doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Odborné zaměření: krajinné inženýrství, regenerace brownfields, revitalizace a resocializace krajiny, pozemkové úpravy, pedologie, agroekologie, strukturální fondy EU
Místnost: CPTO -1.07, Telefon: +420 475 284 169, E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 10.00 – 11.30, úterý 8.30 – 10.00
                                     Researcher ID ABA-7005-2020, Vedené závěrečné práce: STAG

Články v mezinárodních časopisech s IF

2024
NEUMANN, J.; LÍBALOVÁ, K.; KONVALINKA, P; SMETANA, P.; VRÁBLÍK, P.; ŠOCH, M.: Tribulus terrestris L. – a review. Journal of Central European Agriculture, 2024, 25(1), p.194-208. https://doi.org/10.5513/JCEA01/25.1.4119

2023
HAVRDOVÁ, N.; ROZTOČIL, D.; PETRÁŠKOVÁ, E; TEJML, P.; KERNEROVÁ, N.; POBORSKÁ, A.; VRÁBLÍK, P.; NOVÁK, P.; MALÁ, G.; ZEVLOVÁ, E.; MAURER, J.; BERAN, J.; ZÁBRANSKÝ, L.; ŠOCH, M.: The effect of the number of feed pushing-ups on animal behavior, dry matter intake and milk yield of dairy cows. Journal of Central European Agriculture, 2023, 24(4), p.789-801. https://doi.org/10.5513/JCEA01/24.4.3827

Hofbauer, M.; Kincl, D.; Vopravil, J.; Kabelka, D.; Vráblík, P.: Preferential Erosion of Soil Organic Carbon and Fine-Grained Soil Particles – An Analysis of 82 Rainfall Simulations. Agronomy 2023, 13, 217 https://doi.org/10.3390/ agronomy13010217

2021
Kabelka D., Kincl D., Vopravil J., Vráblík P.: Impact of cover crops in inter-rows of hop gardens on reducing soil loss due to water erosion. Plant Soil Environ., 67: 230–235. Czech Academy of Agricultural Sciences. https://doi.org/10.17221/24/2021-PSE. 2021

2019
Kabelka, D., Kincl, D., Janeček, M., Vopravil, J., Vráblík, P.: Reducing of soil organic matter loss caused by water erosion in inter-rows of hop gardens. Soil and Water Research, 14, 2019 (3): 172-182. Czech Academy of Agricultural Sciences, doi. 10.17221/135/2018-SWR. 2019.

2018
Řehoř M., Jarolimová M., Žižka L., Vráblík P., Vráblíková J.: The Results of the Long-Term Research on the Development of Anthropomorphic Soil in the Reclaimed and Successive Areas of the Most Basin in Czech Republic. Journal of Mining Science, 53(4), 778-788, doi 10.1134/S1062739117042777, 2018.

2012
Růžek L., Růžková M., Voříšek K., Vráblíková J., Vráblík P.: Slit seeded grass-legume mixture improves coal mine reclamation. Plant, Soil and Environment. Volume 58, 2012 (2): 68-75, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha 2012.  https://doi.org/10.17221/397/2011-PSE

2011
Růžková M., Růžek L., Voříšek K., Vráblík P., Musilová D.: Microbiological characterization of land set aside before and after Roundup desiccation. Plant, Soil and Environment. Volume 57, 2011 (2): 88-94, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha 2011.  https://doi.org/10.17221/226/2010-PSE

2003
Růžek L., Voříšek K., Vráblíková J., Strnadová S., Vráblík P.: Chemical nad biological characteristic of reclaimed soils in the Most region (Czech Republic). Plant, Soil  and Environment, ISSN 1214-1178, volume 49, 2003 (8): 346-351, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha 2003.

Publikace ostatní

2022
Řehoř M., Záruba J., Vráblík P., Helebrant F.,Schmidt P. : History of climate development and evaluation of impacts of climate change on mining and reclamation in the Most basin – research results and proposed adaptation measure. In: 22nd International Scientifc Multidisciplinary Conference on Earth and Planetary Sciences SGEM 2022. Conference proceedings “Ecology and Environmental Protection” Vol22, Issue 5.1, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7603-46-0, p. 219 – 226, https://doi.org/10.5593/sgem2022/5.1/s20.028, Albena, Bulgaria 2022

2021
Řehoř M., Záruba J., Schmidt P., Vráblík P.: Prospects of reclamation work in the Czech Republic during the period of climate change focused on the Most Basin area. SGEM Conference proceedings “Ecology and Environmental Protection” ISSUE 5.1, p. 391 – 398, ISBN 978-619-7603-28-6, https://doi.org/10.5593/sgem2021/5.1/s20.049, Albena, Bulgaria 2021

2020
Vráblík, P., Wildová, E., Šulgan, M.. URBAN BROWNFIELDS IN AN ANTHRPOGENICALLY AFFECTED AREA OF NORTHERN BOHEMIA. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, Alebna, Bulgaria .p. 611-618. ISBN 978-619-7603-08-8. doi.org/10.5593/sgem2020/3.1/s13.079. Albena, Bulgaria 2020

Řehoř M., Schmidt P., Vráblík P.: Climatic changes and next topical problems of the Most Basin area reclamation localities. SGEM, Conference proceedings “Ecology, economics, education and legislation, ISSUE 5.1,
doi.org/10.5593/SGEM2020/5.1, ISSN 1314/2704, ISBN 978-619-7603–10-1,
p. 157-166, Albena, Bulgaria 2020

Schmidt P., Řehoř M., Vráblík P.: Klimatické změny v regionu SZ Čech a jejich předpokládaný vliv na hornickou činnost a rekultivační práce. Zpravodaj Hnědé uhlí, 4/2020, s. 22 – 31, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most, 2020.

Němec, J., Vráblík, P., Pražáková L.: Pozemkové úpravy v krajině. 177 str. ISBN  978-80-7561-232-8. FŽP Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n.L. 2019 (tisk 2020).

2019
Řehoř, M.., Jarolimová, M.., Žižka, L.., Moni, V., Vráblík, P.. The Methodology of Melioration and Restoration of the Most Basin Anthropogenically Burdened Landscape. Journal of Environmental Protection, 2019, roč. 3, č. 14, s. 1583-1594.

Řehoř M., Vráblík P.: Rekultivace a sukcese na lokalitách Severočeských dolů a.s. Studia Oecologica 13, No. 1, pp. 26-36. ISSN 1802-212X. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n.L. doi: 10.21062/ujep/426.2020/a/1802-212X/SO/13/1/26. 2019.

Vráblík P., Vráblíková J., Wildová E. (2020) Hydrological Mine Reclamations in the Anthropogenically Affected Landscape of North Bohemia. In: Zelenakova M., Fialová J., Negm A. (eds) Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Springer, Cham. pp 203-223. ISBN 978-3-030-18362-2. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18363-9_9. First Online 26 June 2019.

Vráblík, P., Vráblíková J., Blažková, Wildová, E.:  OPTIMALIZATION OF RECLAMATION PROCESSES IN AN ANTHROPOGENICALLY AFFECTED LANDSCAPE. Str. 517-524. In: Conference proceedings: 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, 30.6-6.7.2019, Volume 19, Issue 5.1, ISBN 978-619-7408-84-3. Albena, Bulgaria, doi:10.5593/sgem2019/5.1

2018
Vráblíková, J., Vráblík, P., Šoch, M., Blažková, M., Řehoř, M. Schmidt, P., Wildová, E.: Metodika ochrany půdy tvorbou a udržováním trvalých travních porostů a optimalizace rekultivačních postupů v antropogenně zatížené krajině regionu Podkrušnohoří. 104 s. Metodika osvědčení č. 7/14130-MZe-2018. ISBN 978-80-7561-154-3. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2018.

Vopravil, J., Vráblík, P., Khel, T., Vráblíková, J., Wildová, E.: Changes in soil characteristics as a consequence of long-term soil irrigation. Studia Oecologica 12, No. 1, pp. 45-53. ISSN 1802-212X. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n.L. doi: 10.21062/ujep/232.2019/a/1802-212X/SO/12/1/45. 2018.

Vráblík, P., Řehoř, M., Schmidt, P., Vráblíková, J.: Evaluation of the Forest Reclamation of the Anthroposoil Dump at the Bílina Mines Created from Marlstone. Open Journal of Soil Science, 8, 360-367. doi: 10.4236/ojss.2018.812026. ISSN Print: 2162-5360. 2018.

Vráblík, P., Řehoř, M., Schmidt, P., Wildová, E.: Summary of Experience from the Long-Term Pedological Research on the Banks and Slopes of Lake Most. Open Journal of Soil Science, 8, 350-359. doi: 10.4236/ojss.2018.812025. ISSN Print: 2162-5360. 2018.

