Institut Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 15 – budova CPTO
400 96 Ústí nad Labem
Česká republika

(Institut Payer)
(english)

 

Institut nese jméno severočeského rodáka Julia von Payera. Tento významný geograf a polárník, narozen roku 1842 v Teplicích-Šanově, je spojen při výzkumu Arktidy především s objevem souostroví Země Františka Josefa, kde pojmenoval, mimo jiné, Teplický záliv či Šanovský ostrov. Za své zásluhy byl povýšen do stavu rytířského.

Historie

V minulých letech studenti a pedagogové FŽP opakovaně navštívili a navázali kontakty se vzdělávacími a výzkumnými institucemi v severní Evropě, které se problematikou subpolárních a polárních oblastí zabývají. Jednalo se zejména o univerzity a polární stanice na Islandu, Faerských ostrovech, Finsku, Švédsku a Grónsku. Fakulta životního prostředí vyšla vstříc požadavkům internacionalizace své činnosti a založila projektový tým pro studium chladných oblastí severní Evropy.

Poslání a cíle

Hlavním posláním institutu bude vedle cíleného výzkumu také popularizace aktivit jednotlivých členů týmu a organizace setkání podobně zaměřených specialistů. Payerův institut počítá se zapojením akademiků napříč fakultami ústecké univerzity a také se spoluprací externích badatelů.

Geografické zaměření

V současné fázi se institut zaměřuje na výzkumné aktivity v oblasti Subarktidy, tedy geografické oblasti ležící v blízkosti polárního kruhu, avšak nepřekračující jej směrem na sever.

Evropské země tohoto pásma sdílí s ČR řadu podobných témat ochrany životního prostředí, např. historické zátěže po těžbě uhlí, či otázky budování sítě chráněných území. Důležitý je také fakt, že subarktické podmínky panují i v nejvyšších místech českých hor a středoevropská arkto-alpínská tundra vykazuje řadu podobností s tundrou arktickou. Tyto české ekosystémy proto lze použít jako vhodné modelové příklady pro srovnání se stanovišti v severní Evropě.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

 1. Výzkum málo dotčených subarktických oblastí (SURTUR)
 2. Ichnologický výzkum ostrovních regionů
 3. Environmentální ekonomicko-politická analýza ruské Subarktidy (EEPORUSS)

AKTUALITY

Institut se zapojil do projektové výzvy v rámci Nadace Neuron. V letošní soutěži Expedice Neuron bojuje návrh výzkumné cesty na Island s názvem “Eldur, Hraun og Ís 2022“. Propagační video.

Do recenzního řízení prestižního časopisu “Review of Palaeobotany and Palynology” byl přijat rukopis článku, věnovaný xylotomcké a taxonomické analýze dřev z islandských uhlonosných formací.

Ve dnech 6.-10. září 2021 proběhla hlavní část III. ročníku Arktického
festivalu – program viz ZDE

12. dubna 2021 vyšel v prestižním britském vydavatelství Cambridge Scholars Publishing původní odborná monografie POKORNÝ R., FIALOVÁ V., GRÍMSSON F., KOUTECKÝ V. (2021): Mineral Resources in Iceland. Coal Mining. CSP Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, ISBN: 978-1-5275-6717-7, která vznikla jako výsledek výzkumů členů Institutu J. v. Payera.

V novém čísle časopisu ŽIVA (2021/1) vyšly dva články, věnované českým vědeckým výzkumům v Arktidě a také III. ročníku Arktického festivalu, pořádaného naší fakultou.

Ve čtvrtek 17.12. (18.00) se bude v rámci cyklu Café Nobel konat v teplické hvězdárně přednáška “Těžba uhlí na Islandu“. Vzhledem k epidemiologické situaci bude s vyloučením veřejnosti, avšak s online streamováním na YouTube s možností diskuse formou chatu.

V Muzeu města Ústí nad Labem byl zahájen 3. ročník Arktického festivalu, který letos organizuje Institut Julia von Payera na Fakultě ŽP UJEP. YouTube záznam ZDE

Jiří Lehejček ve článku pro časopis Geografické rozhledy (30/1, 2020-21) vypráví o svých aktivitách realizovaných v rámci Institutu J. v. Payera.

Záznam vysílání českého rozhlasu Sever, pořadu Planetárium (11.10.2020) – R. Pokorný informuje o proběhlých i plánovaných aktivitách Institutu Julia von Payera a o pořádání Arktického institutu.

Payerův institut FŽP UJEP je v roce 2020 hlavním organizátorem 3. ročníku ARKTICKÉHO FESTIVALU – Dnů arktické a české kultury a vědy. Podrobný program ZDE.

