Elektronická nástěnka pro studenty

 

Vloženo (datum, čas) Předmět Vyučující  Místo Popis
13.10.2021 14:00 Studijní oddělení Ústí n. L. Studijní oddělení je v pátek 29. 10. 2021 zavřené.
7.10.2021 14:30 3ENZP Doc. Ing. Jaroslav Šípal Ph.D Ústí n. L. Dne 14.10.2021 z důvodu nepřítomnosti vyučujícího odpadá cvičení. Toto cvičení bylo nahrazeno 30.9.2021 od 18:00 do 18:50 hodin.
7.10.2021 14:30 3ENZP Doc. Ing. Jaroslav Šípal Ph.D Ústí n. L. Dne 6.10.2021 z důvodů dlouhé přestávky v rozvrhu studentů cvičení odpadá. Toto cvičení bude nahrazeno dne 21.10.2021 od 18:00 do 18:50 hodin.
6. 10. 2021  8:50 3STS Ing. Jan Popelka, Ph.D. Ústí n. L. Přednáška a cvičení z KGI/3STS ve středu 6.10.2021 proběhne z rodinných důvodů on-line formou. Více informací v Moodle kurzu a na e-mailu.
22. 9. 2021 Studijní oddělení Ústí n. L. Studijní oddělení je v pondělí 27. 09. 2021 zavřené.
22. 9. 2021 Studijní oddělení Ústí n. L. Mimořádný výdej karet v kanceláři KAS proběhne o sobotách 2.10., 23.10. a 13.11.2021 vždy od 7:00 do 14:00 hod.
Studenti mohou zrevalidovat, vyzvednout kartu ( pokud podali elektronickou žádost a uhradili poplatek) či řešit problémy s kartou.
20. 9. 2021 3STS Ing. Jan Popelka, Ph.D. Ústí n. L. Přednáška a cvičení z KGI/3STS se ve středu 22.9.2021 ruší z důvodu účasti vyučujícího v komisi Studentské grantové soutěže.
20. 9. 2021 3GIF1 Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. Přednáška z KGI/3GIF1 se přesouvá z pondělí 20.9. na středu 22.9. 12-13 hod do místnosti CP-4.38.
10.9.2021 9:30 Studijní oddělení Ústí n. L. V souladu s harmonogramem akademického roku
( https://www.fzp.ujep.cz/harmonogram) bude elektronický zápis předmětů
v systému IS/STAG pro všechny studijní programy, formy a ročníky studia
na FŽP UJEP otevřen v pondělí 13.9.2021 od 18:00. Předměty lze zapisovat
nejdéle do 1.10.2021, ale s ohledem na velmi brzký začátek výuky (začíná
již 20.9.2021) doporučujeme provést zápis předmětů co nejdříve.Případné kolize v rozvrhu, chybějící předměty, nedostatečnou kapacitu a
další nedostatky prosím neprodleně oznamte na emailovou adresu:
studijních programů Revitalizace krajiny a Odpadové
hospodářství si již zapisují předměty k opakování bez vypsaných
časů a místností. Povinností studentů je kontaktovat svého
vyučujícího s požadavkem na stanovení podmínek úspěšného
zakončení předmětů.
29.6.2021 10:00 Sekretariát KŽP Dovolená od 01.07.2021 do 16.07.2021. Vašemu e-mailu se budu věnovat co nejdříve po svém návratu. Ve velmi urgentních případech kontaktujete prosím vedoucího katedry ŽP – dr. R. Pokorného.
28.6.2021 13:30 Studijní oddělení Prázdninový provoz studijního oddělení – naleznete v zde
24.5.2021 8:30 Exkurze projektu FloraLith RNDr. Iva Machová Ústí n. L. Exkurze projektu FloraLith. V případě zájmu o účast na exkurzi je nutno se přihlásit prostřednictvím e-mailu na adresu do 28. 5. 2021.
13.5.2021 11:15 3 TERK a 4 TERK RNDr. Iva Machová Ústí n. L. Dne 27.5.2021 se koná botanická exkurze určená pro studenty FŽP, kteří mají zájem o konzultaci před zkouškou z Botaniky. Termín je možno využít jako splnění 1 dne v rámci předmětu 3 TERK a 4 TERK. Sraz na konečné MHD v Brné. K dopravě možno využít spoj č. 27, který odjíždí v 8.17 ze zastávky Revoluční (před bývalým autobusovým nádražím). Svoji účast potvrďte na pracovní e-mail vyučujícího.
