Elektronická nástěnka pro studenty

 

Vloženo (datum, čas) Předmět Vyučující  Místo Popis
25.3.2024 9:00 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Studijní oddělení je 19. 4. 2024 zavřené.
13.1.2024 23:30 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Studijní oddělení je 26. 1. 2024 zavřené.
27.11.2023
21:30
Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Z důvodu čerpání dovolené bude studijní oddělení uzavřené od 15. 12. 2023 do 01. 01. 2024.
12.4.2023 14:00 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Studijní oddělení je 27. 10. 2023 zavřené.
12.4.2023 8:00 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Studijní oddělení je 21. 4. 2023 zavřené.
6.1.2023 11:30 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Studijní oddělení je 13. 1. 2023 zavřené.
29.11.2022 10:00 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Z důvodu čerpání dovolené bude studijní oddělení uzavřené od 19. 12. 2022 do 01. 01. 2023.
27.10.2022 9:00 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Studijní oddělení je 04. a 18. 11. 2022 zavřené.
3.10.2022 11:00 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Studijní oddělení je 07. 10. 2022 zavřené.
8.9.2022 7:00 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Studijní oddělení je zavřené ve dnech:
21. 09. 2022 – 23. 09. 2022 a 29. 09. 2022 – 30. 09. 2022.
1.7.2022 12:00 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Studijní oddělení je 11. 07. 2022 zavřené.
20.5.2022 6:30 3BOTA RNDr. Iva Machová CPTO Exkurze 8.6.2022
Exkurze bude zaměřena na okolí Ústí nad Labem
Trasa: Církvice, Sebuzín
Odjezd: 8.17 ze zastávky MHD Divadlo, bus č. 17 do zastávky Církvice (konečná)
20.5.2022 6:30 3BOTA RNDr. Iva Machová CPTO Exkurze 1.6.2022
Exkurze bude zaměřena na Krušné hory
Trasa: Ústí nad Labem, Knínice, Nakléřov, Fojtovice, Komáří vížka, Krupka, Ústí nad Labem
Odjezd: 8.30 od zadního vchodu budovy CPTPO (vjezd do podzemních garáží)
Návrat: ca 17.00
12.5.2022 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Studijní oddělení je od 25. 05. do 27. 05. 2022 zavřené.
5.4.2022 8:30 3PCAD Ing. Marcel Brejcha, Ph.D. CPTO Dne 7.4. je zrušena výuka předmětu 3PCAD. Nahrazena bude po dohodě se studenty.
27.3.2022 12:00 3PPZP Stanislav Hejda, Ph.D. CPTO Dne 28.3. se nebude konat výuka předmětu 3PPZP z důvodu nemoci vyučujícího. O náhradě výuky budete informováni.
18.3.2022 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Studijní oddělení je v pátek 08. 04. 2022 zavřené.
18.2.2022 15:00 3VTE Mgr. Ing. Novák Petr CPTO Ve středy 23.2. a čtvrtek 24.2. bude výuka předmětu 3VTE zrušena.
Nahrazena bude po dohodě se studenty v první půli března.
16.2.2022 12:30 KGI/3GSED  Ing. Jan Popelka, Ph.D. CPTO v předmětu Geostatistika pro environmentální data (KGI/3GSED) bude v únoru výuka probíhat následovně.Ve středu 16.2. proběhne pouze přednáška a bude od 12:00 online (dostupná na https://moodle.fzp.ujep.cz/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=2478).
Ve středu 23.2. neproběhne ani přednáška ani cvičení.Zameškaná výuka bude nahrazena po domluvě se studenty na konci semestru (poslední týden).
7.2.2022 8:40 3PSY, 4PSY PhDr. Mgr. Romana Doležalová CPTO Základy psychologie 3PSY, 4PSY: vypsané zápočtové termíny 10. 2. 2022 budou probíhat elektronickou formou prostřednictvím e-mailu (tj. opravy a zhodnocení seminární práce, ev. dotazy ke studiu předmětu 3 PSY, 4 PSY): . PhDr. Mgr. Romana Doležalová
25.1.2022 13:30 3PSY, 4PSY PhDr. Mgr. Romana Doležalová CPTO vypsané zápočtové termíny 26. 1. 2022 budou probíhat elektronickou formou (tj. opravy a zhodnocení seminární práce). Případné dotazy ke mně je možné elektronicky na e-mailovou adresu: . PhDr. Mgr. Romana Doležalová
22.12.2021 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM CPTO Z důvo­du čer­pá­ní dovo­le­né bude stu­dij­ní oddě­le­ní uza­vře­né od 21. 12. 2021 do 02. 01. 2022.
Hez­ké Váno­ce a do nové­ho roku jen to dob­ré:)))
pře­jí refe­rent­ky stu­dij­ní­ho oddě­le­ní.
16.12.2021 4FLEZ Jiří Lehejček, Ph.D. CPTO Dne 17.12. se výuka předmětu 4FLEZ z důvodu žádosti studentů bude konat online.
13.12.2021 13:30  3FLEZ Jiří Lehejček, Ph.D. CPTO Dne 16.12. se nebude konat výuka předmětu 3FLEZ z důvodu dřívějších exkurzí, které tuto výuku nahradily.
13.12.2021 13:30 3MTPD doc. Ing. Jan Pacina, PhD. CPTO Dne 14. 12. 2021 bude výuka předmětu 3MTPD vedena online v daném čase výuky – přednáška i cvičení budou promítány v učebně -1.20 (studenti se účastní výuky u PC v učebně).
Dne 15. 12. 2021 bude zrušena výuka předmětu 3SPD3. Výuka bude nahrazena formou exkurze v průběhu zkouškového období.
7.12.2021 11:00 3MGZP Ing. Jakub Vosátka, Ph.D. CPTO Dne 7.12.2021 se z důvodu komplikací s karanténími opatřeními nebudou konat cvičení z předmětu 3MGZP – Management ŽP. Studenti obdrželi email s instrukcemi.
6.12.2021 CPTO Zpřístupnění PC učebny -1.20 pro studenty FŽP pro zpracování seminárních prací. Rozvrh naleznete ve sdíleném kalendáři. V učebně bude vždy dozor (student/ka FŽP)
1.12.2021 8:30 3STS Ing. Jan Popelka, Ph.D. Ústí n. L. Dnešní přednáška a cvičení proběhnou on-line formou. K dispozici bude přenos v místnosti CPTO -1.19 od 9:00 dle rozvrhu. Přístup k přenosu je z adresy https://moodle.fzp.ujep.cz/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=22730.
30.11.2021 11:15 3SPD1 doc. Ing. Jan Pacina, PhD. Ústí n. L. Dne 2. 12. 2021 a 9. 12. 2021 bude výuka předmětu 3SPD3 vedena online v daném čase výuky – přednáška i cvičení budou promítány v učebně -1.21 (studenti se účastní výuky u PC v učebně).
30.11.2021 11:15 3SPD3 doc. Ing. Jan Pacina, PhD. Ústí n. L. Dne 1. 12. 2021 a 8. 12. 2021 bude výuka předmětu 3SPD1 vedena online v daném čase výuky – přednáška i cvičení budou promítány v učebně -1.21 (studenti se účastní výuky u PC v učebně).
26.11.2021 12:30 3ZGE Vladimír Brůna Ústí n. L. V úterý 14. 12. 2021 se výuka nekoná. Na předchozí hodině bude zadáno téma “domácího” úkolu, včetně odkazu na Moodle.
24.11.2021 14:00 Studijní oddělení UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM Ústí n. L. Studijní oddělení je otevřené, ale studenti se mohou obracet na studijní referentky e-mailem (, ),
telefonem 475 286 111, 475 286 222, 475 284 129, 475 284 149) či poslat písemnou žádost a jejich požadavky budou řešeny elektronicky či poštou.

