Personalní složení KŽP

Ing. Richard Pokorný, DiS., Ph.D.
vedoucí Katedry životního prostředí (KŽP)
Odborné zaměření: paleontologie (svrchní křída, česká křídová pánev), paleoichnologie (Subarktida – Island, Faerské ostrovy), geologie (všeobecně), legislativní ochrana geologických lokalit, speleologie, stará důlní díla
                                    Místnost: CPTO -1.08, Telefon: +420 475 284 127 
                                    E-mail:
                                    Konzultační hodiny: ZS – úterý 9.00 – 11.00, středa 9.00 – 10.00
                                                                          LS – úterý 13.00 – 15.00, středa 10.00 – 12.00
                                    Researcher ID: F-2710-2015

Gizela Boldiová
sekretářka vedoucího Katedry životního prostředí (KŽP)
Místnost: CPTO -1.09 
Telefon: +420 475 284 141 
E-mail:

Akademičtí pracovníci:

PhDr. Jan Benda
Odborné zaměření:
sociální psychologie, psychologie práce a organizace, sociálně psychologický výcvik, jazyky
Místnost: CPTO 2.48, Telefon: +420 475 284 164, E-mail:
Konzultační hodiny: ZS – středa 10.00 – 11.00, sobota – v návaznosti na výuku KS
                                                                         LS – středa 10.00 – 11.00, pro KS podle potřeby pátek,
                                                                         ve dnech výuky (9.30 – 10.00 a 11:30 – 12:00)

Mgr. Michal Holec, Ph.D.
Odborné zaměření:
 biodiverzita antropogenně ovlivněné krajině a možnosti její revitalizace
Místnost: CPTO -1.26, Telefon: +420 475 284 116, E-mail:
Konzultační hodiny: ZS – úterý 16.00 – 17.00, středa 12.00 – 14.00
                                                                          LS – pondělí 9.00 – 10.00, středa 8.00 – 10.00
                                     Researcher ID: A-4173-2018

Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
Odborné zaměření:
krajinná ekologie, územní plánování, ochrana přírody, biologie, zoologie – ornitologie
Místnost: CPTO -1.05, Telefon: +420 475 284 195, E-mail:
Konzultační hodiny: středa 12.00 – 14.00, pátek 14.00 – 15.00
                                     Researcher ID: ABC-2253-2020

Mgr. Miloslav Kolenatý
Odborné zaměření:
 výuka odborného jazyka se zaměřením na environmentální oblast, environmentální výchova
Místnost: CPTO -1.04, Telefon: +420 475 284 139, E-mail:
                                     Konzultační hodiny: ZS – pondělí 13.00 – 14.00, středa 9.00 – 11.00
                                                                           LS – pondělí 13.00 – 14.00 – 13.00, středa 9.00 – 11.00
                                                                           dále po vzájemné dohodě
                                     Researcher ID: AAQ-4761-2020

RNDr. Iva Machová, Ph.D.
Odborné zaměření:
 botanika, flóra a vegetace agrárních valů a teras
Místnost: CPTO -1.05, Telefon: +420 475 284 146, E-mail:
Konzultační hodiny: ZS – úterý 15.00 – 17.00
                                      LS – úterý 15.00 – 17.00, středa 9.00 – 10.00
                                     Researcher ID: publons

Mgr. et Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.
Odborné zaměření:
 Humanitní environmentalistika, ekologická výchova
Místnost: CPTO -1.10, Telefon: +420 475 284 134, E-mail:
Konzultační hodiny: ZS – pondělí 9.00 – 11.00, čtvrtek 10.00 – 11.00
                                                                          LS – úterý 9.00 – 11.00, středa 9.00 – 10.00

