EGU General Assembly 2016, duben, Vídeň, Rakousko, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-15512-0.pdf; http://presentations.copernicus.org/EGU2016-15512_presentation.pdf

T. MATYS GRYGAR, J. ELZNICOVÁ, J. POPELKA: Simple approach to sediment provenance tracing using element analysis and fundamental principles. Poster na konferenci The EGU General Assembly 2016, duben, Vídeň, Rakousko, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-14215.pdf

2015
T. MATYS GRYGAR, J. ELZNICOVÁ, T. NOVAKOVÁ: Pollutant fates in fluvial systems: on need of individual approach to each case study. Přednáška na konferenci The EGU General Assembly 2015, duben, Vídeň, Rakousko, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-2857.pdf; http://presentations.copernicus.org/EGU2015-8644_presentation.pdf

J. ELZNICOVÁ, M. SIKORA, E. SLABÁ, J. POPELKA, M. HOŠEK, TMATYS GRYGAR: The use of portable instruments for mapping contaminants in the floodplain of the Ploucnice River (Czech Republic). Poster na konferenci The EGU General Assembly 2015, duben, Vídeň, Rakousko, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-8644.pdf

2000−2014
T. MATYS GRYGAR, J. ELZNICOVÁ, I. MAJEROVÁ, O. BÁBEK, T. KISS, M. HAVELCOVÁ, M. HOŠEK.Fates of pollutants from uranium mining in floodplain of a meandering river (the Ploucnice, Czech Republic.) Přednáška na konferenci “The EGU General Assembly 2014”, Vídeň 27.4.-2.5., Rakousko

JITKA ELZNICOVÁ, TOMÁŠ MATYS GRYGAR, TIMEA KISS, ONDŘEJ BÁBEK, JAN POPELKA, LUKÁŠ PLOTNÁREK, ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ, LUCIE MAJEROVÁ, MICHAL HOŠEK. Geoinformatic and geophysical methods for evaluation of deposition and reworking of sediments with contaminants in floodplain of the Ploucnice River, Czech RepublicPoster na konferenci “The EGU General Assembly 2014”, Vídeň 27.4.-2.5., Rakousko

JITKA ELZNICOVÁ, TOMÁŠ MATYS GRYGAR, ONDŘEJ BÁBEK,  ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ, LUCIE MAJEROVÁ, MICHAL HOŠEK (2013) Využití geoinformačních technologií pro hodnocení ukládání a remobilizaci kontaminantů v nivě řeky Ploučnice. Poster na konferenci GIS Esri v ČR, listopad 2013 Praha 

ELZNICOVÁ, J.; MACHOVÁ, I. (2010): Identifikace změn rozšíření agrárních valů na úpatí vrchu Oblíku. Konference „Význam liniové zeleně v krajině“. Ústí nad Labem, září 2010

ELZNICOVÁ, J.  (2009): Vliv klimatických změn na projektování a realizaci společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Seminář ” Vliv klimatických změn na projektování a realizaci společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav “. Ústí nad Labem, září 2009

ELZNICOVÁ, J.  (2008): Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny. Seminář “Využití letecké fotogrammetrie pro zpracování návrhu pozemkových úprav”. Ústí nad Labem, listopad 2008

PRCHALOVÁ, J. (2005): Monitorování změn struktury kulturní krajiny s využitím archivních leteckých snímků. 13. mezinárodní konference “Geografické aspekty středoevropského prostoru”. Brno, září 2005

PRCHALOVÁ, J. (2005): Proměny kulturní krajiny – aplikace archivních snímků v socioekonomickém průzkumu. 14. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS v ČR“. Praha, listopad 2005

PRCHALOVÁ, J. (2002): Ortorektifikace archivních leteckých snímků pomocí ERDAS IMAGINE OrthoBASE. Konference „Krajina 2002“ pořádaná pod záštitou MŽP a UJEP, Ústí nad Labem, květen 2002

PRCHALOVÁ, J. (2002): Zpracování archivních leteckých snímků pro hodnocení vývoje krajiny. 11. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS v ČR“. Praha, říjen 2002

PRCHALOVÁ, J. (2001): Zhodnocení vývoje krajiny s využitím leteckých snímků. Pracovní seminář „Evropský park kulturní krajiny“, Hornicko – geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, Ostrava, leden 2001

MACHOVÁ I., PRCHALOVÁ J.(2000): Příspěvek k objektivizaci botanického hodnocení území. Konference BS ČAV v Praze, listopad 2000

Řešené projekty

Aktuální
Hlavní řešitel
Využití geoinformatiky pro případové studie resilience krajiny. Projekt IGA UJEP č. UJEP-IGA-TC-2019-44-02-2 , 2019 – 2020, řešitel projektu

Projekt SNCZ 100281957  “Paměť krajiny – přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny”, 2017-2019, řešitel projektu UJEP

Spoluřešitel:
Projekt GA17-06229S “Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů“, 2017-2019 GA0/GA, spoluřešitel projektu za UJEP

Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce, projekt MŠMT, program OP VVV – CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408, hlavní řešitel: UJEP Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., 5/2017-12/2022

