Ing., Mgr. Miloslav Kolenatý

Odborné zaměření: výuka odborného jazyka se zaměřením na environmentální oblast, environmentální výchova
Místnost: CPTO -1.04, Telefon: +420 475 284 139,
E-mail:
                                     Konzultační hodiny: pondělí 12.00 – 13.00, úterý 9.00 – 11.00.
                                                                                         dále po vzájemné dohodě
                                     Researcher ID: AAQ-4761-2020

Publikace

Příspěvek na konferenci uvedený ve sborníku:
„Teaching Academic Writing and Reading“ in “Scientific Research and Teaching Foreign Languages” (sborník příspěvků z mezinárodní konference), Univerzita Hradec Králové, 2006

 „Vytváření skript a e-learningového kurzu “English for the Environment” (a jejich využití při výuce odborného cizího jazyka)“ in “Moderní přístupy ve výuce odborného cizího jazyka na VŠ” (sborník příspěvků z mezinárodní konference), FSE UJEP, 2005

Skripta:
English for Environmental Studies (2019 version),  FŽP UJEP, 2019
English for Environmental Studies,  FŽP UJEP, 2014
English for the Environment II, FŽP UJEP, 2005
English for the Environment I, FŽP UJEP, 2004

E-learningová publikace:
English for Environmental Studies (2019)
Scientific texts in English – Odborný text v angličtině (2018) 
Contemporary Environmental Challenges (2019)
Professional English for Environmental Studies (2005)
English for the Environment (2004)

Účast na konferencích:

Scientific Research and Teaching Foreign Languages,  mezinárodní konference Univerzita Hradec Králové, 2006

Moderní přístupy ve výuce odborného cizího jazyka na VŠ, mezinárodní konference FSE UJEP, 2005

Řešené projekty

Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce, koordinátor školení, metodik a lektor (2018-19)

Spoluřešitel RTTP „Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních disciplin I, II – 2004 a 2005“ (hlavní řešitel projektu – Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.) 

Vzdělání a odborný růst

Absolvoval Ped. fakultu UJEP (1999), aprobace Český jazyk a literatura – Anglický jazyk a literatura
Studium na FŽP ČZU, Praha, obor Aplikovaná ekologie

Praxe:
1995 – 1996, 26. Základní škola, Ústí nad Labem, vedoucí kroužku anglického jazyka pro žáky 1. stupně (0,25)

1996 – 1997, Soukromá obchodní akademie,  Ústí nad Labem, učitel anglického jazyka (0,5)

1997 – 1999, Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem, učitel anglického jazyka (0,75)            

2001 – doposud, Fakulta životního prostředí UJEP, odborný asistent pro výuku anglického jazyka

2005 – 2016, výuka firemních kurzů Anglického jazyka pro jazykovou školu James Cook Languages

Ostatní aktivity

Programy environmentální výchovy pro ZŠ, SŠ i veřejnost, organizace Týdne s FŽP, koordinování skupiny pro snížení studijní neúspěšnosti.

Aktualizováno ke dni 10.2.2023