22.1.2021 8:30 3FLOR a 4FLOR RNDr. Iva Machová Ústí n. L. 27.01.202 – změna učebny 1.03
22.1.2021 8:30 3FLOR a 4FLOR RNDr. Iva Machová Ústí n. L. 22.01.202 – změna učebny 1.03
21.1.2021 11:00 1PSY1, 4PSY,3PSY Dr. Doležalová Ústí n. L. Domluvená konzultace ve dne 27.01.2021 – středa se RUŠÍ z důvodu nemoci dr. Doležalové.
13.1.2021 19:00 3GECR Ing. Richard Pokorný, Ph.D., DiS. Ústí n. L. Cvičení předmětu budou zahájena až druhý týden semestru, tzn. v úterý 23.2.2021, aby byla zajištěna návaznost na informace z přednášek. Hodinová dotace bude nahrazena v průběhu
semestru.
7.12.2020 8:00 5PVZP Ing. Irena Jeřábková Ústí n. L. Výuka předmětu KZP/5PVZP proběhne v úterý 8. 12. 2020 dálkovým způsobem. V příštích hodinách se již budeme vídat presenčně. Děkuji Vám za pochopení a přeji příjemný den.
Irena Jeřábková
30.11.2020 13:30 Studijní oddělení Ústí n. L. Z důvodu čerpání dovolené bude studijní oddělení uzavřeno od 18. 12. 2020 do 3. 1. 2021.
Hezké Vánoce a do Nového roku jen to dobré :))) přejí referentky studijního oddělení.
16.10.2020 15:00 Studijní oddělení Ústí n. L. Studijní oddělení je otevřené, ale studenti se mohou obracet na studijní referentky e-mailem (, ), telefonem (475286111, 475284129, 45284149) či poslat písemnou žádost a jejich požadavky budou řešeny elektronicky či poštou.
13.10.2020 13:00 Nabídka pracovního místa Ústí n. L. Nabídka volného pracovního místa v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, na pozici Zoologa se specializací na bezobratlé živočichy.
22.9.2020 10:00 Studijní oddělení Ústí n. L. Studijní oddělení je z důvodu stěhování od 24.9.2020 do 29.9.2020
uzavřené.
21. 9. 2020 10:50 Studijní oddělení Ústí n. L. Z důvodu probíhající epidemie onemocnění Covid-19 se slavnostní promoce absolventů ruší! Diplom si můžete vyzvednout po domluvě v úředních hodinách na studijním oddělení FŽP.
3. 9. 2020 8:30 TERK RNDr. Iva Machová Ústí n. L.
VK TERK Terénní botanický kurz (pro prezenční i kombinovanou formu výuky) ve dnech 16., 17. a 18.9
Exkurze je podmínkou pro udělení zápočtu z výběrového kurzu TERK.
Studenti se musí přihlásit vyučujícímu do 11. 9. na adrese: (heslo) 3TERK pro prezenční nebo 4TERK pro kombinovanou formu studia
20.7.2020 7:45 Studijní oddělení Ústí n. L.
Od 20.07.2020 do 07.08.2020 bude studijní oddělení uzavřené (čerpání dovolené).
10.7.2020 7:30 3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK , 4GLZK Ústí n. L.
Informace k předmětu Globální změny klimatu
Výuka předmětů 3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK a 4GLZK bude z důvodu omezení způsobených epidemií COVID-19 v akademickém roce 2019/20 probíhat v omezené podobě. Odpadá terénní výjezd na pracoviště Bílý kříž, výuka bude probíhat pouze v budově FŽP a to v termínech 11.9. (pátek) + 12.9. (sobota). , vždy v době od 8-16 hod.
9.6.2020 13:00 BIOI RNDr. Iva Machová Ústí n. L. Zápočet z předmětu Bioindikátory bude v termínech 16.6. (8-9 hod.),17.6
(8-9 hod.) a 23.6 (12.00 – 17.00). Zápočet v těchto termínech bude
udělen za úspěšnou poznávačku rostlin. Terenní část v letošním roce
nebude.
9. 3. 2020 14:00 Studijní oddělení Ústí n. L. UPOZONĚNÍ STUDENTŮM

V souvislosti s šířením nákazy koronavirem jsou na studijním oddělení zrušeny úřední hodiny, a to do odvolání.