23.11.2021 16:00 3ENZP + 4ENZP Doc. Ing. Jaroslav Šípal Ph.D Ústí n. L.
Změna výuky:
Pro presenční studenty odpadne dne 25.11.2021 přednáška od 10:00 do 12:00 hodin a cvičení od 17:00 do18:00 hodin. Tuto výuku nahradíme výukou po internetu dne 25.11.2021 od  19:00 do 22:00 hodin. To snad již budete doma.
Pro studenty kombinované formy odpadne dne 26.11.2021 seminář od 17:00 do 19:00 hodin. Tento seminář bychom nahradili tentýž den od 19:00 do 21:00 hodin. Také doufám, že to již budete doma.
Pokud by jste to nestíhali, dejte mi  vědět, budeme moci začátek posunout na později. V případě opačném bychom mohli i začít dříve.
Výuka bude probíhat ve virtuální učebně – odkaz je na Moodlu:
18.11.2021 17:00 CPTO Zítřejší (pátek 19.11.2021) výuka kombinované formy studia není možná z důvodu odstávky vody pro objekt CPTO z důvodu havárie. Budova bude po celý den uzavřena. Proto bude výuka nahrazena synchronní on-line formou v časech dle v rozvrhu v prostředí Moodle. Více informací mají dotčení studenti na e-mailu.
10.11.2021 9:00 4ENZP Doc. Ing. Jaroslav Šípal Ph.D Ústí n. L. Dne 26.11.2021 doje ke změně výuky. Začátek semináře bude posunut od 15:30 hodin. Důvodem je odpadlá výuka předchozího předmětu.
8.11.2021 12:45 3USZP Mgr. et Mgr. Kateřina Marková, Ph.D. Ústí n. L. Semináře z 3USZP zítra v úterý 9.11, v 9:00, v 10:00 a v 11:00 odpadají. Vyučující je na státnicích.
8.11.2021 12:45 3ENZP Doc. Ing. Jaroslav Šípal Ph.D Ústí n. L. Dne 11.11.2021 dochází ke změně rozvrhu. Cvičení začne ve 14:00 hodin a bude se jednat o dvouhodinovku. Druhá hodina je náhradou za cvičení 2.12.2021, které odpadne. Důvodem těchto změn je odpadlá výuka předchozího předmětu.
13.10.2021 14:00 Studijní oddělení Ústí n. L. Studijní oddělení je v pátek 29. 10. 2021 zavřené.
7.10.2021 14:30 3ENZP Doc. Ing. Jaroslav Šípal Ph.D Ústí n. L. Dne 14.10.2021 z důvodu nepřítomnosti vyučujícího odpadá cvičení. Toto cvičení bylo nahrazeno 30.9.2021 od 18:00 do 18:50 hodin.
7.10.2021 14:30 3ENZP Doc. Ing. Jaroslav Šípal Ph.D Ústí n. L. Dne 6.10.2021 z důvodů dlouhé přestávky v rozvrhu studentů cvičení odpadá. Toto cvičení bude nahrazeno dne 21.10.2021 od 18:00 do 18:50 hodin.
6. 10. 2021  8:50 3STS Ing. Jan Popelka, Ph.D. Ústí n. L. Přednáška a cvičení z KGI/3STS ve středu 6.10.2021 proběhne z rodinných důvodů on-line formou. Více informací v Moodle kurzu a na e-mailu.