Jiří Moravec, Ph.D.
Odborné zaměření:
 disciplíny na překryvu přírodních a společenských věd
Místnost: CPTO 2.48, Telefon: +420 475 284 115, E-mail:
Konzultační hodiny: ZS – pondělí 11.00 – 11.50 – po vzájemné dohodě
                                      LS – pondělí 16.30 – 18.00, úterý 14.30 – 16.00,
                                                                          místnost 2.48 nebo on-line.
                                                                          Prosím potvrdit účast předem e-mailem.
                                     Researcher ID: publons

doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Odborné zaměření:
 krajinářství, voda v krajině, hydrologie, revitalizace vodních toků, rekultivace po těžbě uhlí
Místnost: CPTO 5.17, Telefon: +420 475 284 117, E-mail:
Konzultační hodiny: ZS – úterý 10.00 – 11.30, středa 10.00 – 11.30
                                                                          LS – pondělí 13.30 – 15.00, středa 14.30 – 16.00
                                     Researcher ID: AAZ-3965-2020

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Odborné zaměření:
 ekologická a environmentální ekonomie, obecná a zemědělská ekonomie, hodnocení a oceňování přírodních zdrojů a ekosystémových služeb, ochrana přírody a krajiny
Místnost: CPTO 2.48, Telefon: +420 475 284 120, E-mail:
                                     Konzultační hodiny: LS – čtvrtek 14.00 – 15.00.
                                                                          Po předchozí domluvě možno konzultovat i v jiné dny.
                                     Researcher ID: L-2179-2019

Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
Odborné zaměření:
 ekonomie,  podniková ekonomika a management, vazby ekonomie a ekologie, ekonomika a ochrana ŽP
Místnost: CPTO -1.10, Telefon: +420 475 284 124, E-mail:
Konzultační hodiny: ZS – úterý 12.00 – 13.00, středa 9.00 – 11.00
                                                                          LS – úterý 12.00 – 13.00, středa 9.00 – 11.00
                                     Researcher ID: publons

doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
Odborné zaměření:
 krajinné inženýrství, regenerace brownfields, revitalizace a resocializace krajiny, strukturální fondy EU
Místnost: CPTO -1.07, Telefon: +420 475 284 169, E-mail:
Konzultační hodiny: ZS – středa 8.30 – 10.00, čtvrtek 9.30 – 11.00
                                                                           LS – středa 8.30 – 10.00, čtvrtek 9.30 – 11.00
                                     Researcher ID: ABA-7005-2020

Ing. Eliška Wildová
Odborné zaměření:
 revitalizace a rekultivace krajiny, environmentální analýzy, udržitelný rozvoj, anglický jazyk
Místnost: CPTO -1.06, Telefon: +420 475 284 143, E-mail:
Konzultační hodiny: středa 9.00 – 11.00, čtvrtek 13.00 – 14.00
                                     Researcher ID: AAZ-2687-2020

Ing. Johana Zacharová, Ph.D.
Odborné zaměření:
 krajinná ekologie, vývoj krajiny, historické krajinné struktury, aplikace GIS
Místnost: CPTO -1.06, Telefon: +420 475 284 143
E-mail:
                                     Konzultační hodiny: ZS – pondělí 15.00 – 16.00,
                                                                         úterý 11.00 – 12.00, v návaznosti na výuku KS
                                                                         LS – pondělí 15.00 – 17.00,
                                                                         pátek 14.00 – 15.00 , v návaznosti na výuku KS
                                     Researcher ID: A-8144-2015

Externí spolupracovníci

JUDr. Marek Bařtipán
Místnost: CPTO -1.25
Telefon: +420 475 284 106
E-mail:
Konzultační hodiny: ZS i LS – pondělí 17.00 – 18.00

RNDr. Čestmír Berčík
Odborné zaměření: fyzika, ionizující záření, IZ v životním prostředí, měření kontaminace ŽP, využití zdrojů IZ, účinky IZ, radiační ochrana
Místnost: CPTO -1.25, Telefon: +420 472 743 022, E-mail:
Konzultační hodiny: bude doplněno

doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., Ph.D.
Odborné zaměření: hodnocení a ochrana biodiverzity, krajinná ekologie, agroekologie,  bioindikátory, ekologie společenstev a populací, půdní makrofauna, epigeion
Místnost: CPTO -1.25, Telefon: +420 602 538 819, E-mail:

doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Odborné zaměření: ekologie lesa, ekologie krajiny
Místnost: CPTO -1.25, Telefon: +420 604 272 215, E-mail:
Konzultační hodiny: úterý 16.00 – 17.00, čtvrtek 15.00 – 17.00
Researcher ID: G-3607-2014

