O fakultě

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FŽP UJEP) je zaměřena na aplikovaný výzkum složek životního prostředí. Fakultu tvoří tři katedry: katedra životního prostředí, katedra environmentální chemie a technologie a katedra geoinformatiky, které společně zajišťují komplexní studium ochrany životního prostředí, revitalizace krajiny a odpadového hospodářství a umožňují tak dokonalé propojení mezioborové výuky.

Přednosti fakulty životního prostředí

  • Čtyři moderně vybavené chemické laboratoře.
  • Fotovoltaické kolektory na střeše školy (soběstačnost ve výrobě elektřiny).
  • Poloha v centru ekologických problémů.
  • Možnost vycestovat během studia 4 × do zahraničí na studijní a pracovní pobyt.
  • Malý kolektiv skýtá takřka „rodinné zázemí“ a individuální přístup ke každému studentovi.
  • Výběr studentů pro naše studium začíná již na středních a základních školách.
  • Znalost odborné angličtiny našich studentů je na velmi dobré úrovni.
  • Schopnost studentů řešit problémy díky cílené výchově v jednotlivých předmětech.
  • Široké uplatnění absolventů, například na městských, obecních či krajských úřadech, České inspekci ŽP, Českém hydrometeorologickém ústavu, ministerstvech, ale i v privátním sektoru.