Předpisy

Při­jí­ma­cí říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2019/2020

 

Předpisy k doktorskému studiu