MikroLab

Laboratoř mikrobiologie Katedry životního prostředí Fakulty ŽP je vybavena ke studiu ekologie mikroorganismů, a to na úrovni mikrobiologických a optických metod. Primárně je využívána v rámci praktické výuky laboratorních cvičení z předmětu Mikrobiologie, případně Mikrobiologie a hydrobiologie a pro široké spektrum experimentů v rámci zpracování bakalářských a diplomových prací studentů i vědeckých experimentů a výzkumných zakázek pracovníků fakulty. Mikroskopovací a zobrazovací technika je využitelná i pro další širokou řadu témat řešených na Fakultě ŽP, jako například xylotomie, mikropaleontologie, mykologie aj.

Vybavení laboratoře umožňuje analýzy pomocí základních kultivačních technik mikrobiologie, zejména v oblasti bakteriologického rozboru vody, půdy, odpadů, sedimentů, kalů a biomateriálů, umožňuje testování antibakteriálních vlastností látek a materiálů a obecně výzkum vzájemných interakcí mikroorganismů s biotickými a abiotickými složkami životního prostředí.

V uplynulých letech bylo vybavení laboratoře inovováno v rámci rozvojových projektů fakulty a univerzity. Z vybavení je možné jmenovat zejména – autokláv, flow box, digestoř, klimatická komora s nastavitelnou teplotou, vlhkostí, intenzitou ventilace a osvětlením a inkubátor s nastavitelnou teplotou pro kultivaci organismů, termostatová třepačka, centrifuga, vortex, destičkový spektrofotometr, sušárna, elektromagnetická míchačka, předvážky, fluorescenční a laboratorní mikroskop atd.