Ing. Eliška Wildová, Ph.D.

Odborné zaměření: Revitalizace a rekultivace krajiny, environmentální analýzy, udržitelný rozvoj, anglický jazyk
Místnost: CPTO -1.06
Telefon: +420 475 284 141, 602 272 147
                              E-mail:
                              Konzultační hodiny: po předchozí emailové domluvě
                              Researcher ID: AAZ-2687-2020

Články v mezinárodních časopisech s IF

2022
BÍLKOVÁ, G., ELZNICOVÁ, J., WILDOVÁ, E., HOŠEK, M., MATYS-GRYGAR, T. Deciphering Factrost Controlling Manganese Concentrations in the Leaves of Silver Birch (Betula pendula Roth) in Relation to Recent Acidification of Mountain Forest Soils. Pol. J. Environ. Stud., 2022, roč. 32, č. 1, s. 1-8.

2021
WILDOVÁ, E., ELZNICOVÁ, J., KULA, E. Seasonal dynamics of manganese accumulation in European larch (Larix decidua Mill.), silver birch (Betula pendula Roth), and bilberry (Vaccinium myrtillus L.) over 10 years of monitoring. Environmental Monitoring and Assessment, 2021, roč. 9, č. 193.

2018
KULA, E., WILDOVÁ, E., HRDLIČKA, P. Accumulation and dynamics of manganese content in bilberry (Vaccinium myrtillus L.). Environ. Monit. Assess., 2018, 190:224. DOI: 10.1007/s10661-018-6604-8.

Publikace ostatní

2020
D – příspěvek ve sborníku
VRÁBLÍK, P., WILDOVÁ, E., ŠULGAN, M. Urban brownfields in an anthrpogenically affected area of northern bohemia. Albena, Bulgaria: 20th International Multidisciplinar Scientific GeoConference SGEM 2020, 16 – 25 August 2020. Conference Proceedings (v tisku)

2019
D – příspěvek ve sborníku
WILDOVÁ, E., KULA, E. Environmental impacts on manganese accumulation and dynamics in plant species of forest ecosystem. In: The 7th International Scientific Conference Applied Natural Scineces, Sept. 25 -27. 2019. Book of Abstracts, p. 139, Tranava, 2019.

VRÁBLÍK, P., VRÁBLÍKOVÁ, J., BLAŽKOVÁ, M., WILDOVÁ, E. Optimalization of reclamation processes in an anthropogenically affected landscape. Albena, Bulgaria: 19th International Multidisciplinar Scientific GeoConference SGEM 2019, 30 June – 6 July, 2019. Conference Proceedings Vol. 19, Ecology and Environmental Protection (Ecology, Economics, Education and Legislation). 517 – 524 pp.

C – kapitola v knize
VRÁBLÍK, P., VRÁBLÍKOVÁ, J., WILDOVÁ, E. Hydrological Mine Reclamations in the Anthropogenically Affected Landscape of North Bohemia. In Zelenakova.M., Fialová.J., Negm.A.M. Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Cham : Springer International Publishing AG, 2019, s. 203-223.

2018
Nmet – certifikovaná metodika
VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., ŠOCH, M., BLAŽKOVÁ, M., ŘEHOŘ, M., SCHMIDT, P., WILDOVÁ, E. Metodika ochrany půdy tvorbou a udržováním trvalých travních porostů a optimalizace rekultivačních postupů v antropogenně zatížené krajině regionu Podkrušnohoří. Certifikovaná metodika. Metodika osvědčení č. 7/14130-MZe-2018. ISBN 978-80-7561-154-3. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2018.

Jost
VRÁBLÍK, P., ŘEHOŘ, M., SCHMIDT, P., WILDOVÁ, E. Summary of Experience from the Long-Term Pedological Research on the Banks and Slopes of Lake Most. Journal of Soil Sciences, Scientific Research Publishing, 8, 350-359, 2018. ISSN 2162-5360.

VRÁBLÍK, P., ŘEHOŘ, M., SCHMIDT, P., VRÁBLÍKOVÁ, J., WILDOVÁ, E. Clay Sorbents in the Area of the Most and Sokolov Basins as a Possible Use in Agriculture Reclamations, Agricultural Sciences, Scientific Research Publishing, 9, 1621-1628, 2018. ISSN 2159-8553.

