Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.

Odborné zaměření: ekonomie,  podniková ekonomika a management, vazby ekonomie a ekologie, ekonomika a ochrana ŽP
Místnost: CPTO -1.10, Telefon: +420 475 284 124
E-mail:
Konzultační hodiny: středa 12.00 – 14.00, čtvrtek 12.00 – 13.00
                                     Researcher ID: publons

Publikace ostatní

2022
Brétt, D. … Vosátka, J.: Přírodní parky ústeckého kraje, monografie, Vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, 2022

2021
Cingl, M. … Vosátka, J.: Koncepce Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro Ústecký kraj na období 2022-2030.

2020
Vosátka J., Seják J.: Závěrečná studie socioekonomických dopadů projektu LIFE for Minuartia, LIFE 15 NAT/CZ/000818, 2020

2017
Vosátka J., Seják J.: Studie socioekonomických dopadů projektu LIFE for Minuartia, LIFE 15 NAT/CZ/000818, 2017

2014
Vosátka J., Marková K.: Základy ekonomie, studijní podpory pro předmět 1EKON, projekt CZ.1.07/2.200/29.0023  “Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami”, UJEP 2014

Vosátka J., Adamec S.: Nauka o podniku, studijní podpory pro předmět 1NAPO, projekt CZ.1.07/2.200/29.0023  “Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami”, UJEP 2014

2011
Sidorov E., Vosátka J.: Ekonomika životního prostředí – cvičebnice, UJEP, 2011

2010
Ritschelová, I., Sidorov, E., Vosátka, J. Liberalizace obchodu s environmentálním zbožím a službami. Trendy v České republice. první. vyd. Praha : LINDE nakladatelství, s.r.o., 2009. 288 s. první. ISBN: 978-80-7201-797-3.

2000 – 2005
1. MIKOVCOVÁ, Hana, VOSÁTKA, Jakub, SEDLÁČKOVÁ, Helena. Podniková ekonomika 3 [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2002. 125 s. ISBN 80-245-0381-6. Učební pomůcka pro DS.

2. VOSÁTKA, Jakub. Hodnocení výkonnosti podniků a situace v českých podnicích. Brno 06.03.2002 – 07.03.2002. In: Firma a konkurenční prostředí. Brno : MU FPE, 2002, s. 210–225. ISBN 80-7302-031-9.

3. VOSÁTKA, Jakub. Problematika hodnocení výkonnosti podniků v teorii a praxi. Ostrava 03.09.2002 – 05.09.2002. In: FOLPRECHTOVÁ, Eliška (ed.). Podnik a podnikání – současnost a perspektivy. Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 2002, s. 364–368. ISBN 80-7329-009-X.

4. BLAŽKOVÁ, Martina, VOSÁTKA, Jakub. Existuje vazba mezi podnikovými cíli a systémy hodnocení výkonnosti podniků? Praha 05.12.2001. In: BLAŽKOVÁ, Martina (ed.). IV. diskusní fórum doktorandů FPH. Praha : VŠE FPH, 2001, s. 104–122. ISBN 80-245-0224-0.

5. GRAMMETBAUEROVÁ, Klára, KLENKOVÁ, Jana, LITTOVÁ, Jana, RYDVAN, Tomáš, VOSÁTKA, Jakub. Interdisciplinární aspekty rostoucí otevřenosti české ekonomiky ve sféře podnikání. Praha 26.04.2001. In: COLLINS, David, GRAMMETBAUEROVÁ, Klára (ed.). Sborník interních doktorandských projektů na FPH. Praha : VŠE FPH, 2001, s. 101–126. ISBN 80-245-0173-2.

6. VOSÁTKA, Jakub. Hodnocení výkonnosti podniků. Praha 26.04.2001. Praha : VŠE FPH, 2001. ISBN 80-245-0173-2.

7. VOSÁTKA, Jakub. CFROI/lepší než EVA. Ostrava 29.05.2001 – 30.05.2001. In: Finanční řízení podniku. Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 2001, s. 76–80. ISBN 80-7078-889-5.

8. BLAŽKOVÁ, Martina, VOSÁTKA, Jakub. Komunikace na internetu aneb jak firmy oslovují zákazníky. Praha 26.04.2001. In: BLAŽKOVÁ, Martina (ed.). Sborník prací – III. diskusní fórum. Praha : VŠE FPH, 2001, s. 130–144. ISBN 80-245-0175-9.

9. VOSÁTKA, Jakub. CFROI – lepší než Eva? Bratislava 07.12.2000. In: Ekonomika, finance a manažment podniku – rok 2000. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2000, s. 88–93. ISBN 80-225-1343-1.

10. VOSÁTKA, Jakub. Metody měření tvorby hodnoty. Praha 30.03.2000. In: DRDEL, Stanislav (ed.). I. diskusní fórum studentů doktorského studia F3. Praha : VŠE FPH, 2000, s. 71–85. ISBN 80-245-0092-2.

