Mgr. Eva Horčičková, Ph.D.

Odborné zaměření: vegetační ekologie, interakce rostlin a živočichů
Místnost: CPTO -1.06, Telefon: +420 475 284 143, E-mail:
Konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.30; čtvrtek 10.00 – 11.30
Researcher ID: W-4247-2017

Publikace v mezinárodních časopisech s IF:

Horčičková, E., Brůna, J., & Vojta, J. (2019) Wild boar (Sus scrofa) increases species diversity of semidry grassland: Field experiment with simulated soil disturbances. Ecology and Evolution, 9, 2765–2774.

Janovský, Z., Mikát, M., Hadrava, J., Horčičková, E., Kmecová, K., … Herben, T. (2013) Conspecific and heterospecific plant densities at small-scale can drive plant-pollinator interactions. PloS one, 8, e77361.

Janovský, Z., Janovská, M., Weiser, M., Horčičková, E., Říhová, D., & Münzbergová, Z. (2015) Surrounding vegetation mediates frequency of plant–herbivore interactions in leaf-feeders but not in other herbivore groups. Basic and Applied Ecology, 17, 352–359.

Lepková, B., Horčičková, E., & Vojta, J. (2018) Endozoochorous seed dispersal by free-ranging herbivores in an abandoned landscape. Plant Ecology, 219, 1127–1138.

Publikace ostatní:

Vojta, J., Brůna, J., Horčičková, E., Kačmarová, L.: Sukcese dřevin ve vojenském újezdu Hradiště in Jongepierová, I., Prach, K., Pešout, P.(ed.) Ekologická obnova v České republice II. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2018; ISBN 978-80-88076-83-4, Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-09979S

Dostál, D., Konvička, M., Čížek, L., Šálek, M., Robovský,J., Horčičková, E., Jirků, M.: Divoký kůň (Equus ferus) a pratur (Bos primigenius): klíčové druhy pro formování české krajiny; Česká Krajina (2014); DOI: 10.13140/RG.2.1.4320.4969

Účast na konferencích:

Horčičková, E., Brůna, J., Vojta, J.: Wild ungulates slow down secondary succession in abandoned landscape, BES 2017 Annual Meeting 11.-14.12.2017, Ghent, Belgium

Brůna, J., Horčičková. E.: Mohou divocí kopytníci zpomalit sekundární sukcesi v opuštěné krajině?, Konference GIS Esri v ČR, 8.-9.11 2017, Prague, Czechia

Horčičková, E., Brůna, J.: Can wild ungulates slow down secondary succession in abandoned landscape? Konference Ekologie 2017 25.–27.9. 2017, Prague, Czechia

Horčičková, E., Mayerová, H., Vojta, J.: Vegetation under the extensive influence of ungulates in the wild, BES – SFE Annual Meeting, 9.-12.12. 2014, Lille, France

Horčičková, E., Vojta, J.: Disturbance regime and diversity in semidry grasslands caused by wild ungulates, Open Landscapes, 29.9.-3.10.2013, Hildesheim, Germany

Horčičková, E.: Flowering a week later due to shifted hay cut is dearly bought off by lower reproductive success through pollinator mismatch – The intrigues of pollination biology in agricultural landscapes, INTECOL 2013, 18.-23.8.2013, London, UK

Horčičková, E., Vojta, J.: Wild ungulates in abandoned landscape – disturbance regime and diversity of semidry grasslands, 56th IAVS Symposium, 26.-30.6.2013, Tartu, Estonia

Janovský, Z., Horčičková, E., Pavlíková, A., Uhlíková, N., Gruberová, P., Mikát, M., Kmecová, K., Hadrava, J., Smyčka, J., Požárová, D., Herben, T.: Pestřenky (Syrphidae) a opylování v zemědělské krajině – Potřebujeme louky, nebo stačí jenom lem u silnice?, Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.-8.2.2013

Lepková B., Horčičková E., Vojta J.: Výzkum působení volně žijících kopytníků v opuštěné krajině, Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.-8.2.2013

Horcickova, E., Janovsky, Z., Pavlikova, A., Mikat, M., Hadrava, J., Kmecova, K., Pozarova, D., Smycka, J., Herben, T.: Factors influencing abundances of hoverfly pollinators in agricultural landscape: Do linear verges provide quality catering?, BES 2012 Annual Meeting, 18.-20.12.2012 Birmingham, UK

Horčičková, E., Vojta, J.: Jeleni v Doupovských horách z pohledu botaniků, Sika japonský – škody, perspektiva, metody a technologie výzkumu, možnosti zpracování, Sborník abstraktů z konference, Dubina 1.-2. 6. 2012

Horčičková, E., Vojta, J.: Vliv prasete divokého (Sus scrofa) na vegetaci semixerotermních trávníků, Konference České botanické společnosti: Doktorandské inspirace v botanice II, Praha 26.-27. 11. 2011

Janovský, J., Pavlíková, A., Mikát, M., Hadrava, J., Horčičková, E., Říhová, D., Vosolsobě, S., Pospíšková, M., Smyčka, J., Kmecová, K.: Vztahy lučních rostlin s opylovači – kdo s kým a kolik to může stát, Kostelecké inspirování 2011, Sborník abstraktů z konference, Kostelec nad Černými lesy 23.-24. 11. 2011

Hadrava, J., Janovský, Z., Mikát, M., Faltýnková, J., Černá, I., Kazda, A.,Korábek, O., Mikátová, Š., Horčičková, E., Poner, J.H., Aldorfová, K., Kmecová, K.,Holub, T., Martinek, J., Vosolsobě, S., Pavlíková, A., Říhová, D., Pospíšková, M., Jersáková, J.: Prostorová a denní aktivita pestřenek na vlhké louce, Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference 17.-18. 2. 2011

Vosolsobě S., Kmecová K., Martinek J., Mikát M., Horčičková E., Poner J.H.,Janovský Z.: Analýza přenosu pylu opylovači pomocí průtokové cytometrie, Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference 17.-18. 2. 2011

Horčičková, E., Vojta, J.: The effect of disturbances on vegetation of dry grasslands. THE MIDDLE-EUROPEAN IALE CONFERENCE “Landscape structures, functions and management: response to global ecological change”. (2010) Brno

Vzdělání a odborný růst:

2021-dnes – Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L., odborný asistent

2020-2021 – Postdoc pozice; Centre for Functional Ecology, Department of Life Sciences, Faculty of Science, University of Coimbra, Portugal, projekt: B-GOOD (Giving Beekeeping Guidance by Computational-assisted Decision making; EU Horizon 2020 Research and Innovation action)

2010-2019 – Přírodovědecká fakulta UK, doktorský obor Botanika; Téma disertační práce: Effects of wild ungulates on vegetation in an abandoned landscape

2007-2010 – Přírodovědecká fakulta UK, magisterský obor Ochrana životního prostředí; Téma práce: Vliv prasete divokého na vegetaci semixerotermních trávníků

I-VI 2008 – Environmental Studies Course, University of Aarhus, Denmark; Téma semestrální práce: Disturbances in grasslands

2004-2007 – Přírodovědecká fakulta UK, bakalářský obor Ochrana životního prostředí; Téma práce: Vliv velkých savců na vývoj a diverzitu vegetace

Ostatní aktivity:

Členství v ČSPE – Česká společnost pro ekologii (The Czech Society for Ecology)

Aktualizováno ke dni 10.2.2023