PhDr. Mgr. Romana Doležalová
Odborné zaměření: psychologie: klinická psychologie, psychoterapie: logoterapie a existenciální analýza, traumaterapie
Místnost: CPTO -1.25, Telefon: +420 475 284 106, E-mail:
Konzultační hodiny: středa 16.00 – 19.00, pátek 10.00 – 12.00 – v návaznosti na výuku KS

Ing. Petr Hetto
Odborné zaměření: podniková ekonomika, HR
Místnost: CPTO -1.25, Telefon: +420 602 445 537, E-mail:
Konzultační hodiny: čtvrtek 12.30 – 13.30 (budova FSE, Moskevská 230)

doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
Místnost: CPTO -1.25, E-mail:
Konzultační hodiny: po dohodě v návaznosti na výuku

Ing. Irena Jeřábková
Odborné zaměření: posuzování vlivů na životní prostředí
Místnost: CPTO -1.25
E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 17.30 – 18.30, čtvrtek 8.00 – 10.00

Mgr. Petr Knězů
Odborné zaměření: bezpečnost práce
Místnost: CPTO -1.25, E-mail:

Ing. Vít Koutecký
Místnost: CPTO -1.07, Telefon: +420 472 706 017, E-mail:
Konzultační hodiny: ZS – úterý 12.00 – 13.30, čtvrtek 13.30 – 15.00 (on-line Moodle)
                                      LS – úterý 10.00 – 12.00, středa 10.00 – 12.00

Mgr. Nela Kubová, Ph.D.
Odborné zaměření: hydrobiologie
Místnost: CPTO -1.25, Telefon: +420 777 677 378, E-mail:
Konzultační hodiny: možnost konzultace po předchozí domluvě

prof. Ing. Emanuel Kula, CSc,
Odborné zaměření: ochrana lesa, aplikovaná entomologie
Místnost: CPTO -1.25, Telefon: +420 604 731 516, E-mail: kula@mendelu,cz

Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.
Odborné zaměření: dendrochronologie, ekologické zemědělství
Místnost: CPTO -1.26, Telefon: +420 475 284 116, E-mail:
Konzultační hodiny: ZS – úterý 10.00 – 12.00, středa 10.00 – 12.00
                                      LS – úterý 10.00 – 12.00, středa 10.00 – 12.00
Researcher ID: zde

RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.
Odborné zaměření: environmentální geochemie, analýza sedimentů
Místnost: CPTO 5.12, Telefon: +420 475 284 136, E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 10.00 – 12.00 – po vzájemné dohodě
                                    Researcher ID: L-6014-2013

Mgr. Martin Novák
Odborné zaměření: meteorologie, klimatologie, humánní biometeorologie
Místnost: CPTO -1.25, Telefon: +420 472 706 048, E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 17.00 – 17.45 – po vzájemné dohodě
                                     LS – po vzájemné dohodě
                                    Researcher ID: AAD-2905-2020

Ing. Helena Součková, CSc,
Odborné zaměření: nepotravinářské využití zemědělské produkce v průmyslu, obnova venkova a revitalizace sídel ve vazbě na využití strukturálních fondů, ekonomika okrasného zahradnictví, projektový managment
Místnost: CPTO -1.25, E-mail:

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc,
Místnost: CPTO -1.25, E-mail:
Konzultační hodiny: v návaznosti na výuku

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Jerabkova.png.

Marie Tichá
Místnost: CPTO -1.25
Telefon: +420 412 530 129
E-mail:
Konzultační hodiny: pátek – 9.00 – 10.00 – v návaznosti na výuku KS