VOPRAVIL, J., VRÁBLÍK, P., KHEL, T., VRÁBLÍKOVÁ, J., WILDOVÁ, E. Changes in soil characteristics as a consequence of long-term soil irrigation. Studie Oecologica, vol. 12(1/2018): 45-53. ISSN 1802-212X. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n.L.

D – příspěvek ve sborníku
VRÁBLÍK, P., VRÁBLÍKOVÁ, J., WILDOVÁ, E.: Other types of reclamation as a part of tourism development in an anthropogenically affected landscape. Str. 278-283. In: Fialová, J. [Eds.]: Conference proceeding „Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!” 2.-4.5.2018, Czech Society of Landscape Engineers, Mendel University in Brno. ISBN 978-80-7509-550-3. ISSN 2336-6311. Křtiny, 2018.

VRÁBLÍK, P., WILDOVÁ, E., VRÁBLÍKOVÁ, J., BLAŽKOVÁ, M. Hydrological reclamations as a tool of sustainable development of an anthropogenically affected landscape. Albena, Bulgaria: 18th International Multidisciplinar Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9 July, 2018.

BLAŽKOVÁ, M., ŘEHOŘ, M., VRÁBLÍK, P., MARKOVÁ, K., WILDOVÁ, E. Research on the occurrence of geothermal energy in the “Bohemian massif” in the north Bohemia. (CZE). Albena, Bulgaria: 18th International Multidisciplinar Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9 July, 2018.

2017
D – příspěvek ve sborníku
VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., WILDOVÁ, E.: Reclamation, restoration and resocialization of an anthropogenically affected landscape as tools of sustainable development. Conference proceeding: Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand? 1st – 3rd May, 2017, Brno. Mendel University Brno. 277-284 pp.

BLAŽKOVÁ, M., ŘEHOŘ, M., WILDOVÁ, E., MARKOVÁ, K.: Geothermal potential of monitoring areas in the northern Bohemia. Conference proceeding: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 27th June – 6th July, Albena, Bulgaria. 255-261 pp.

VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., WILDOVÁ, E., BLAŽKOVÁ, M.: The analysis of a sustainable potential of anthropogenically affected landscape in the northern Bohemia. Conference proceeding: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 27th June – 6th July, Albena, Bulgaria. 575-582 pp.

VRÁBLÍKOVÁ, J., WILDOVÁ, E., VRÁBLÍK, P., BLAŽKOVÁ, M.: Landscape management in an area affected by surface brown coal mining. 5 str. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,  Volume 92, 1st International Conference on Advances in Environmental Engineering (AEE 2017), 28–30 November 2017, Ostrava. doi :10.1088/1755-1315/92/1/012074. 2017.

VRÁBLÍKOVÁ J., VRÁBLÍK P., WILDOVÁ E.: Tourism in an anthropogenically affected landscape as a part of sustainable development of the area. Str. 7-16. In: Proceedings of original scientific papers „Sustainable development goals target of the integrated environmental management“ Editors: László Miklós – Andrea Diviaková. ISBN 978-80-228-3029-4. Technická univerzita vo Zvolene, SR, 2017.

Jost
VRÁBLÍK, P., WILDOVÁ, E., VRÁBLÍKOVÁ, J: The Effect of Brown Coal Mining on the Environment and Health of the Population in Northern Bohemia (Czech Republic). International Journal of Clean Coal and Energy, Scientific Research Publishing, 6, 1-13. 2017. ISSN Print: 2168-152X. Google IF: 0,91.

VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., BLAŽKOVÁ, M., WILDOVÁ, E.: The issue of energy resources in the Podkrušnohoří region. ACC Journal, Volume 23, Issue 1, TU Liberec. 27-38 p. 2017.

VRÁBLÍK, P., WILDOVÁ, E., VRÁBLÍKOVÁ, J., ŠOCH, M., MARKOVÁ, K.: Recreational potential of an anthropogenically affected landscape in northern Bohemia. Journal of Landscape management, Vol. 8, No. 1. 51-57. 2017.

VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., WILDOVÁ, E., ŠOCH, M. 2017: Permanent grasslands in an anthropogenically burdened region, and their contribution to sustainable development. Agricultural Sciences, Scientific Research Publishing, 8, 816-824. ISSN Print: 2156-8553. Google IF: 1,04.

VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., WILDOVÁ, E., BLAŽKOVÁ, M. 2017: Renewable energy resources in anthropogenically affected landscape. Studia Oecologica,  vol. 11(1/2017): 37-45. ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L.

VRÁBLÍK, P., VRÁBLÍKOVÁ, J., WILDOVÁ, E.: Economic Development of an Area Burdened by

the Surface Mining of Brown Coal, with Regard to the Principle of Sustainable Development. Modern Economy, Scientific Research Publishing, 8, 1517-1532. 2017. https://doi.org/10.4236/me.2017.812101. ISSN Print: 2152-7245. Google IF: 0,83.

VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., WILDOVÁ, E., BLAZKOVÁ, M.: Future of Renewable Resources in an Area Burdened by Brown Coal Mining. Natural Resources, Scientific Research Publishing, 8, 757-766. 2017. https://doi.org/10.4236/nr.2017.812046. ISSN Print: 2158-706X. Google IF: 0,89.

2016
D – příspěvek ve sborníku
VRÁBLÍKOVÁ J., VRÁBLÍK, P., HABÁSKOVÁE.: Problematika změn klimatu v severních Čechách a jejich řešení. Str. 485-499. Sborník z mezinárodní konference „Půdní a zemědělské sucho“ 28. 4.–29. 4. 2016 Kutná Hora, ISBN 978-80-87361-55-9. Vydavatel Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

2016.
VRÁBLÍKOVÁ, J., BLAŽKOVÁ, M., VRÁBLÍK, P., HABÁSKOVÁ, E.: Soil in the anthropogenically affected landscape (Půda v antropogenně zatížené krajině). Str. 325 – 332. In: Conference proceedings of the 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016, 30 June – 6 July 2016, Albena, Bulgaria. Book 3: Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Volume II. ISBN: 978-619-7105-62-9.

VRÁBLÍKOVÁ, J., WILDOVÁ, E., VRÁBLÍK, P., BLAŽKOVÁ, M., ŠOCH. 2016: Zdravotní důsledky těžby a zpracování uhlí v Podkrušnohoří a analýza budoucího energetického potenciálu modelového území, Manažérstvo životního prostredia 2016, 34–43. In RUSKO, M. [Ed.] 2016: Manažérstvo životního prostredia, 2016: Zborník z XVI. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. júna 2016 v Bratislave, 1. vyd., Edícia ESE-28, 186 s. ISBN 978-80-89753-09-3.

Jost
VRÁBLIKOVÁ, J., WILDOVÁ, E.,VRÁBLIK, P. 2016: Sustainable Development and Restoring the Landscape after Coal Mining in the Northern Part of the Czech Republic. Journal of Environmental Protection, 7, 1483-1496. Google IF: 0,98  

VRÁBLÍKOVÁ, J., WILDOVÁ, E., VRÁBLÍK, P. 2016: Proces rekultivací a revitalizací jako nástroj udržitelného vývoje v antropogenně zatížené krajině severních Čech, Studia Oecologica, vol. X, no. 1, 42–49. ISSN 1802-212X.

2015
D – příspěvek ve sborníku
VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., HABÁSKOVÁ, E. 2015:Využití integrovaného managementu v krajině Podkrušnohoří jako nástroje trvale udržitelného rozvoje, Integrovaná bezpečnosť 2015, 110–115. In RUSKO, M. [Ed.] 2015: Integrovaná bezpečnosť 2015: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 18.semtembra 2015 v Rajeckej doline, 1. vyd., Edícia ESE-22, 182 s. ISBN 978-80-89753-04-8.

VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., HABÁSKOVÁ,E. 2015: Strategie udržitelného rozvoje jako nástroj environmentální politiky. Str. 133-141. In: Rusko Miroslav – Procházková Dana [Eds.]: Nástroje environmentálnej politiky. Zborník zV. Medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave, 18. Jún 2015, Strix: Žilina, Edícia ESE-24, 1. vydanie, ISBN 978-80-89753-05-5, 174 s., SR, 2015.

