O fakultě

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FŽP UJEP) je zaměřena na aplikovaný výzkum složek životního prostředí. Fakultu tvoří tři katedry: Katedra životního prostředí, Katedra environmentální chemie a technologie a Katedra geoinformatiky, které společně zajišťují komplexní studium ochrany životního prostředí, revitalizace krajiny a odpadového hospodářství a umožňují tak dokonalé propojení mezioborové výuky.

Přednosti fakulty životního prostředí

  • Sídlo v nově postavené budově Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) s moderním vybavením učeben, laboratoří a společných prostor
  • Možnost vycestovat během studia až 4 × do zahraničí na studijní nebo pracovní pobyt
  • Malý kolektiv skýtá takřka „rodinné zázemí“ a individuální přístup ke každému studentovi
  • Výběr studentů pro naše studium začíná již na středních a základních školách
  • Znalost odborné angličtiny našich studentů je na velmi dobré úrovni
  • Poloha v centru ekologických problémů
  • Schopnost studentů řešit problémy díky cílené výchově v jednotlivých oblastech
  • Široké uplatnění absolventů, například ve státní správě a samosprávě, orgánech ochrany přírody, poradních, kontrolních a inspekčních úřadech v oblasti ŽP, včetně privátního sektoru