Vráblík, P., Řehoř, M., Schmidt, P., Vráblíková, J., Wildová E.: Clay Sorbents in the Area of the Most and Sokolov Basins as a Possible Use in Agriculture Reclamations. Agricultural Sciences, 9, 1621-1628. doi: 10.4236/as.2018.912113. ISSN Print: 2156-8553. 2018.

Šoch, M., Vostoupal, B., Vráblíková, J., Vráblík, P., Šťastná J.: Microbiotechnological Stimulation of the Root Systems of Woody Plants within the Scope of the Revitalization of Mining Works. Agricultural Sciences, 2018, n.9, str. 1529-1537. ISSN Print: 2156-8553, https://doi.org/10.4236/as.2018.912107. 2018.

Vopravil, J.,Vráblík, P., Khel, T., Vráblíková, J.: The Impact of Deforestation on the Quality of Drainage Water in the Železná Model Area. Open Journal of Soil Science, 8, 240-259.

https://doi.org/10.4236/ojss.2018.89019. ISSN Print: 2162-5360. 2018.

Vráblík, P., Wildová, E., Vráblíková, J., Blažková, M.: Hydrological reclamations as a tool of sustainable development of an anthropogenically affected landscape. Str. 371-378. In: Conference proceedings: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2.- 8. July 2018, Volume 18, Issue 3.1, ISBN 978-619-7408-42-3. ISSN 1314-2704. Albena, Bulgaria, doi:10.5593/sgem2018/3.1 2018.

Blažková, M., Řehoř, M., Vráblík, P., Marková, K., Wildová, E.:  Research on the occurrence of geothermal energy in the “Bohemian massif” in the north Bohemia. Str. 611-618. In: Conference proceedings: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2.- 8. July 2018, Volume 18, Issue 4.1, ISBN 978-619-7408-44-7. Albena, Bulgaria, doi:10.5593/sgem2018/4.1 2018.

Vráblík, P., Vráblíková, J., Wildová, E.: Other types of reclamation as a part of tourism development in an anthropogenically affected landscape. Str. 278-283. In: Fialová, J. [Eds.]: Conference proceeding „Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!” 2.-4.5.2018, Czech Society of Landscape Engineers, Mendel University in Brno. ISBN 978-80-7509-550-3. ISSN 2336-6311. Křtiny, 2018.

Vráblík, P., Vopravil, J., Khel, T., Vráblíková, J.: Socioeconomic view of the soil condition in the Czech republic. Str. 77-83. In: Proceedings of the 18th International Conference „Management of Environment 2018“, 26.-27. March 2018, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie. Edicia ESE – 41., 1. vyd. ISBN 978-80-89753-25-3. Bratislava, 2018.

2017
Vráblík, P., Vráblíková, J., Wildová, E.: Economic Development of an Area Burdened by the Surface Mining of Brown Coal, with Regard to the Principle of Sustainable Development. Modern Economy, 8, 1517-1532. https://doi.org/10.4236/me.2017.812101. ISSN Print: 2152-7245. 2017.

Vráblíková J., Vráblík P., Blažková M., Wildová E.: Renewable energy resources in anthropogenically affected landscape. Studia Oecologica 11(1/2017): 37-45. ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2017.

Vráblíková J., Vráblík P., Wildová E.: Tourism in an anthropogenically affected landscape as a part of sustainable development of the area. Str. 7-16. In: Proceedings of original scientific papers „Sustainable development goals target of the integrated environmental management“ Editors: László Miklós – Andrea Diviaková. ISBN 978-80-228-3029-4. Technická univerzita vo Zvolene, SR, 2017.

Řehoř, M., Vráblík, P., Vráblíková, J., Žižka, L., Wildova, E.: The Methodology of Melioration and Restoration of the Largest Dumps of the Most Coal Basin. Journal of Environmental Protection, 8, 1583-1594. https://doi.org/10.4236/jep.2017.813097. ISSN Print: 2152-2197. 2017.

Vráblíková, J., Vráblík, P., Wildová, E., Blazková, M.: Future of Renewable Resources in an Area Burdened by Brown Coal Mining. Natural Resources , 8, 757-766. https://doi.org/10.4236/nr.2017.812046. ISSN Print: 2158-706X. 2017.

Řehoř, M., Vráblík, P., Vráblíková, J., Žižka, L.: Sorbent Mineralogy in the Most Basin and Their Utilization for Reclamation Works. Open Journal of Geology, 7, 1767-1773. https://doi.org/10.4236/ojg.2017.712118. ISSN Print: 2161-7570. 2017.

Vráblíková, J., Wildová, E., Vráblík, P., Blažková, M.: Landscape management in an area affected by surface brown coal mining. 5 str. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,  Volume 92, 1st International Conference on Advances in Environmental Engineering (AEE 2017), 28–30 November 2017, Ostrava. doi :10.1088/1755-1315/92/1/012074. 2017.

Vopravil, J., Khel, T., Vráblík, P., Vráblíková, J.: Changes in Physical and Chemical Soil Characteristics as a Result of Subsurface Tile Drainage. Open Journal of Soil Science ,7, 367-377. https://doi.org/10.4236/ojss.2017.712026. 2017.

Vráblíková, J., Vráblík, P., Wildová, E., Šoch M.: Permanent Grasslands in an Anthropogenically Burdened Region, and Their Contribution to Sustainable Development. Agricultural Sciences, (2017), n.8, str. 816-824. ISSN Print: 2156-8553, https://doi.org/10.4236/as.2017.88060. 2017.

Vráblík, P., Wildová, E., Vráblíková, J., Šoch M., Marková K.: Recreational potential of an anthropogenically affected landscape in northern Bohemia. str. 51-57. Journal of Landscape Management (2017) Vol.: 8/No.1. ISSN 1804-2821. Mendel University in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology. 2017.

Vráblíková, J., Vráblík, P., Wildová, E., Blažková, M.: The analysis of a sustainable potential of anthropogenically affected landscape in the northern Bohemia. Str. 575-582. In: Conference proceeding: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 27th June – 6th July, Volume 17, ISBN 978-619-7105-98-8. ISSN 1314-2704. Albena, Bulgaria, doi:10.5593/sgem2017/11. 2017.

Vráblíková, J., Vráblík, P., Blažková M., Wildová, E.:   The issue of energy resources in the Podkrusnohori region. Str.27-38. ACC JOURNAL volume 23, 1/2017, Issue A: Natural Sciences and Technology. ISSN Print 1803-9782. Technická univerzita v Liberci, doi: 10.15240/tul/004/2017-1-003. 2017.

Vráblík, P., Vráblíková, J., Wildová, E.: Reclamation, restoration and resocialization of an anthropogenically affected landscape as tools of sustainable development. Str. 277-284. In: Fialová, J., Pernicová, D. [Eds.]: Conference proceeding „Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand?” 1.-3.5.2017, Czech Society of Landscape Engineers, Mendel University in Brno. ISBN 978-80-7509-487-2. ISSN 2336-6311. Brno, 2017.

Vráblík, P., Wildová, E., Vráblíková, J.: The Effect of Brown Coal Mining on the Environment and Health of the Population in Northern Bohemia (Czech Republic). International Journal of Clean Coal and Energy, 6, str. 1-13. ISSN Print: 2168-152X. http://dx.doi.org/10.4236/ijcce.2017.61001. 2017.

2016
Vráblíková, J., Vráblík, P., Habásková, E.: Proces rekultivace a revitalizace jako nástroj udržitelného rozvoje v antropogenně zatížené krajině severních Čech. Studia Oecologica X. (1/2016): 42-49. ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2016.

Vráblíková, J., Wildová, E., Vráblík, P.: Sustainable Development and Restoring the Landscape after Coal Mining in the Northern Part of the Czech Republic. Journal of Environmental Protection, 7, str. 1483-1496. ISSN: 2152-2197, doi: 10.4236/jep.2016.711125. 2016.

Vráblíková, J., Wildová, E., Vráblík, P., Blažková, M., Šoch, M.: Zdravotní důsledky těžby a zpracování uhlí v Podkrušnohoří a analýza budoucího energetického potenciálu modelového území. Manažérstvo životního prostredia 2016. Str. 34–43. In: RUSKO, M. [Ed.] 2016: Manažérstvo životního prostredia, 2016: Zborník z XVI. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. júna 2016 v Bratislave, 1. vyd., Edícia ESE-28, 186 s. ISBN 978-80-89753-09-3. 2016.

Vráblíková, J., Vráblík, P.: Vybrané nástroje pro hospodaření s půdou v krajině Podkrušnohoří. Str. 114-122. In: Zborník pôvodných vedeckých prác „Pôda a voda ako súčasť integrovaného manažmentu životného prostredia.“ ISBN 978-80-228-2871-0. FEE Technická univerzita vo Zvolene, SR, 2016.