11. SYNEK, Miloslav, DVOŘÁK, Jiří, EISLER, Jan, FOTR, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva, KOVANICOVÁ, Dana, KRAUSEOVÁ, Jaruše, VEBER, Jaromír. Komplexní hodnocení českých podniků s ohledem na vývoj. Praha : VŠE FPH KPE, 1999. 520 s. (Další autoři: SOUČEK, Eduard, ZAVADIL, Vilém, ZIMA, Zbyněk, MAREK, Petr, KOZÁK, Pavel, VOSÁTKA, Jakub, VINŠ, Petr, SRPOVÁ, Jitka, SEDLÁČKOVÁ, Helena, BOUKAL, Petr).

12. VOSÁTKA, Jakub. Integrace místo fúze. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 18, s. 31–32. ISSN 1210-0414.

13. VOSÁTKA, Jakub. Nakupujte s námi, uspoříte miliony. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 20, s. 32–33. ISSN 1210-0714.

14. VOSÁTKA, Jakub. Když partner zklame. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 21, s. 40–41. ISSN 1210-0714.

15. VOSÁTKA, Jakub. Německý obr si osedlal Paegase. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 15, s. 37–38. ISSN 1210-0714.

16. VOSÁTKA, Jakub. Spektrum. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 16, s. 43–44. ISSN 1210-0714.

17. VOSÁTKA, Jakub. Mediální svazek. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 17, s. 33–34. ISSN 1210-0714.

18. VOSÁTKA, Jakub. Český Telecom posiluje pozici na internetu. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 10, s. 30–31. ISSN 1210-0714.

19. VOSÁTKA, Jakub. Na obzoru je změna ve složení velké pětky. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 11, s. 33–34. ISSN 1210-0714.

20. VOSÁTKA, Jakub. Poradenství přes internet. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 12, s. 56–57. ISSN 1210-0714.

21. VOSÁTKA, Jakub. Japonské banky se spojují a kralují. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 13, s. 32–33. ISSN 1210-0714.

22. VOSÁTKA, Jakub. Pomohou nám Američané? Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 14, s. 30–31. ISSN 1210-0714.

23. VOSÁTKA, Jakub. Sňatky z rozumu. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 7, s. 26–27. ISSN 0862-9587.

24. VOSÁTKA, Jakub. Dočkáme se souboje titánů. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 5, s. 52–53. ISSN 0862-9587.

25. VOSÁTKA, Jakub. O české portály se zajímají investoři. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 7, s. 23–24. ISSN 0862-9587.

26. VOSÁTKA, Jakub. Paralelní struktury aneb Jak přelstít partnera. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 8, s. 16–17. ISSN 0862-9587.

27. VOSÁTKA, Jakub. Vysoká hra o podíly. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 3, s. 42–43. ISSN 0862-9587.

28. VOSÁTKA, Jakub. Abonenti na digitální lince. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 4, s. 43–44. ISSN 0862-9587.

29. VOSÁTKA, Jakub. Švédové v Praze. Ekonom, 2000, roč. XLIV, č. 6, s. 38–39. ISSN 0862-9587.

Účast na konferencích

Řešené projekty

Spoluřešitel projektu Hodnocení ekologického a konvenčního zemědělství z pohledu jejich dopadů na ekosystémové služby pro podporu strategických a rozhodovacích procesů. Program QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ. Doba řešení: 01/2023 – 12/2025

Ukončené

Projekt „Živocel“, Celoživotní vzdělávání na FŽP UJEP, OPVVV, prioritní osa 2, investiční priorita IP1, specifický cíl 3 – Zkvalitnění podmínek celoživotního vzdělávání na vysokých školách

Projekt CZ.1.07/2.200/29.0023  “Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami”, UJEP 2014Spoluřešitel GA402/07/1580 – Důsledky liberalizace environmentálních služeb

Spolupráce na Rozvojovém projektu pro tvorbu multimediálních vzdělávacích pomůcek pro vybrané kurzy na UJEP v Ústí nad Labem

Spolupráce na Rozvojovém/transformačním projektu na VŠE v Praze: „Rozšíření sudijního programu Podniková ekonomika a management pro distanční formu magisterského studia“.

Spoluřešitel interního doktorandského grantu „Interdisciplinární aspekty rostoucí otevřenosti české ekonomiky ve sféře podnikání“ na VŠE v Praze

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání:
09/98 – 09/03 – Doktorské studium na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management.
09/96 – 06/98 VŠE – inženýrské studium – hlavní specializace Podniková ekonomika a management, vedlejší specializace Účetnictví a finanční řízení podniku
09/93 – 06/96 VŠE – bakalářské studium – obor Podniková ekonomika

Odborná praxe:
01/2004 – 02/2010     – vedoucí katedry společenských věd na FŽP UJEP v Ústí n. L
07/2019 – dosud     – odborný asistent na katedře životního prostředí na FŽP UJEP v Ústí n. L.
10/2003 – 06/2019     – odborný asistent na katedře společenských věd na FŽP UJEP v Ústí n. L.
09/2003 – 10/2003 – asistent na katedře společenských věd na FŽP UJEP v Ústí n. L.
04/2003 – získáno osvědčení ECDL Certificate pro všechny moduly
06/2001 – 08/2003 – člen redakční rady vědeckého sborníku Acta Oeconomica Pragensia na VŠE
02/2001 – 08/2003 – asistent na katedře podnikové ekonomiky na VŠE
12/1999 – 06/2000 – redaktor časopisu EKONOM

Aktualizováno dne: 19.1.2023