Ukončené
Hlavní řešitel:
Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh. projekt GAČR 15-00340S, 2015–2017, řešitel: RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc., ÚACH AV ČR, Řež

Závislost geomorfologického vývoje říční nivy na plošné distribuci kontaminantů v nivních sedimentech. Studentský grantový projekt, 2013–2015 

Transnational Ecological Network in Central Europe (TransEcoNet), program OP NSSE 1CEO61P3, 2009-2012, řešitel: prof. Dr. Elmar Csaplovisc, Technická univerzita v Drážďanech, Německo

Spatial Information Systems for Transnational Environmental Management of Protected Areas and Regions in CADSES. Projekt INTERREG IIIB 3B038, 2004-2006, řešitel: prof. Dr. Elmar Csaplovisc, Technická univerzita v Drážďanech, Německo

Modernizace počítačové učebny se zaměřením na geoinformační technologie. FRVŠ 1239/2004, 2004

Zhodnocení vývoje krajiny 2, FŽP UJEP v Ústí nad Labem, vnitřní grant, 2003

Vybudování geoinformační databáze pro přeshraniční oblast Česko-Saské Švýcarsko, Phare CBC CZ0012/0501/0029, 2002-2004

Vybudování digitální studovny v knihovně FŽP UJEP, FRVŠ 1442/2002, 2002

Zhodnocení vývoje krajiny, FŽP UJEP v Ústí nad Labem, vnitřní grant, 2002

Použití metod GIS pro analýzu vývoje krajiny, FŽP UJEP v Ústí nad Labem, vnitřní grant, 2001

Tvorba informačního systému Fakulty životního prostředí, FŽP UJEP v Ústí nad Labem, vnitřní grant, 2000

Rozvoj využití geografických informačních systémů, FŽP UJEP v Ústí nad Labem, vnitřní grant, 2000

Spoluřešitel:
Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví, projekt NAKI MK ČR  – DF12P01OVV043, 2012–2015, řešitel: Ing. Vladimír Brůna

Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí – ENVIMOD , projekt OPVK – CZ.1.07/2.2.00/28.0205, 2011-2014, řešitel: Doc. Ing. Petr Janoš. CSc.

Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově, projekt MZE QH82126,  2008-2011, řešitel: RNDr. Iva Machová

Zelená síť Krušné hory: Vytvoření přeshraničních synergických efektů mezi oblastmi NATURA 2000 a rozvojem venkova v Krušných horách, program Cíl 3 ČR – Sasko, 2009-2011, řešitel: Ing. Martin Neruda,Ph.D.

Environmentální management, Phare CBC Program CZ2003/005-095-03-01-0067, 2005 řešitel: doc. Iva Ritschelová, CSc.

Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních oborů II, rozvojový a transformační projekt, 2005, řešitel: doc. Iva Ritschelová, CSc.

Příprava vzdělávacích programů se zaměřením na geoinformatiku a informatiku v ŽP, rozvojový a transformační projekt, 2005, řešitel: Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

Biotechnické úpravy v katastru Slezské Pavlovice. čúv. AO500 40 11/1503, 2004, řešitel: prof. Ing. Jaroslav Figala‚ DrSc., Hornicko – geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

Neptun, Leonardo da Vinci, 2004-2007, řešitel: Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních disciplín, rozvojový a transformační projekt, 2004, řešitel: doc. Iva Ritschelová, CSc.

Příprava nového bakalářského studijního oboru pro akreditaci, rozvojový a transformační projekt, 2004, řešitel: Ing. Tomáš Dolanský

Specifikace krajinných limitů a identifikace historického vývoje krajiny pro modifikaci rozvojových cílů při dlouhodobě udržitelném využívání potenciálu krajiny Osoblažska. VaV MŽP/640 s./2/2003, 2003, řešitel: prof. Ing. Jaroslav Figala‚ DrSc., Hornicko – geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

Externí spolupracovník
Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace. Projekt MPSV 1J 008/04-DP1, 2004-2009, řešitel: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Vzdělání a odborný růst

1995:  Bc. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, studijní obor: Ekologický management

1999:  Ing. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, studijní program: Inženýrství životního prostředí, studijní obor: Odpadové hospodářství

2006:  Ph.D. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  hornicko – geologická, studijní program: Geodézie a kartografie, studijní obor: Geoinformatika

Profesní zkušenosti
1995 – 1999  lektor na katedře společenských věd FŽP UJEP v Ústí nad Labem
1999 – 2007  asistent na katedře informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP v Ústí nad Labem
2002 – 2004  proděkanka pro studium a rozvoj fakulty FŽP UJEP v Ústí nad Labem
2007 – dosud  odborný asistent na katedře informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP v Ústí nad Labem

Zahraniční stáže
1998 (květen, říjen)   Krátkodobé návštěvy univerzity Imperial College of Science, Technology and Medicine, Londýn, Velká Británie
2001 (květen-srpen)  Studijní pobyt na univerzitě Imperial College of Science, Technology and Medicine, Londýn, Velká Británie, specializace: Geoinformatika

Ostatní aktivity