Vráblíková, J., Blažková, M., Vráblík, P., Habásková, E.: Soil in the anthropogenically affected landscape. Str. 325 – 332. In: Conference proceedings of the 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016, 30 June – 6 July 2016, Albena, Bulgaria. Book 3: Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Volume II. ISBN: 978-619-7105-62-9.

Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Problematika změn klimatu v severních Čechách a jejich řešení. Str. 485-499. Sborník z mezinárodní konference „Půdní a zemědělské sucho“ 28. 4.–29. 4. 2016 Kutná Hora, ISBN 978-80-87361-55-9. Vydavatel Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2016.

2015
Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Příspěvek k trvale udržitelnému hospodaření v krajině Podkrušnohoří. Studia Oecologica 9(1): 30-35. ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2015.

Řehoř M., Fraštia M., Vráblíková J., Vráblík P., Schmidt P., Žižka L.: Zahájení řešení projektu „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině“ v rámci programu NAZVA – KUS Ministerstva zemědělství ČR. Str. 9-16. Zpravodaj Hnědé uhlí 4/2015. ISSN 1213-1660. Výzkumný ústav hnědého uhlí a.s., Most, 2015.

Vráblík P: Podkrušnohoří – oblast tisíců jezer? Str. 22-23. ERA 21- More on Architecture! 15. ročník, č. 03/2015 Post-krajina. ISSN 1801-089X. ERA Média, s.r.o., Brno, 2015.

Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Využití integrovaného manažmentu v krajině Podkrušnohoří jako nástroje trvale udržitelného rozvoje. Str. 110-115. In: Rusko Miroslav [Ed.]: „Integrovaná bezpečnosť 2015“ – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 18.septembra 2015 v Rajeckej doline, 1. vyd., Edícia ESE-22, ISBN 978-80-89753-04-8, 182 s.
SR, 2015.

Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Strategie udržitelného rozvoje jako nástroj environmentální politiky. Str.133-141. In: Rusko Miroslav – Procházková Dana [Eds.]: Nástroje environmentálnej politiky 2015. Zborník z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave, 18. jún 2015, Strix: Žilina, Edícia ESE-24, 1. vydanie, ISBN 978-80-89753-05-5, 174 s., SR, 2015.

2014
Vráblíková J., Vráblík P.: Vliv klimatických faktorů na půdu a zemědělství. Str. 159-176. In: Šembera J., Schoenherr J.I., Blažková M., Engel J. (eds.): Vlivy změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (metodika) / Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt und Erdbauwerke (Leitfaden). 194 s. ISBN 978-80-7494-086-6. Technická univerzita Liberec, 2014.

Vráblíková J., Vráblík P., Zoubková L.:  Tvorba a ochrana krajiny. Monografie. 151 s. ISBN 978-80-7414-740-1. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2014.

2013
Vráblíková J., Vráblík P.: Specifika podkrušnohorské krajiny a možnosti řešení. Str. 54-59. Phytopedon (Bratislava), Journal of Soil Science, Vol. 12, 2013/1. ISSN 1336-1120. Department of Soil Science, Faculty of Natural Science, Comenius University, Bratislava, SR, 2013.

Kotous K., Vráblík P.: Hydrologická rekultivace lomu Medard na Sokolovsku. Str. 70-75. Studia Oecologica, číslo 2/2013, ISSN 1802-212X Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2013.

2012
Vráblíková J., Vráblík P.: Environmentální zátěže v Podkrušnohoří – stav a možnosti jejich snižování. Str. 69-75. Životné prostredie, 2012, 46, 2, ISSN 0044-4863. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Slovenská republika, 2012.

Vráblíková J., Vráblík P.: Metody revitalizace a regenerace Podkrušnohorské krajiny. Str. 92-99.  IN: Brtnický, M., Brtnická H., Foukalová J., Kynický J. (eds.) 2012. REGENERACE- REVITALIZACE-REKULTIVACE KRAJINY. Monografie 175 s. ISBN 978-80-7375-683-3. Mendelova univerzita v Brně, 2012.

Slach O., Koutský J., Vráblík P.: Konverze průmyslových brownfields na příkladu Sárska. Str. 26-35. Studia Oecologica, číslo 2/2012, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2012.

2011
Vráblíková J. a kol.: Revitalizace území v severních Čechách. 294 s. ISBN 978-80-7414-396-0, FŽP UJEP Ústí n.L., 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Metodika revitalizace v Podkrušnohoří. 63 s. Státní uplatněná certifikovaná metodika č. 01-ÚÚR-158-2011/ 01-WD-44-07-01. FŽP UJEP Ústí n.L. 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Perspektivy pěstování energetických plodin na Mostecku. Str. 111-117. Studia Oecologica Ročník V, číslo 1/2011, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti uplatnění metodiky revitalizace krajiny v postižených regionech. Str. 118-124. Studia Oecologica Ročník V, číslo 1/2011, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2011.

2010
Vráblík P.: Regenerace brownfields na průmyslovou zónu Triangle – Žatec. Str. 76-84. Studia Oecologica Ročník IV, číslo 2/2010, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2010.

Vráblíková J., Jureková Z., Vráblík, P.: Udržitelné hospodaření v krajině Podkrušnohoří. 180 s., ISBN 978-80-7414-322-9. FŽP UJEP, 2010.

Farský M., Zahálka J., Vráblík P., Beránek K., Jirásek P.: Socioekonomická analýza a prognóza Podkrušnohoří. 155 s., ISBN 978-80-7414-344-1. FŽP UJEP, 2010.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zemědělská biodiverzita v Podkrušnohoří. Str. 136-145. Studia Oecologica Ročník IV, číslo 4/2010, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2010.

2009
Vráblík, P.: Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří a možnost jejich revitalizace, 97 s., ISBN 987-80-7414-197-3. FŽP UJEP, 2009.

Vráblíková J., Seják J., Vráblík P.: Metodika revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří. 78 s., ISBN 978-80-7414-195-9. FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 2009.

Vráblíková J., Vráblík P.: Příspěvek k problematice rekultivace, revitalizace a resocializace v oblasti Podkrušnohoří. Str. 28-38. Studia Oecologica Ročník III, číslo 1/2009, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2009.

Vráblíková J., Vráblík P.: Těžba uhlí – významná disparita Podkrušnohoří. Str. 58-65. Studia Oecologica Ročník III, číslo 1/2009, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2009.

Vráblíková J., Vráblík P.: Návrh postupů pro revitalizaci krajiny v Podkrušnohoří. Str. 3-8. Studia Oecologica Ročník III, číslo 2/2009, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2009.

Vráblíková J., Vráblík P.: Renewal of the landscape under the Krusne hory (Ore Mts.) after termination of coal mining. Str. 44-51. Geoscape – The Professional Issue, No 1, Vol. 4 (2009), ISSN 1802-1115. Department of Geography, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2009.

Vráblíková J., Vráblík P.: Disparity průmyslové krajiny severních Čech. Str. 38-41. Acta regionalia et environmentalica. Vedecký časopis pro regionálne a environmentalne vedy. Ročník 6, číslo 2/2009, ISSN 1336-5452. SPU Nitra, 2009.

2008
Vráblíková J., Vráblík P.: Aplikovaná pedologie. 147 s. ISBN 978-80-7414-046-4, FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Příspěvek k problematice disparit v Podkrušnohoří. Str. 11-18. Studia Oecologica Ročník II, číslo 1/2008, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2008.

Vráblíková J., Šoch M., Vráblík P.: Teoretická východiska pro revitalizaci území v oblasti disparit půdního fondu v Podkrušnohoří. Str. 35-39. Studia Oecologica Ročník II, číslo 1/2008, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Venkovský prostor průmyslové krajiny. Str. 54-60. Studia Oecologica Ročník II, číslo 1/2008, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2008.

Vráblíková J. a kol.: Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří II.část – Teoretická východiska pro možnost revitalizace území modelové oblasti. 153 s., ISBN 978-80-7414-019-8. FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 2008. Kapitola 4.

1999 – 2007
Vráblík P.: Charakteristika mikroklimatu na rekultivovaných lokalitách výsypek jako významná podmínka volby postupu rekultivací. 189 s. Fakulta Stavební ČVUT Praha, 2003.

Vráblík P., Vráblíková J.: Historický vývoj pozemkových úprav na území Čech a Moravy. str.54-61. Acta Universitatis Purkynianae 49. Studia oecologica VII. ISBN 80-7044-272-7 Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Imisní zátěž agroekosystémů v severních Čechách. str.62-68. Acta Universitatis Purkynianae 49. Studia oecologica VII. ISBN 80-7044-272-7. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 1999.                                                                                                          

Vráblíková J., Vráblík P.: Rekultivace území po těžbě hnědého uhlí na lomu Most. str.6-19. Acta Universitatis Purkynianae 49. Studia oecologica VII. ISBN 80-7044-272-7 Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 1999.

