Personalní složení KŽP

Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
vedoucí Katedry životního prostředí
Místnost: CPTO -1.05
Telefon: +420 475 284 195 
E-mail: 

Ing. Eliška Wildová, Ph.D.
asistentka vedoucího Katedry životního prostředí (KŽP)
Místnost: CPTO -1.09
Telefon: +420 475 284 141, 602 272 147
E-mail: 

Akademičtí pracovníci:

Mgr. Richard Grünwald, Ph.D.
Odborný asistent – vedoucí institutu Rivalis
Místnost: CPTO 5.17Telefon: +420 475 284 117, E-mail: Mobil: +420 731 186 727
E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 – 12:00

prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Místnost: CPTO 5.17, Telefon: +420 475 284 117, E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 10.00 – 12.00, středa 11.00 – 12.00
Researcher ID: GFA-6567-2022

Mgr. Michal Holec, Ph.D.
Odborné zaměření:
 biodiverzita antropogenně ovlivněné krajině a možnosti její revitalizace

Místnost: CPTO -1.26, Telefon: +420 475 284 116, E-mail:
Konzultační hodiny: středa 6.00 – 8.00 a 14.00 – 15.00
                                     Researcher ID: A-4173-2018

Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
Odborné zaměření:
krajinná ekologie, územní plánování, ochrana přírody, biologie, zoologie – ornitologie

Místnost: CPTO -1.05, Telefon: +420 475 284 195, E-mail:
Konzultační hodiny: středa 14.00 – 15.00, čtvrtek 12.00 – 14.00
                                     Researcher ID: ABC-2253-2020

Mgr. Eva Horčičková, Ph.D.
Odborné zaměření: vegetační ekologie, interakce rostlin a živočichů
Místnost: CPTO -1.06, Telefon: +420 475 284 143, E-mail:
Konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.30; čtvrtek 10.00 – 11.30
                                     Researcher ID: W-4247-2017

Mgr. Ing. Miloslav Kolenatý
Odborné zaměření:
 výuka odborného jazyka se zaměřením na environmentální oblast, environmentální výchova

Místnost: CPTO -1.05, Telefon: +420 475 284 139,
E-mail:

                                     Konzultační hodiny: pondělí 12.00 – 13.00, úterý 9.00 – 11.00.
                                                                                         dále po vzájemné dohodě
                                     Researcher ID: AAQ-4761-2020

Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.
Odborné zaměření: dendrochronologie, ekologické zemědělství
Místnost: CPTO -1.26, Telefon: +420 475 284 116, E-mail:
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Researcher ID: zde

Mgr. et Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.
Odborné zaměření:
 Humanitní environmentalistika, ekologická výchova

Místnost: CPTO -1.10, Telefon: +420 475 284 134,
E-mail:

Konzultační hodiny: pondělí 9.00 – 11.00, čtvrtek 9.00 – 10.00
                                     Researcher ID:
ABA-3372-2020

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Vosatka.png.

Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
Odborné zaměření:
 ekonomie,  podniková ekonomika a management, vazby ekonomie a ekologie, ekonomika a ochrana ŽP

Místnost: CPTO -1.10, Telefon: +420 475 284 124, E-mail:
Konzultační hodiny: středa 12.00 – 14.00, čtvrtek 12.00 – 13.00
                                     Researcher ID: publons

doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
Odborné zaměření:
 krajinné inženýrství, regenerace brownfields, revitalizace a resocializace krajiny, strukturální fondy EU

Místnost: CPTO -1.07, Telefon: +420 475 284 169, E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 10.00 – 11.30, úterý 8.30 – 10.00
                                     Researcher ID: ABA-7005-2020

Ing. Eliška Wildová
Odborné zaměření:
 revitalizace a rekultivace krajiny, environmentální analýzy, udržitelný rozvoj, anglický jazyk

Místnost: CPTO -1.06, Telefon: +420 475 284 141, 602 272 147
E-mail:

                                      Konzultační hodiny: po předchozí emailové domluvě
                                        Researcher ID: AAZ-2687-2020

Ing. Johana Jackovičová, Ph.D.
Odborné zaměření:
 krajinná ekologie, vývoj krajiny, historické krajinné struktury, aplikace GIS

Místnost: CPTO -1.06, Telefon: +420 475 284 143
E-mail:
                                     Konzultační hodiny: po předchozí dohodě
                                         Researcher ID: ABB-3120-2020

Externí spolupracovníci

JUDr. Marek Bařtipán
Místnost: CPTO -1.25
Telefon: +420 475 284 106
E-mail:
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

RNDr. Čestmír Berčík
Odborné zaměření: fyzika, ionizující záření, IZ v životním prostředí, měření kontaminace ŽP, využití zdrojů IZ, účinky IZ, radiační ochrana
Místnost: CPTO -1.25, Telefon: +420 472 743 022, E-mail:
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Ing. Jiří Brychta, Ph.D.
Odborné zaměření: Hydrologie a ochrana vod
E-mail:

Mgr. Michal Hošek
Odborné zaměření: geochemie
Místnost: CPTO -1.25, Telefon:  E-mail:
Konzultační hodiny: možnost konzultace po předchozí domluvě

Mgr. Martin Hynčica
Odborné zaměření: meteorologie
Místnost: CPTO -1.25, Telefon:                               E-mail:
Konzultační hodiny: možnost konzultace po předchozí domluvě
Researcher ID: 

Ing. Irena Jeřábková
Odborné zaměření: posuzování vlivů na životní prostředí
Místnost: CPTO -1.25
E-mail:
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Ing. Vít Koutecký
Místnost: CPTO -1.07, Telefon: +420 472 706 017, E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 10 – 12 h., středa 10 – 12 h., po předchozí domluvě a pouze online
Researcher ID: A-4131-2018

RNDr. Iva Machová, Ph.D.
Odborné zaměření:
 botanika, flóra a vegetace agrárních valů a teras
Místnost: CPTO -1.05, Telefon: +420 475 284 146, E-mail:
Konzultační hodiny: po individuální dohodě
Researcher ID: publons

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Odborné zaměření:
 ekologická a environmentální ekonomie, obecná a zemědělská ekonomie, hodnocení a oceňování přírodních zdrojů a ekosystémových služeb, ochrana přírody a krajiny
Místnost: CPTO 2.48, Telefon: +420 475 284 120, E-mail:
                                     Konzultační hodiny online: čtvrtek 14.00 – 15.00.
                                                                                          Po předchozí domluvě možno konzultovat i v jiné dny.
                                     Researcher ID: L-2179-2019