Jost
VRÁBLÍKOVÁ, J., VRÁBLÍK, P., HABÁSKOVÁ, E. 2015: Příspěvek k trvale udržitelnému hospodaření v krajině Podkrušnohoří, Studia Oecologica, vol. IX, no. 1, 30–35. ISSN 1802-212X.

Účast na konferencích:

2019
4. 2. 2019 Prezentace průběžných výsledků na Studentské vědecké konferenci konané v rámci řešení studentských grantových projektů (Projekt Akumulace a dynamika obsahu manganu u lesních dřevin ve východním Krušnohoří).

6. – 11. 6. 2019 Prezentace dosavadních výsledků doktorského studia v anglickém jazyce na Konferenci studentů přírodovědných a technických oborů UJEP – StudKon 2019 .

2018
5. 2. 2018 Prezenatce závěrečných výsledků na Studentské vědecké konferenci konané v rámci řešení studentských grantových projektů (Projekt Akumulace manganu v listech brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus L.) ve vegetačním období a interakce s půdní zátěží manganem.

4. 6. 2018 Studentská konference doktorandů oboru Environmentální analytická chemie. Prezentace výsledků v anglickém jazyce. Obdržení ocenění za nejlepší prezentaci – 2. místo.

1. – 9. 7. 2018 Publikace a prezentace příspěvku v anglickém jazyce na mezinárodní konferenci 18th International Multidsiciplinary Scienttific GeoConference SGEM 2018.

22. 11. 2018 Prezentace na závěrečné konferenci projektu QJ1520307 – Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině s názvem „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně postižené krajině“. Člen organizačního týmu konference. Výsledek řazen dle definice druhů výsledků Úřadu vlády ČR jako Výstup M – uspořádáni konference.

2017
6. 2. 2017 Prezentace průběžných výsledků na Studentské vědecké konferenci konané v rámci řešení studentských grantových projektů (Projekt Akumulace manganu v listech brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus L.) ve vegetačním období a interakce s půdní zátěží manganem.

27. – 29. 9. 2017 Prezentace výsledků disertační práce v anglickém jazyce na Mezinárodní konferenci The 6th Biennial International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2017 na Slovensku. Získání ocenění za excelentní prezentaci v kategorii „Young Scientists“. Poster ve sborníku.

25. 10. 2017 Prezentace tématu dizertační práce v anglickém jazyce na Soutěži mladých vědců 2017 konané v Ústavu anorganické chemie v Řeži (3. Místo)

28. – 30. 11. 2017 1st International Conference on Advances in Environmental Engineering (AEE 2017). Článek ve sborníku a prezentace příspěvku v anglickém jazyce.

1. – 3. 5. 2017 Konference: Rekreace a ochrana přírody – s přírodou ruku v ruce. Brno. Publikace článku ve sborníku.

Pasivní účast:
15. 2. 2017 Konference: INSPIRujeme se udržitelností. Park Inn Hotel Prague

23. 3. 2017 Konference: Krajina a inovace v zemědělství 2017 – Fakulta životního prostředí UJEP

2016
6. 10. 2016 Prezentace tématu dizertační práce v anglickém jazyce na Soutěži mladých vědců 2016 konané v Ústavu anorganické chemie v Řeži (sdílené 3. Místo)

28. – 29. 4. 2016 Konference s mezinárodní účastí – Půdní a zemědělské sucho – Kutná Hora, článek ve sborníku a prezentace posteru.

Pasivní účast:
26. 1. 2016 Konference „Tvoříme klima pro budoucnost“, klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni (záštita hejtman Libereckého kraje, Krajský úřad LK)

17. 3. 2016 Konference: Adaptační opatření roku – Brno. Vyhlášení výsledků soutěže Adaptační opatření roku v regionech.

8. 6. 2016 Konference Voda v krajině, Novotného lávka, Praha

2015
Pasivní účast:
22. 10. 2015 Konference 25 let Programu Teplice (záštita ČSÚ, Dům kultury Teplice)

Konference o zásadním vlivu znečištěného životního prostředí na zdravotní stav obyvatel Ústeckého kraje.