Vráblíková J., Blažková M., Hanuš M., Vráblík P.: Problematika obnovy krajiny po těžbě uhlí v oblasti Pařidelského laloku. str.20-46. Acta Universitatis Purkynianae 49. Studia oecologica VII. ISBN 80-7044-272-7 Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 1999.

Vráblík P.: Komplexní pozemkové úpravy a jejich aplikace v k.ú. Zubrnice. str. 3-11. Acta Universitatis Purkynianae 50. Studia oecologica VIII. ISBN 80-7044-277-8. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Rekultivace území po těžbě. str. 9-12. Acta Universitatis Purkynianae 63. Studia oecologica IX. ISBN 80-7044-330-8. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Šoch M., Vráblík P., Novák P., Matoušková E.: Revitalizace krajiny v marginálních oblastech pomocí pratotechnických postupů. str.75-78. Acta Universitatis Purkynianae 63. Studia oecologica IX. ISBN 80-7044-330-8. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblík P., Neruda M.: Regionální politika v Evropské unii a v České republice. str. 71-76. Acta Universitatis Purkynianae 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblík P., Neruda M.: Strukturální fondy Evropské unie a možnosti jejich využití v České republice. str. 65-70. Acta Universitatis Purkynianae. 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblík P., Vráblíková J.: Pozemkové úpravy a jejich funkce v krajině. str. 77-8. Acta Universitatis Purkynianae. 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblík P.: Hodnocení vybraných ukazatelů mikroklimatu na rekultivovaných půdách str. 41-44. Acta Universitatis Purkynianae. 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6.  Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Antropogenní půdy v podkrušnohorské pánvi. str. 5-10. Acta Universitatis Purkynianae 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Neruda M., Vráblík P.: Hydrogeologické poměry výsypky Václav v Křinci u Duchcova. str. 81-84. Acta Universitatis Purkynianae. 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6.  Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Dvořák P., Vráblík P.: Lze využít oblast Severních Čech k rekreaci? str. 257-260. Životné prostredie. ISSN 0044-4863, Vol.35, No. 5, UKE SAV, Bratislava 2001.

Vráblíková J., Vráblík P., Pűschel D., Vokřálová K.: Revitalizace antropogenně postiženého území. Acta Universitatis Purkynianae 73 Studia oecologica XII. s. 89-94. ISBN 80-7044-373-1, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Perspektivy produkce energetické biomasy v Ústeckém kraji. Acta Universitatis Purkynianae 73 Studia oecologica XII. s. 101-106. ISBN 80-7044-373-1, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Mimoprodukční funkce zemědělství – cesta k revitalizaci krajiny. str. 48-49. Životné prostredie. ISSN 0044-4863, Vol. 36, No.1, Ústav krajinném ekologie SAV, Bratislava 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zkušenosti s využitím odpadů při rekultivaci krajiny v Podkrušnohoří. str. 327-329. Životné prostredie. ISSN 0044-4863, Vol. 37, No.6, Ústav krajinném ekologie SAV, Bratislava 2003.

Vráblík P.: Charakteristika mikroklimatu na rekultivovaných lokalitách výsypek jako významná podmínka volby postupu rekultivací. 189 s. Fakulta Stavební ČVUT Praha, 2003.

Vráblíková J., Vráblík P.: Základy pedologie. 102 s., ISBN 80-7044-805-9. FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 2006.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti rozvoje agroenergetiky v Severních Čechách. Str. 75-81. Studia Oecologica XIV. „Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu“ ISBN 80-7044-763-X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Vliv antropogenní zátěže na ekosystémy. Str. 82-92. Studia Oecologica XIV. „Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu“ ISBN 80-7044-763-X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Člověk a krajina v Podkušnohoří. Str. 29-34. Studia Oecologica XV. „Výsledky a závěry vědeckovýzkumných aktivit pracovníků FŽP z let 2005 až 2006“ ISBN 80-7044-790-7. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblíková J., Vráblík P.: Rekultivace v Podkušnohoří. Str. 35-41. Studia Oecologica XV. „Výsledky a závěry vědeckovýzkumných aktivit pracovníků FŽP z let 2005 až 2006“ ISBN 80-7044-790-7. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblík P.: Lokality typu brownfields v krajině Severních Čech. Str. 42-48. Studia Oecologica XV. „Výsledky a závěry vědeckovýzkumných aktivit pracovníků FŽP z let 2005 až 2006“ ISBN 80-7044-790-7. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblík P., Pondělík M.: Deprivující průmyslové dědictví v ČR a Ústeckém kraji. Str. 119-121. Acta Universitatis Purkynianae 124, Studia Geographica VII. „Regionální výzkum v severozápadních Čechách“ ISBN 80-7044-778-8. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblíková J., Vráblík P.: Úvod do agroekologie. 205 s., ISBN 978-80-7044-960-8, FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 2007.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P.: Charakteristika přírodních poměrů antropogenně postižené zájmové oblasti v Severních Čechách. Str. 5-13. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Seják J., Neruda M., Vráblík P.: Socio-ekonomická charakteristika řešeného území v projektu 1J 056/05-2. Str. 14-21. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Loudát F., Holadová L., Neruda M., Vráblík P.: Zemědělství v Severních Čechách. Str. 22-38. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Seják J., Loudát F., Holadová L., Neruda M., Vráblík P.: Analýza problémů zemědělství  v antropogenně postižené oblasti. Str. 39-42. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Loudát F., Holadová L., Neruda M., Vráblík P.: Perspektivy rozvoje zemědělství v antropogenně postižené oblasti. Str. 65-71. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Seják J., Neruda M., Vráblík P.: Antropogenně zatížená krajina Severních Čech. Str. 103-108. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Holadová L., Neruda M., Vráblík P.: Anketa zpracovaná u zemědělských podnikatelů z antropogenně postižené oblasti. Str. 131-139. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Aplikační výstupy

Vráblíková, J., Vráblík, P., Šoch, M., Blažková, M., Řehoř, M. Schmidt, P., Wildová, E.: Metodika ochrany půdy tvorbou a udržováním trvalých travních porostů a optimalizace rekultivačních postupů v antropogenně zatížené krajině regionu Podkrušnohoří. 104 s. Metodika osvědčení č. 7/14130-MZe-2018. ISBN 978-80-7561-154-3. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2018.

Vráblíková J., Vráblík P.: Metodika revitalizace v Podkrušnohoří. 63 s. Certifikovaná metodika č. 01-ÚÚR-158-2011/ 01-WD-44-07-01. FŽP UJEP Ústí n.L. 2011.

Účast na konferencích

2022
Organizace akce POZEMKOVÉ ÚPRAVY – KRAJINNÉ PLÁNOVÁNÍ Z DOTACÍ PRV. Celostátní sít pro venkov a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s. ( 5.5.2022, Holedeč).

2020
Organizace akce VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ. Celostátní sít pro venkov a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s. ( 24.9.2020, Teplice).

2019
Člen vědecké rady IX. mezinárodní vědecké konference „Globálné existenciálné riziká 2019“ (2.12.2019 Bratislava), pořadatel Slovenská spoločnosť pre životné prostredie.

Člen vědecké rady IX. mezinárodní vědecké konference Sustainability – Environment – Safety 2019 (7.11.2019 Bratislava), pořadatel Slovenská spoločnosť pre životné prostredie.

Člen vědecké rady mezinárodní vědecké konference „INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ PROSTREDIA 2019“ (27.9.2019 Bratislava), pořadatel Slovenská spoločnosť pre životné prostredie.

Člen vědecké rady IV. mezinárodní vědecké konference METES 2019 – Motivation – Education – Trust – Environment – Safety (20.5.2019 Bratislava), pořadatel Slovenská spoločnosť pre životné prostredie.

Člen vědecké rady XIX. mezinárodní vědecké konference Manažérstvo životného prostredia 2018 (2.-3.5.2019 Bratislava), pořadatel Slovenská spoločnosť pre životné prostredie.

Člen vědecké rady IX. mezinárodní vědecké konference Nástroje environmentálnej politiky 2019 (30.1.2019 Bratislava), pořadatel Slovenská spoločnosť pre životné prostredie.

Organizace akce v rámci Celostátní sítě pro venkov a SZIF na téma „POZEMKOVÉ ÚPRAVY A PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2019 – exkurze ČR“ (8.11.2019).

Organizace celostátního semináře na téma „ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY V NÁVAZNOSTI NA POZEMKOVÉ ÚPRAVY“ (22.5.2019 Praha).

Organizace semináře v rámci Celostátní sítě pro venkov a SZIF na téma „ZKUŠENOSTI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V KRAJINNÉM PLÁNOVÁNÍ 2019“ (9.5.2019, Ústí nad Labem).

2018
Člen vědecké rady VIII. mezinárodní vědecké konference Globálné existenciálné riziká 2018 (5.12.2018 Bratislava), pořadatel Slovenská spoločnosť pre životné prostredie.