Studenti se mohou obracet na studijní referentky e-mailem (), telefonem (475284129, 45284149) či poslat písemnou žádost a jejich požadavky budou řešeny  elektronicky či poštou.

5. 3. 2020 14:15 KTEV / 3ZOCH Ing. Pavel Krystyník, Ph.D. Ústí n. L.  Z akutních zdravotních důvodů neproběhne dne 5.3.2020 výuka. Nahrazena bude po domluvě s vyučujícím.
5. 3. 2020 14:10 botanika RNDr. Iva Machová Ústí n. L. Dne 18.3.2020 neproběhne výuka z předmětu botanika z důvodu účasti pedagoga na workshopu k projektu. Výuka bude po dohodě se studenty nahrazena.
27. 2. 2020 7:30 1GSTA Ing. Jan Popelka, Ph.D. Ústí n. L. Ze zdravotních důvodů neproběhne dne 27.2.2020 výuka. Nahrazena bude dne 19.3. od 12:00 do 13:50.
24. 2. 2020 3GIS1;  3AGEK Elznicová Jitka, Ing., Ph.D. Ústí n. L. V 9. a 10. týdnu dochází k výměně přednášek u 3GIS1 a 3AGEK. V úterý,
dne 25.2. proběhne od 8 hod přednáška z Agroekologie (3AGEK) v učebně
213 a ve středu 4.3. 2020 proběhne přednáška Základů GIS (3GIS1) v učebně
603. Ostatní přednášky a cvičení obou předmětů zůstávají nezměněné.
18. 2. 2020 1FLER Ing. Wildová Ústí n. L. Změna v rozvrhu předmětu 1FLER: Dokud nebude stanoveno jinak, budou všechna cvičení předmětu 1FLER (prezenční forma) probíhat každý LICHÝ čtvrtek od 12:00 do 16:00 v místnosti 213 – vyučující Ing. Wildová. Všechny přednášky budou probíhat každý SUDÝ pátek od 8:00 do 13:00 – vyučující prof. Kula. Teto týden je SUDÝ, proto se velice prosím dostavte tento pátek 21.2.2020 na blok pana profesora Kuly. Bohužel to neodpovídá současnému rozvrhu a velice se za to omlouváme. Změna v systému STAG bude provedena co nejdříve.
18. 2. 2020 1ZACH Kříženecká Sylvie, Ing., Ph.D., Ústí n. L.  Informace k laboratořím ze Základů analytické chemie
17. 2. 2020 3VT Mgr. Ing. Novák Petr Ústí n. L. Ve čtvrtek 20.2. 2020 odpadá výuka předmětu 3VT – Výpočetní technika. Výuka bude nahrazena po dohodě se studenty.
Výuka 27.2. 2020 proběhne v řádném termínu.
17. 2. 2020 3ZACH, 3GIS1 Kříženecká Sylvie, Ing., Ph.D.,
Elznicová Jitka, Ing., Ph.D.
Ústí n. L. Z důvodu účasti Dr. Kříženecké u obhajoby disertační práce doktorského studia dochází k výměně výuky zítra (v úterý dne 18.2.2020).
Od 8 hod bude probíhat výuka Základů analytické chemie (3ZACH) v učebně 506 a od 10 hod bude probíhat výuka Základů GIS (3GIS1) také v učebně 506.
Děkujeme za pochopení
4. 2. 2020 PTU a PT3 Ing.Miroslav Richter Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Zkušební termín v úterý 11.2. pro všechny předměty PTU a PT3 je zrušen – přesunut na středu 12.2. Důvodem je služební cesta zkoušejícího.
23. 1. 2020 3/4GLOZ Pokorný Richard, Ing., DiS., Ph.D. Ústí n. L. 3/4GLOZ (Globální změny klimatu a lesních ekosystémů). Výuka bude probíhat v termínech 3.-4.7. = v učebně FŽP, 6.-7.7. na terénním pracovišti Bílý Kříž.
Vzhledem k nutnosti rezervovat autobus a ubytování bude od závazně přihlášených studentů vybírána vratná záloha (podrobnosti budou upřesněny).
9. 1. 2020 10:10 3CHEM, 4CHEM Bůžek Daniel, Ing., Ph.D. Ústí n. L. Informace k opravám zápočtových testů v termínu 13. 1. 2020
Oprava zápočtových testů se bude psát v pondělí 13. 1. 2020 tentokrát od 12:00. Oprava bude probíhat v učebně 506.
Oprava se týká VŠECH studentů, tj. studentů prezenční i kombinované formy. Oprava se bude psát ze všech testů, které studenti ještě nemají splněné.
Upozorňuji, že se jedná o poslední možný termín k napsání testů. Další termíny na testy již vypisovány nebudou bez ohledu na to, kolik pokusů studentům ještě bude zbývat.
7. 1. 2020 10:50 Studijní oddělení Ústí n. L.