19. 11. 2015 Konference o stavu a vývoji kvality ovzduší Ústeckého kraje (záštita VÚHU, areál Benedikt, Most

Semináře:
26. 11. 2015 Odborný pracovní seminář „Co bychom měli vědět o znečištěném ovzduší, vlivu na zdraví a zapojení veřejnosti“ (záštita Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, Praha)

16. 3. 2016 Zasedání krajské agrární komory – Most (Velebudice).

31. 3. 2016 Seminář Sucho II – Sucho jako reálná hrozba, bude chybět voda, cyklus seminářů Prevence katastrof – Ochrana obyvatel a životního prostředí – Úřad městské části Praha 9.

5. 4. 2016 Perspektivy pozemkových úprav – Senát ČR.

7. 4. 2016 Seminář krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje – Most (Velebudice).

21. 4. 2016 Seminář o 2. kole žádostí PPRV

– shromažďování dát v rámci projektu – Severní energetická, a. s.

19. 5. 2016 Seminář krajina věc veřejná – naše zodpovědnost, Akademie věd ČR

29. 6. 2016 Seminář na téma energetická soběstačnost ČR – Eurocentrum Praha

13. 10. – 14. 10. 2016 Academic writing – seminář o vědecké publikační činnosti

31. 10. 2016 Workshop na téma: Udržitelná adaptace Ústí nad Labem na klimatické změny

3. 11. 2016 Diskuze na téma: Biodiverzita – Vědecká knihovna Ústí nad Labem

23. – 24. 11. 2016Laboratorní cvičení v rámci projektu SESKUPIT na Masarykově Univerzitě v Brně – metoda ICP-OES, ICP-MS, zobrazování metodou LA-ICP-MS a LIBS.

9. 2. 2017 Seminář OAK MOST: „Inovace a novinky provozu zemědělských strojů na základní zpracování půdy“ + problematika biopaliv, prof. Ing. František Bauer – Most, Velebudice

14. 2. 2017 Seminář OAK MOST: „Integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy vinné“, Ing. Petr Ackermann, CSc. Most

24. 2. 2017 Seminář OAK MOST: „Zásady hospodaření na poškozených půdách a možnosti jejich hodnocení“. Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D.

9. 3. 2017 Seminář OAK MOST: „Půdní úrodnost – nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci + Racionální výživou polních plodin ke stabilitě výnosu – výživa a hnojení obilnin a luskovin“. Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph. D.

10. 3. 2017 Seminář OAK MOST: „Racionální výživou biogenními prvky ke stabilitě výnosu a kvality polních plodin (úloha mikrobiogenních prvků) + Racionální výživou polních plodin ke stabilitě výnosu – výživa a hnojení olejnin a okopanin.  Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph. D.

17. 3. 2017 Seminář OAK MOST: Racionální výživou biogenními prvky ke stabilitě výnosu a kvality polních plodin – nezapomínejme na úlohu mikrobiogenních prvků ve výživě polních plodin. Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph. D.

11. 4. 2017 Seminář k agroenvironmentálně klimatickým opatřením PRV – Jednotná žádost – Most, Velebudice

Řešené projekty

 Aktuální

 Ukončené
Hlavní řešitel studentského grantového projektu 44201 15 00750 (2016–2017) “Akumulace manganu v listech brusnice borůvky ve vegetačním období a interakce s půdním prostředím “.

Hlavní řešitel studentského grantového projektu 44202 15 2075 01 (2018–2019) “Akumulace a dynamika obsahu manganu ve vybraných lesních dřevinách ve východním Krušnohoří”

Hlavní řešitel studentského grantového projektu 44202 15 2075 01 (2020–2022) “Mangan ve vybraných druzích dřevinného patra a jejich částí v oblasti s vysokou antropogenní zátěží “. 

Projekt Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce. Odborný pracovník pro reakreditaci studijních oborů Ochrana životního prostředí (bakalářský) a Revitalizace krajiny (magisterský).

Projekt INVUST „ Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt QJ1520307 s názvem „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně postižené krajině“. Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím programu KUS, Ministerstva zemědělství České republiky. Vědecký pracovník.