Člen vědecké rady VIII. mezinárodní vědecké konference Sustainability – Environment – Safety 2018 (9.11.2018 Bratislava), pořadatel Slovenská spoločnosť pre životné prostredie.

Člen vědecké rady mezinárodní vědecké konference METES 2018 – Motivation – Education – Trust – Environment – Safety (19.4.2018 Bratislava), pořadatel Slovenská spoločnosť pre životné prostredie.

Člen vědecké rady XVIII. mezinárodní vědecké konference Manažérstvo životného prostredia 2018 (26.-27.3.2018 Bratislava), pořadatel Slovenská spoločnosť pre životné prostredie.

Člen vědecké rady VIII. mezinárodní vědecké konference Nástroje environmentálnej politiky 2018 (9.3.2018 Bratislava), pořadatel Slovenská spoločnosť pre životné prostredie.

Organizace konference ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. na téma „UDRŽITELNÉ FORMY HOSPODAŘENÍ V ANTROPOGENNĚ POSTIŽENÉ KRAJINĚ“ (22.11.2018).

Organizace celostátního semináře na téma „VLIV ZMĚNY KLIMATU NA VODU V KRAJINĚ V NÁVAZNOSTI NA KoPÚ A AKTUALIZACE ÚP“ (25.5.2018 Praha).

Organizace semináře v rámci Celostátní sítě pro venkov a SZIF na téma „ZKUŠENOSTI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V KRAJINNÉM PLÁNOVÁNÍ 2018“ (26.4.2018, Ústí nad Labem).

Organizace semináře a exkurze ve spolupráci s MAS Vladař o.p.s. v rámci Celostátní sítě pro venkov a SZIF na téma „Pozemkové úpravy a Program rozvoje venkova (PRV)“ (9.11.2018).

2017
Vráblík P.: Reclamation, restoration and resocialization of an anthropogenically affected landscape as tools of sustainable development. Konference „PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH NATURE HAND IN HAND?” 1.-3.5.2017, Brno, 2017.

Organizace celostátního semináře na téma „ZELEŇ DO KRAJINY V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH“ (7.4.2017 Praha).

Organizace semináře v rámci Celostátní sítě pro venkov a SZIF na téma „ZKUŠENOSTI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V KRAJINNÉM PLÁNOVÁNÍ“ (23.3.2017, Ústí nad Labem).

2016
Vráblík P.: Revitalization of the landscape in Northern Bohemia in comparison to Germany. Symposium „Open Minded – Open Mining: Revitalization of industrially devastated landscapes. 19.-20.9. 2016, IBZ St. Marienthal-Ostriz, Technische Universität Dresden, SRN, 2016.

Mezinárodní vědecká konference „Vybrané aspekty integrovaného manažmentu ŽP – Ochrana životného prostředí a hospodárský rozvoj.“ 22.9.2016, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene, SR.

2015
Vráblík P.: Revitalizace krajiny na příkladu Lužických jezer (SRN). Konference s mezinárodní účastí „Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů“ 16.-17.6. 2015 Staré Splavy, 2015.

2012
Vráblíková J., Vráblík P.: Snižování environmentální zátěže Podkrušnohorské oblasti. Str. 9-18. ISBN 978-80-228-2438-5. „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia XI. – 20.9.2012. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene a Ústav Ekológie lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR, 2012.

2011
Vráblíková J., Vráblík P.: Antropogenně postižená krajiny v Podkrušnohoří – problematika rekultivací, revitalizací a resocializace. Str. 223-244. ISBN 978-80-210-5420-2. Sborník konference „Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu“, Masarykova univerzita Brno, Brno, 2011.

Vráblík P.: Problematika brownfields v Podkrušnohoří. Str. 155-159. ISBN 978-80-228-2312-8 (1). „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia X. – 20.9.2011. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene a Ústav Ekológie lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR, 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zkušenosti z hodnocení revitalizace území na příkladu Podkrušnohoří. Str. 131-140. ISBN 978-80-228-2312-8 (1). „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia X. – 20.9.2011. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene a Ústav Ekológie lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR, 2011.

Vráblík P.: Resocializace krajiny prostřednictvím strukturálních fondů EU. 6 str. ISBN 978-80-552-0667-7. Mezinárodná vedecká konferencia – zborník vedeckých prác „Determinanty kvality života na vidieku“. 21.-23.9.2011.Fakulta európských študií a regionálneho rozvoja SPU Nitra, SR, 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Faktory ovlivňující hospodaření s půdou na příkladu Podkrušnohoří. 6str. ISBN 978-80-552-0667-7. Mezinárodná vedecká konferencia – zborník vedeckých prác „Determinanty kvality života na vidieku“. 21.-23.9.2011. Fakulta európských študií a regionálneho rozvoja SPU Nitra, SR, 2011.

2010
Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti uplatnění metodiky revitalizace krajiny v postižených regionech. str.135-139. ISBN 978-80-228-2271-8 „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IX. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SR, 2010.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika venkovské krajiny v Podkrušnohoří. Str. 52-63. Zborník vedeckých prác „Starostlivosťo biodiverzitu vo vidieckej krajine, ISBN 978-80-552-0445-1.Fakulta európských študií a regionálneho rozvoja SPU Nitra, SR, 2010.

Vráblíková J., Vráblík P.: Příspěvek k problematice revitalizace antropogenně postižené krajiny. Str. 93-99. ISBN 987-80-7399-143-2. Skládkový workshop Liberec – Zittau 2010 Sborník konference „Aktuální problémy odpadového hospdářství“, Hochshule Zitta/Görlitz a Technická univerzita v Liberci, 11.-12.11.2010 Liberec, 2010.

Archiv
Vráblíková J., Vráblík P.: Ekomuzeum Zubrnice a jeho význam pro budoucnost. Sborník z mezinárodní konference „Český venkov na přelomu tisíciletí“ ISBN  80-2130381-6 Str. 80-84, Česká zemědělská univerzita, Praha, 1997.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika zemědělského využívání krajiny v oblasti Severních Čech. Sborník referátů ze IV. mezinárodní konference „Ekonomika a informatika na přelomu tisíciletí,“ Technická univerzita Liberec – Hospodářská fakulta 13.-14.9. 1999 s. 227-230. ISBN 80-7083-359-9. Liberec, 1999.

Vráblíková J., Blažková M., Vráblík P.: Možnosti rozvoje hospodaření v regionu Severní Čechy. Sborník přednášek ze VI. konference EKOREGIONU Čechy-Sasko-Dolní Slezsko „Komplexní řešení ochrany a tvorby životního prostředí ve městech a v průmyslových oblastech.“ 21.-22.9.1999, s.105-109. ISBN 80-02-99859-6. Most, 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika využívání krajiny v Severních Čechách. Medzinárodné vedecké dni 99 „Ekonomika polnohospodarstva na prahu tretieho tisícročia“ Nitra 2.-3.9.1999. str. 71-78.  Zbornik vedeckých prác. ISBN 80-7137-661-2, SPU Nitra, SR, 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Vliv znečištěného ovzduší na agroekosystém Severních Čech. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Atmosféra 21.storočia, organizmy a ekosystémy“ Zvolen, 7.-9.9.1999, s.259-261, ISBN 80-228-0840-7, SR, 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika revitalizace území v lomu Most. ISBN 80-88985-22-6. 6 s. Zborník prednášok z XIII. mezinárodné vedecké bioklimatologické konferencie, SBkS a ČBkS. „Bioklimatológia a životné prostredie“ 12.–14. September 2000, Košice, SR 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika využití půd v severočeském regionu. Sborník ze semináře s mezinárodní účastí „Využití zemědělské půdy v souvislosti se vstupem ČR do EU“ konaného ve dnech 16.-20.10.2000 ve Špindlerově Mlýně. Str. 148-152, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika regionální politiky v oblasti severních Čech. Sborník z konference Medzinarodné vedecke dni 2000, „Trendy v polnohospodárskej ekonomike a managemente,“ Zborník vedeckých prác. ISBN 80-7137-718-X Slovenská polnohospodarská univerzita, Nitra, SR, 2000.

Vráblík P., Vráblíková J.: Příspěvek k problematice zemědělského využívání krajiny v oblasti severních Čech. str. 95-99. Acta Facultatis Ecologiae, vol.7. ISBN 80-228-1064-9. Technická univerzita vo Zvolene, 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Příspěvek k problematice revitalizace území v lomu Most.  Sborník z mezinárodní konference „EKOTREND – trvale udržitelný rozvoj – cesta do 3. tisíciletí,“ Jihočeská univerzita České Budějovice 23.3.-24.3.2000. s. 30-33. ISBN 80-7040-398-5. České Budějovice, 2000.