Z Á P I S    P Ř E D M Ě T Ů

do letního semestru 2019 / 2020

Elektronický zápis předmětů ve STAGU na letní semestr bude probíhat

od 13. 1. 2020 do 21. 2. 2020

7. 1. 2020 10:20 3DZP, 4DZP, 4MAJ2 Jiří Moravec, Ph.D. Ústí n. L.
Náhrada za odpadlé hodiny, vyučující Jiří Moravec, Ph.D., se koná v těchto termínech:
KSPV/3DZP    14.1.2020  10-12 hod,
KSPV/4DZP    10.1.2020   17-19  hod
KSPV/4MAJ2   7.1.2020    17-19 hod
Sraz studentů na  č. 306 – učebna bude upřesněna dle momentálně volného místa.
21. 12. 2019 18:40 Kurz Matlab doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. Ústí n. L. Katedra environmentální chemie a technologie nabízí kurz programování v MATLABu. Více informací v příloze.
18. 12. 2019 13:15 3CHEM, 4CHEM Bůžek Daniel, Ing., Ph.D. Ústí n. L. Informace k opravám zápočtových testů v termínu 6. 1. 2020
Oprava zápočtových testů se bude psát v pondělí 6. 1. 2020 tentokrát od 12:00. Oprava bude probíhat v učebně 213 (aula). Oprava se týká VŠECH studentů, tj. studentů prezenční i kombinované formy. Oprava se bude psát ze všech testů, které studenti ještě nemají splněné. Pokud se vám termín nehodí, využijte možnost omluvy, ale je třeba počítat s tím, že další pevný termín je 13. 1. 2020. Tento termín bude poslední možný k získání zápočtu! Další termíny k opravě již nebudou vypsány. Neomluvená
absence na testu se bude brát jako neúspěšně napsaný test a tím vám propadne jeden z pokusů.
16. 12. 2019 10:20 3METE Novák Martin, Mgr. Ústí n. L. Přednáška Meteorologie (3METE) se v pondělí 16. prosince přesouvá ze 17:00 na 15:00 hod. Místo se nemění, zůstává v aule (KV 213).
11. 12. 2019 14:30 studijní oddělení Ústí n. L. Z důvodu čerpání dovolené bude studijní oddělení uzavřeno od 20. 12. 2019 do 5. 1. 2020. Hezké Vánoce a do Nového roku jen to dobré:))) přejí
referentky studijního oddělení.
11. 12. 2019 11:00 3CHEM, 4CHEM Bůžek Daniel, Ing., Ph.D. Ústí n. L. Informace k opravám zápočtových testů z obecné chemie
Oprava zápočtových testů se bude psát v pondělí 16. 12. v 10:00 (po přednášce). Oprava bude probíhat v učebně 213 (aula).
Oprava se týká VŠECH studentů, tj. studentů prezenční i kombinované formy. Oprava se bude psát ze všech testů, které studenti ještě nemají splněné.  Upozorňuji zejména studenty prezenční formy, kteří mají cvičení v úterý a ve středu, že i jich se týká stanovený pevný termín, tj. pondělí 16. 12. V jiný den v týdnu od 16. 12. již cvičení probíhat nebude.
Pokud se vám termín nehodí, využijte možnost omluvy, ale je třeba počítat s tím, že další pevný termín je až po novém roce, tj. 6. 1. 2020. Neomluvená absence na testu se bude brát jako neúspěšně napsaný test a tím vám propadne jeden z pokusů.