Projekt Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L“. Technickohospodářský pracovník.

Zahraniční mobilita:

2013–2014      2semestry na Hochshule für Technik und Wirtschaft Dresden v rámci ERASMUS programu.

2014                2 měsíční pracovní stáž v americké firmě United States Geological Survey (USGS) v Sacramentu, Kalifornii (projekt Envimod).

2018                2 týdenní studentská stáž na Univiresity of Nottingham (projekt STUVIN).

2019                týdenní výuková stáž na University of Nottingham v rámci ERASMUS programu – mobilita zaměstnanců.

Vzdělání a odborný růst:

2015–dnes      Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem. Šestý ročník doktorského studia v oboru Environmentální analytická chemie (obhajoba DP v roce 2023).

2012–2015      Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem. Magisterské studium v oboru Revitalizace krajiny zakončené státní závěrečnou zkouškou (červený diplom).

2013–2014      Hochschule für Technik und Wirtschaft v Drážďanech, Německo, Fakulta krajinné architektury (2 semestry), program ERASMUS.

2009–2012      Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem. Bakalářské studium v oboru Ochrana životního prostředí zakončené státní závěrečnou zkouškou.

2001–2009      Všeobecné gymnázium v Ústí nad Labem. Maturitní zkouška.

Pracovní zkušenosti:

2018–dnes      Pracovní poměr v projektu INVUST „ Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2018–dnes      Pracovní poměr na Katedře přírodních věd Univerzity J. E. Purkyně – technický pracovník/doktorand

2017–dnes      Pracovní poměr na Univerzitě. J. E. Purkyně v rámci projektu „Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituces funkcí: Odborný pracovník pro reakreditaci studijních programů – FŽP.

2018                Dohoda o pracovní činnosti na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně jako technickohospodářský pracovník v rámci projektu „Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L“.

2015–2018      Dohoda o provedení práce jako výzkumný pracovník na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v rámci projektu „Udržitelné hospodaření v antropogenně zatížené krajině“ vykonávající publikaci článků, účast na konferencích a seminářích a administrativu.

2010–2019      Dlouhodobý výzkum a sběr vzorků v rámci bakalářské, magisterské a doktorské práce na téma: Dynamika v obsahu manganu v rostlinách a půdě lesního ekosystému. Zkušenosti s prací v laboratoři.

7/2013             14 denní praxe ve společnosti GARNETS Consulting a. s., která se specializuje na projektový management v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.

3/2014             14 denní praxe v německé společnosti Wuttke Geogroup, která se specializuje na geodézii, geografická měření a architekturu.

8–9/2014         2 měsíční pracovní stáž v americké firmě United States Geological Survey (USGS) v Sacramentu, Kalifornii, která se specializuje na poskytování informací o životním prostředí, o přírodních rizicích a zdrojích a na pozorování dopadů klimatických změn na krajinu.

Jazyky:         
Anglický jazyk – výborná znalost, aktivní užívání, státní všeobecná (C1) zkouška z anglického jazyka absolvovaná na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy.

Německý jazyk – středně pokročilý. Maturitní zkouška, certifikát z univerzitního německého kurzu na úrovni B2/C1, HTW Dresden, Německo.

Ostatní aktivity:

Členství v odborných společnostech

2017 – 2020  – členka Disciplinární komise Fakulty životního prostředí UJEP.

2016 – dodnes – členka Českomoravské komory pozemkových úprav – Severočeský pobočný spolek. V roce 2018 zvolena členkou volební komise a výboru severočeského pobočného spolku.

2016 – dodnes – členka Akademického senátu Fakulty životního prostředí UJEP (studentská komora). V roce 2018 zvolena místopředsedkyní studentské komory.

2017 – dodnes – členka Stipendijní komise Fakulty životního prostředí UJEP.

2019 – dodnes – členka Akademického senátu UJEP. Předsedkyně komise pro studijní záležitosti.

Pravidelná funkce od roku 2016 jako tajemník u státních závěrečných zkoušek (bakalářské i magisterské) na Fakultě životního prostředí.

Aktualizováno ke dni 3. 2. 2023