Vráblík P., Vráblíková J.: Pozemkové úpravy a jejich vliv na revitalizaci krajiny.  Sborník z mezinárodní konference „EKOTREND – trvale udržitelný rozvoj – cesta do 3. tisíciletí,“ Jihočeská univerzita České Budějovice 23.3.-24.3.2000. s. 48-52. ISBN 80-7040-398-5. České Budějovice, 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti zemědělství v regionu severozápadních Čech. Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference  „Agroregion 2000“ s.265-266. ISBN 80-7040-424-8. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Vliv antropogenní činnosti na agroekosystém Severních Čech. str. 194-196. ISBN 80-01-02239-0. 12th Regional Central European Conference IUAPPA and 4th International Conference on Environment Impact Assessment. Praha 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika využití půd v severočeském regionu. str. 148-152. Sborník ze semináře s mezinárodní účastí konaného ve dnech 16.-20. 10. 2000 ve Špindlerově Mlýně, VÚZE Praha, 2000.

Vráblík P., Vráblíková J.: Program SAPARD a možnosti jeho využití v NUTS 2- Severozápad. str. 159-164. II. mezinárodní konference „Občanská společnost a regionální politika EU“ 2.-3. listopadu 2000 v Ústí nad Labem, ISBN 80-7044-309-X, FSE Ústí n.L., 2000.

Vráblík P.: Monitoring mikroklimatu na rekultivovaných půdách. Sborník z mezinárodní konference „EKOTREND 2001 – trvale udržitelný rozvoj“ Jihočeská univerzita ZF České Budějovice 28.3.-29.3.2001. str. 122-125. ISBN 80-7040-487-6. České Budějovice, 2001.

Vráblík P.: Vliv mikroklimatu na rekultivace. 4s. ISSN 1213-4066. Mezinárodní konference „Sanace a rekultivace krajiny po těžbě hnědého uhlí věnovaná 50. výročí provádění rekultivací v severozápadních Čechách.“ 14.-18.5.2001 Teplice, 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Antropogenní půdy a možnosti jejich revitalizace. Abstrakt posteru str.171-173. ISBN 80-7157-526-7. Sborník z konference Pedologické dny 2001 „Půda, její funkce, vlastnosti a taxonomie v zemědělské a lesní krajině.“ 28.-29.5.2001. MZLU Brno, 2001.

Vráblík P.: Poznatky ze sledování mikroklimatu na výsypkách. str. 240-245. ISBN 80-7078-930-1. Mezinárodní konference „Hornická a pohornická krajina Horního Slezska“ 2.-4.10.2001. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Revitalizace území po těžbě uhlí. str. 82-87. ISBN 80-7137-910-7. Mezinárodná vedecká konferencia Bioklimatologické Pracovné Dni 2001 „Extrémy prostredia (počasia) – Limitujúce faktory bioklimatologických procesov“ 10.-12.9. 2001 Ráčková dolina, Slovenská polnohospodarská univerzita, Nitra. SR 2001.

Vráblík P., Vráblíková J.: Výsledky sledování mikroklimatu na antropogenních půdách. str. 93-97 ISBN 80-7137-910-7. Mezinárodná vedecká konferencia Bioklimatologické Pracovné Dni 2001 „Extrémy prostredia (počasia) – Limitujúce faktory bioklimatologických procesov“ 10.-12.9. 2001 Ráčková dolina, Slovenská bioklimatologická společnost  Slovenská akademia ved, Nitra. SR 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Využití půd v antropogenně postižené oblasti. str. 271-279 ISBN 80-228-1097-5. Mezinárodná vedecká konferencia „Súčasný stav a perspektívy ekológie a environmentalistiky“ 11.-13.9. 2001, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, Bánská Štiavnica, 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti rozvoje agroenergetiky v antropogenně postiženém území. str. 1087-1091. ISBN 80-7137-869-0 Zborník vedeckých prác. Mezinárodné vedecké dni 2001 „Ekonomické a manažérske aspekty trvalo udržatelného rozvoja polnohospodarstva.“ Slovenská polnohospodarská univerzita, Nitra. SR 2001.         

Vráblíková J., Vráblík P.: Mimoprodukční funkce zemědělství a její vliv na rozvoj venkova. str. 624-628. ISBN 80-8069-028-6 Zborník vedeckých prác. Mezinárodné vedecké dni 2002 „Ekonomika a manažment podnikov v procese globalizácie“ 16.-17.5. 2002 Slovenská polnohospodarská univerzita, Nitra. SR 2002.

Vráblík P.: Monitoring mikroklimatu na antropogenních půdách. str.75-82. ISBN 80-228-1142-4 Zborník referátov „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IV.“ 14.9.2001 Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, Zvolen, 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zkušenosti s revitalizací antropogenně postižené půdy. str. 40-42 ISBN 80-88870-25-9. Zborník z  3. mezinárodní  konference „Život v podě“ 29.1.2002 Ústav krajinnej ekologie SAV Bratislava, 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Obnova půdního povrchu po těžbě. str.181-182, ISBN 80-213-1052-9 Sborník z mezinárodní konference „Pedologické dny 2002 – Degradace půdy“ 14.-15.10.2002, Česká pedologická společnost, Česká zemědělská univerzita, Praha, 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zkušenosti z obnovy krajiny po těžbě uhlí. str. 101-104 ISBN 80-7212-225-8. Sborník „Krajina 2002 – od poznání k integraci.“ květen 2002, Ústí nad Labem Vydavatel MŽP ČR, Praha 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Minulost, současnost a budoucnost antropogenně postižené krajiny  na Mostecku. str.73-80 ISBN 80 –7044-407-X. Sborník z XX. Jubilejní sjezdu České geografické společnosti „Proměny krajiny a udržitelný rozvoj“ 28.-30.8.2002 Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Revitalizace krajiny devastované těžbou uhlí. str.160-165, ISBN 80-86512-18-5. Sborník z 2. konference o krajině konané z podnětu prezidenta V.Havla „Tvář naší země – krajina domova.“ 8.-11.10. 2002  Průhonice, Česká komora architektů, Společnost pro krajinu, Kancelář prezidenta republiky ČR, Praha, 2002.

Vráblíková J., Vráblík P., Jeništa J., Vysoký J.:  Zkušenosti s obnovou krajiny po těžbě uhlí. str. 467-470. ISBN 80-89128-06-8. Druhé pôdoznalecké dni v SR – medzinárodná vedecká konferencia pôdoznalcov 16.-18.6.2003. Societas Pedologica Slovaca, Stará Lesná, SR, 2003.

Vráblík P., Vráblíková J.: Poznatky ze sledování mikroklimatu na výsypkách, str.142-144, ISBN 80-86690-05-9. Sborník (CD) ze semináře „Mikroklima porostů“ 26.3.2003 Brno, Český hydrometeorologický ústav Brno, 2003.

Vráblíková J., Vráblík P.: Využití odpadů při obnově krajiny Severních Čech, 4 str. leden Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2003.

Vráblíková J., Vráblík P., Jeništa J., Švec J.: Obnova krajiny severních Čech. 6 s. ISBN 80-8069-244-0. Mezinárodná vedecká konferencia Bioklimatologické pracovné dni 2003 „Funkcia energetickej a vodnej vilancie v bioklimatických systémoch“ 2.-4.9. 2003, Slovenská bioklimatologická společnost Slovenská akademia ved, FZKI SPU Nitra. Ráčková dolina, SR 2003.

Vráblík P., Vráblíková J.: Mikroklimatická pozorování na recentních útvarech na Mostecku. str.119-127. ISBN 80-228-1332-X „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V. – Výsledky výskumu.“ Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SR, 2004.

Vráblík P., Pondělík M.: Strategie regenerace brownfields v Ústeckém kraji. Str.139-144. ISBN 80-01-03152-7. Sborník prací „Stavební činnost a revitalizace krajiny“ (GAČR 103/03/0639) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2004.

Vráblík P.: Příklad regenerace brownfields – přeměna bývalého vojenského letiště Žatec. Str. 145-150. Sborník prací „Stavební činnost a revitalizace krajiny“ (GAČR 103/03/0639) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti dalšího rozvoje venkovských oblastí v Ústeckém kraji. Str.295-299. ISBN 80-7044-607-2. Mezinárodní vědecká konference „Konkurenceschopnost regionu – Rozvoj lidských zdrojů“ 4.-.5.11.2004. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P., Jeništa J., Švec J.: Studium revitalizačních postupů. str.47-51. ISBN 80-228-1332-X „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V. – Ostatné príspevky.“ Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SR, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P., Švec J.: Použití registrátoru HOBO H8 pro klimatická měření na lomu Most-Ležáky. str.65-70. ISBN 80-228-1332-X „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V. – Ostatné príspevky.“ Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SR, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Poznatky z obnovy území na Mostecku. 10 s. Sborník na CD-Sekcia geofaktorov a životného prostredia. ISBN 80-8069-402-8. Medzinárodná vedecká konferencia „Bioklimatologické pracovné dni 2004 -Zmeny podnebia – Extrémy počasia – Organizmy a ekosystémy.“ 23.-26.8.2004, Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV, Technická Univerzita vo Zvolene, Viničky, SR, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P.: Perspektivy využívání potenciálu krajiny severních Čech. 4 s. Sborník na CD. ISBN 80-8069-438-9. Medzinárodná vedecká konference “REGIÓNY – VIDIEK – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2004.“ 11.-12.11.2004, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, SR, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Antropogenní půdy a jejich využívání v regionu severních Čech. Str. 415-418. ISBN 80-89128-18-1. Zborník referátov z vedeckej konferencie pôdoznalcov SR „Štvrté pôdoznalecké dni na Slovensku“ 14.-16.6.2005 Čingov.  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2005.

Vráblík P.: Revitalizace území ve vazbě na průmyslové dědictví Ústeckého kraje. Str. 92-98. Sborník prací II „Stavební činnost a revitalizace krajiny“ (GAČR 103/03/0639) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2005.

Vaněk J., Hlásenský I., Sixta J., Vráblík P.: Sanace areálu bývalého vojenského letiště. Str.27-29. Odpadové fórum č. 2/2005 ISSN 1212-779. Vydavatel České ekologické manažerské centrum, Praha, 2005.

Vráblík P.: Investiční příležitosti v Ústeckém kraji. Přednáška. Sekce „Regionální rozvoj: infrastruktura pro podnikání, průmyslové zóny, brownfields, fondy EU.“ Odborný doprovodný program URBIS 2005 – 20.5.2005, Veletrhy Brno a.s., Brno, 2005.

Vráblík P.: Revitalizace území v Ústeckém kraji. Přednáška (CD) „Three Countries Innovation Push – Core Branch Conference – „Energy/Environment“ 23.6.2005, Regionální rozvojová agentura Egrensis, Sokolov, 2005.

Šoch M., Vráblík P.: Zemědělská revitalizace krajiny postižené těžbou. Str. 83-87. ISBN 80-239-5681-7. Konference „ Budoucnost 2005 – Revitalizace krajiny postižené těžbou“ 5.-6.10.2005 Chodov,  Karlovarský kraj, 2005.

Vráblíková J., Seják J., Vráblík P.: Možnosti rozvoje venkova v antropogenně postižené krajině. Str. 475-480. ISBN  80-8069-728-0. Zborník vedeckých, odborných príspevkov a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Regióny-vidiek-životné prostredie 2006“ 27.-28.4.2006 SPU Nitra, SR, 2006.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Rozvoj venkovského prostoru v antropogenně zatížené krajině severních Čech. Str. 546-550. Vedecká konferenci s medzinárodnou účastí „Interdisciplinárné dimenzie regionálního rozvoja“ 6.-7.8. 2005 Prešov. Publikováno v Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Nature Univesitatis Prešoviensis (ISSN 1336-6149), Folia Geographica (IIS 1336-6157)  Ročník XLV.,Prešovská univerzita v Prešove, SR, vydáno 2006.

Vráblíková J., Seják J., Neruda M., Vráblík P.: Perspektivy využití pud v antropogenně postižených oblastech. 7 s. (sborník na CD), ISBN 80-89186-12-2. International bioclimatological konference „Bioclimatology and water in the land“ 11.-14.9.2006 Strečno, SR. Slovak biomatological society at Slovak Academy of Science, 2006.

Vráblíková J., Hlávka M., Vráblík P.: Monitorování teplot v antropogenně postiženém území. Str. 45-50. In: Kontrišová, O., Marušková A., Válka J. (eds.): Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VI. ISBN 80-228-1685-X.FEE TU vo Zvolene a UEL SAV vo Zvolene. 2006.

Vráblík P.: Revitalizace území ce vazbě na průmyslové dědictví severních Čech. Str. 265-268. In: Kontrišová, O., Marušková A., Válka J. (eds.): Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VI. ISBN 80-228-1685-X. FEE TU vo Zvolene a UEL SAV vo Zvolene. 2006.

Vráblíková J., Vráblík P.: Půdní fond antropogenně postižené krajiny. Str. 119-123. In: Rusko, M. – Baog, K.(eds.): Manažérstvo životného prostredia 2006. ISBN 80-89281-02-08. Zborník z konferencie konanej 24.-25.2. 2006 v Trnave. SR, 2006.

Vráblík P., Vráblíková J.: Problematika brownfields v Severních Čechách. Str. 125-129. In: Rusko, M. – Baog, K.(eds.): Manažérstvo životného prostredia 2006. ISBN 80-89281-02-08. Zborník z konferencie konanej 24.-25.2. 2006 v Trnave. SR, 2006.

Vráblíková J., Seják J., Vráblík P.: The problem of agriculture in an industrial landscape, Str. 213-218. ISBN 80-248-1089-1. 10th International Conference on Environment and Mineral Processing, 22.-24.6.2006. VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2006.

Vráblíková J., Vráblík P.: Disparity průmyslové krajiny Severních Čech. Str. 678-684. In: Rusko, M. – Baog, K.(eds.): Manažérstvo životného prostredia 2007. ISBN 978-80-89281-18-3. Zborník zo VII. Konferencie so zahraničnou účasťou konanej 5.-6.1.2007 v Jaslovských Bohuniciach. SR, 2007.

Vráblíková J., Vráblík P.: Využívání území v průmyslové krajině.  5s. (sborník na CD), ISBN 978-80-228-17-60-8. Střelcová, K., Škvarenina, J. & Blaženec, M. (eds.): “BIOCLIMATOLOGY AND NATURAL HAZARDS” International Scientific Conference 17.-20.9.2007, Poľana nad Detvou, Slovakia, 2007.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P.: Special characteristics of the Ore Mountains and  nearby region landscape Str. 395-400 (Part III). ISBN 978-80-248-1431-5. 11. International Conference on Environment and Mineral Processing, 31.5.-2.6.2007. VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2007.

Vráblíková J., Vráblík P.: Rekultivace v Podkrušnohoří. Str. 758-760. ISBN 978-80-89128-44-0. Zborník príspevkov „Půda v moderní informační společnosti“, 20.-23.8.2007, Výzkumný ústav podoznalectva a ochrany pody.  Bratislava, vydáno 2008.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P.: Antropogenně postižená oblast a  specifika ovlivňující půdní fond. Str. 752-757. ISBN 978-80-89128-44-0. Zborník príspevkov „Půda v moderní informační společnosti“, 20.-23.8.2007, Výzkumný ústav podoznalectva a ochrany pody.  Bratislava, vydáno 2008.

Vráblíková J., Růžek L., Vráblík P.: Vývoj netradičních rekultivací ve třech dobývacích prostorech MUS a.s. Str. 161-168. ISBN 978-80-89325-02-3. Život v podě IX. Zborník referátov z medzinárodného seminára Bratislava 30.-31.1.2008, Ústav krajinej ekologie SAV, Prirodovedecká fakulta UK Bratislava, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: K problematice antropogenních půd v Podkrušnohoří. Str. 169-175. ISBN 978-80-89128-48-8. Zborník príspevkov „ANTROPIZACIA POD  IX “, 27.-28.5.2008, Výzkumný ústav podoznalectva a ochrany pody a Societa pedologova Slovana. Bratislava, 2008.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P.: NORTH BOHEMIA INDUSTRIAL LANDSCAPE DISPARITIES, Str. 215-222. ISBN 978-80-248-17774-4. 12. International Conference on Environment and Mineral Processing, 5.-7.6.2008. VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: DISPARITIES IN AN INDUSTRIAL LANDSCAPEOF THE EXAMPLE OF NORD BOHEMICA. Str. 16-20. ISBN 978-80-210-4600-9. „Geography in Czechia and Slovakia“ Theory and Praktice at the Onset of 21th Century. Masaryk University Brno, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti a formy revitalizace území po těžbě. Str. 12-17. ISBN 978-80-7414-140-9. Sborník Podkrušnohorská pánev – revitalizace a resocializace. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2008.

Vráblíková J., Šoch M., Vráblík P.: Příčiny disparit krajiny v Podkrušnohoří. Str. 126-130. ISBN 978-80-7372-430-6. Sborník příspěvků z 6. mezinárodního sympozia České podnikatelství v Evropském prostoru 2008 – Řešení regionálních disparit, TU Liberec, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti využití území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří. Str. 173-180. ISBN 978-80-7399-567-6. Mezinárodní Skládkový workshop Liberec – Zittau 2008, 27.-28.11.2008, Technická univerzita Liberec, Liberec, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti a formy revitalizace území po těžbě uhlí. str.12-17, ISBN 978-80-7414-140-9. Sborník z konference Podkrušnohorská pánev – revitalizace a resocializace. 25.9. 2008 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zamyšlení nad obnovou Podkrušnohorské krajiny. str.105-113, ISBN 978-80-86512-41-9. Sborník z konference konané z podnětu a pod záštitou V.Havla „Tvář naší země – krajina domova.“ 20.-21.10. 2008  Průhonice, Česká komora architektů, Společnost pro krajinu, Praha, 2008.

Řešené projekty

Aktuální

Ukončené
Kolektiv: Podkladová studie pro hodnocení vlivu na životní prostředí pokračování těžby povrchového hnědouhelného lomu Československé armády v letech 2000-2014. 30 s. FŽP UJEP, Ústí n.L., 1998.

Kolektiv: Studie renaturalizace Pařidelského laloku lomu Ležáky. 77 s. FŽP UJEP Ústí n.L., 1998.

Kolektiv: Hodnocení antropogenních půd na vybraných lokalitách pánevní oblasti severních Čech. 78 s. Grant. FŽP Ústí n.L., 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Podmínky pro rozvoj agroenergetiky v severních Čechách. Závěrečná zpráva za rok 1999. 26 s. Grant FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Vliv imisí na agroekosystémy v oblasti severních Čech. Závěrečná zpráva za rok 1999. 8 s. Grant FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Blažková M., Hanuš M., Vráblík P.: Hodnocení a využití antropogenních půd v oblasti severních Čech. Závěrečná zpráva za rok 1999. 7 s. Grant FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblík P.: Charakteristika mikroklimatu na rekultivovaných plochách výsypek. Závěrečná zpráva za rok 2000. 16 s. Grant č. 4808, FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P.: Agroenergetika a možnosti jejího rozvoje v severních Čechách. Závěrečná zpráva za rok 2000. 32 s (včetně příloh). Grant č.4809, FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P., Hanuš M.: Hodnocení vybraných antropogenních půd. v severočeském regionu a jejich využití. Závěrečná zpráva za rok 2000. 15 s. Grant č. 4810, FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Vráblík P., Hanuš M.: Vliv imisí na agroekosystémy v severočeském regionu. Závěrečná zpráva za rok 2000. 93 s (včetně příloh). Grant č. 4811, FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Kolektiv: Návrh nových zatravňovacích směsí pro rekultivaci výsypek – pro Mosteckou uhelnou společnost a.s., FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Kolektiv: Mikrobiologický průzkum antropogenních půd na Mostecku – pro Mosteckou uhelnou společnost a.s., 17 s. FŽP UJEP Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Hodnocení vybraných antropogenních půd v severočeském regionu a jejich využití. Závěrečná zpráva za rok 2001. 13 s Grant č. 420211020801, FŽP UJEP Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Vliv imisí na agroekosystémy v severočeském regionu. Závěrečná zpráva za rok 2001. 15 s Grant č. 420201031001, FŽP UJEP Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Agroenergetika a možnosti jejího rozvoje v severních Čechách. Závěrečná zpráva za rok 2001. 14 s Grant č. 420211020901, FŽP UJEP Ústí n.L., 2001.

Vráblík P.: Monitoring mikroklimatu na rekultivovaných plochách výsypek na okrese Most. Závěrečná zpráva za rok 2001. 22 s Grant č. 420401030101, FŽP UJEP Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J. a kol.: Revitalizace krajiny antropogenně postiženého území. Závěrečná zpráva – grant FRVŠ č. 0716/65. 84 s. (včetně příloh), Ústí n.L. 2001.

Projekt „ENLARGE-NET“ – zaměřený na vytvoření společné sítě na území přeshraničních regionů a měst (ČR, SRN, Polsko), Ústecký kraj, 2003.

Projekt „Three Countries Innovation Push“ – zaměřený na inovace a hospodářský rozvoj území mezi Německem, Polskem a ČR, Ústecký kraj, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Vliv antropogenní zátěže na ekosystémy – závěrečná zpráva za DÚ 2.1. VZ MSM135200001 „Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu.“ 14 s., FŽP UJEP Ústí n.L., 2004.

Rohon P. a kol.: Stavební činnost a revitalizace krajiny. GAČR 103/03/0639. 2004-2005.

Vráblíková J. a kol.: Zkušenosti z antropogenně postiženého území ke strategii rozvoje venkova“ Projekt VaV 1J 056/05, 2005-2007.

Projekt „ReRegions“ – rekultivace a využívání území po těžbě hnědého uhlí v Evropě (Řecko, Polsko, SRN, Španělsko, Skotsko, ČR) – Ústecký kraj lead partner projektu, 2006.

Vráblíková J. a kol.: Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří. Projekt MMR WD-44-07-1, 2008-2011.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013. Celková alokace 746,9 mil. € – komplexní příprava a celkové řízení programu, hlavní řešitel projektu v letech 2006-2009.

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0205 „Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí – ENVIMOD“, řešitel Fakulta životního prostředí UJEP v rámci OPVK, 2011 – 2014 (řešení dílčí části projektu ukončeno k 31.8.2013), http://envimod.fzp.ujep.cz

Mezinárodní projekt interdisciplinární česko – německý vzdělávací projekt „Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby – KLIPRO“ v rámci programu Cíl 3/Ziel 3. Spolupráce s Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden a Hochschule Zittau/Görlitz. Doba řešení 2012 – 2014 (ukončeno 15.7.2014), http://klipro.tul.cz

Projekt QJ1520307 „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině. Poskytovatel – MZe, soutěž „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018. Doba řešení: 04/2015 – 12/2018, člen řešitelského týmu za UJEP.

Projekt OP VVV reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 „Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce (U21)“. Doba řešení: 05/2017-04/2019. Vedoucí odborný pracovník přípravy reakreditace studijních programů KA02 (Revitalizace krajiny) na FŽP UJEP.

Projekt OP VVV reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735 „Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L.“ Doba řešení: 01/2017 – 31.8.2019. Garant klíčové aktivity č.5 – Tvorba programu Obnova krajiny (doctoral school s ÚVGZ AV ČR) na FŽP UJEP.

Projekt OP VVV reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678 „Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J.E. Purkyně v Ústí n.L.“ Doba řešení: 01/2018 – 31.8.2019. Odborný garant klíčové aktivity č.5.

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání

1989 – 1993    Gymnázium v Ústí nad Labem,
1993 – 1998    ČVUT, Fakulta stavební, Praha, inženýrské studium (Ing.)
1998 – 2004    ČVUT, Fakulta stavební, Praha, doktorské studium (Ph.D.)
2011                SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, habilitace (doc.)

Odborný růst
Od roku 1999 (plný nebo dílčí úvazek) působí na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. V roce 2000 absolvoval studijní pobyt na University of London – Imperial College of Science, Technology and Medicine. V letech 2002 – 2006 pracoval na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Jeho specializací byly průmyslové nemovitosti a zóny v Ústeckém kraji (greenfields, brownfields), tvorba strategické průmyslové zóny Triangle (podílel se na obsazení zóny investory IPS Alpha Technology Europe s.r.o., Hitachi Ltd.). V období 2004-2008 přednáší také na Pražském technologickém institutu. Je spoluautorem a autorem více než 170 prací v českých a  zahraničních vědeckých časopisech, příspěvků na mezinárodních konferencích, posterů, grantů, projektů a expertních studií – z oblasti životního prostředí, pozemkových úprav a  Evropské unie. Je držitelem několika certifikátů zaměřených na projektové řízení, manažerské vzdělávání a administraci strukturálních fondů ve veřejné správě. Spolupracoval na několika projektech financovaných Evropskou unií. Působí také jako člen v mnoha odborných a profesně zaměřených organizacích. Od 1. září 2006 do 30. 11. 2009 byl ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a zabýval se komplexním řízením regionálního operačního programu a do 03/2011 působil již pouze na částečný pracovní úvazek jako zástupce ředitele pro strategické řízení. Od 03/2011 působí na FŽP UJEP a dále se zabývá také expertním poradenstvím.

Další pracovní aktivity

Garant navazujícího magisterského studijního programu Revitalizace
krajiny.
Místopředseda oborové rady doktorského studijního programu Landscape
reclamation and ecosystem services.

Předseda/člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského a magisterského studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.
Předseda/člen komise pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.
Člen Senátu FŽP UJEP pro období 2017-2020.

Okruhy vědecké výchovy studentů
–       ochrana a využití půdního fondu,
–       pozemkové úpravy,
–       revitalizace a resocializace krajiny, včetně možností využití strukturálních fondů EU,
–       agroekologie,
–       vliv antropogenní činnosti na agroekosystémy a krajinu,
–       problematika brownfields v současné krajině.

Ostatní aktivity

Členství v odborných organizacích
Člen České akademie zemědělských věd – obor vodní hospodářství.
Člen Českomoravské komory pro pozemkové úpravy – předseda Severočeského pobočního spolku.
Člen České společnosti pro životní prostředí.
Člen Royal School of Mines Association.

V 05/2017 absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, LDF, MENDELU v Brně.

Aktualizováno k datu 6.5.2024.