Interview s vedoucím institutu R. Pokorným k otázce statutu České republiky jako pozorovatele v Arktické radě

Institut má své nové logo, které bude používáno pro postery, prezentace  a jiné grafické reprezentační materiály institutu:

Článek v univerzitním časopise Silverius: UJEP zakládá institut pro výzkum Arktidy a Subarktidy (str. 16-17)

Exkurze Geologického klubu Bratislava  ve spolupráci s FŽP | leták | přihláška
z důvodu epidemie COVID-19 přesunuto na rok 2021

ŘEŠENÉ PROJEKTY

UJEP-IGA-JR-2021-44-004-2: Ichnologický výzkum ostrovních regionů – příkladová studie Makaronésie

 • hlavní řešitel: dr. R. Pokorný
 • spoluřešitelé (za FŽP): Ing. V. Koutecký, bc. P. Ryková
 • doba řešení grantu: 2021-2022
 • cíle: identifikace základních typů paleoekosystémů ve fosilním záznamu souostroví Azorských ostrovů, Madeiry, Kanárských ostrovů a Kapverd, rekonstrukce ekosystémových vazeb s využitím fosilního záznamu (zejm. ichnofosilií), výrazné přispění k poznání kolonizace a vývoje fauny a flóry Makaronésie v kenozoiku

UJEP-SGS: EEPORUSS – Environmental Economics & Policy Research of the Russian Subarctic Region

 • hlavní řešitel: dr. J. Moravec
 • spoluřešitelé: bc. E. Svobodová
 • doba řešení grantu: 2021-2023
 • cíle: identifikace a monetarizace ekosystémových služeb v podmínkách ruského Severu, ekonomicko-politická analýza současného vývoje a trendů dobývání přírodního bohatství v ruské Arktidě a spojených environmentálních dopadů, výzkum a srovnání rašelinišť střední Evropy s rašeliništi ruské Subarktidy, se zaměřením na vyhodnocení ekonomických škod či přínosů v případě jejich narušení a odvodnění

Projekt Norských fondů 2014-2021: Arctic Festival 2020 (EHP-BFNU-OVNKM-3-139-01-2020)

 • řešitelé: dr. J. Moravec, dr. R. Pokorný, dr. J. Lehejček
 • doba řešení grantu: 2020-2021
 • cíle: série přednášek, konferencí, výstav a uměleckých vystoupení ve spolupráci s Norwegian Polar Institute, Tromsø, Norsko

UJEP-SGS-2020-44-003-3: Subarctic Undisturbed Regions — Transdisciplinary Utility Research (SURTUR)

 • hlavní řešitel: dr. R. Pokorný
 • spoluřešitelé: dr. J. Moravec, dr. J. Lehejček, bc. E. Svobodová, bc. P. Ryková, bc. J. Špoula
 • doba řešení grantu: 2020-2022
 • cíle: studium montánní historie – historické těžby nerostných surovin na Islandu, výzkum „plant/animal interakcí miocenních společenstev Islandu, výzkum arkto-alpínské tundry střední Evropy za účelem srovnání s arktickou tundrou evropského severu, paleoenvironmentální a paleoekologické rekonstrukce arktické tundry

INTERACT EU 2020: Environmental Response to Climate Change – from cell to landscape level

 • řešitel za FŽP: dr. J. Lehejček
 • doba řešení grantu: 2020
 • cíle: komplexní dendroekologická studie vlivu klimatické změny na boreální ekosystémy kanadské sub-Arktidy

ČLENOVÉ TÝMU

Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA (KŽP/FŽP UJEP)
koordinátor institutu

– management a ekonomika chráněných území

Doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (KGEO/PřF UJEP

– geomorfologie, geoekologie

DOI: 10.1007/s12371-018-0296-x

Mgr. Michaela Czerneková, Ph.D. (KBIO/PřF UJEP)

– zoologie

DOI: 10.1371/journal.pone.0164062, 10.1371/journal.pone.0201430, 10.1111/zoj.12440, 10.1007/s00709-016-1027-2

Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, Ph.D. (KŽP/FŽP)

– dendrochronologie

DOI: 10.1016/j.dendro.2018.02.010, 10.1007/s00300-016-2021-z, 10.1111/bor.12244, 10.1111/bor.12483, 10.5817/CPR2015-2-16, 10.5817/CPR2013-1-2, 10.5817/CPR2013-2-13, 10.1088/1748-9326/ab5134, 10.1016/j.dendro.2022.126046, 10.1111/geb.13377

Ing. Vít Koutecký (KŽP/FŽP)

– paleontologie, xylotomie

DOI: 10.1111/bor.12332

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČLENŮ INSTITUTU

University of Iceland, Reykjavík, Iceland
Jarðfeingi/Faroese Geological Survey, Hoyvík, Faroe Islands, Denmark
University of the Faroe Islands, Tórshavn, Faroe Islands, Denmark
Kristianstad University, Kristianstad, Sweden
Lund University, Lund, Sweden
University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom

ZÁVĚREČNÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE STUDENTŮ

FIALOVÁ V. (2015): Ložiska lignitu na Islandu, jejich geologie a
historie těžby. MS – diplomová práce, Fakulta ŽP, Univerzita J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem, 158 str.

SEIMLOVÁ K. (2022): Porovnání rychlosti ústupu zalednění v Patagonských
Andách v návaznosti na klimatické změny. MS – bakalářská práce,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, 48 str.

RYKOVÁ P. (in prep.): Hlubinná těžba a prospekce nerostných surovin na
Islandu. MS – diplomová práce, Fakulta ŽP, Univerzita J. E. Purkyně v
Ústí nad Labem.

NOVOTNÁ N. (in prep.): Průmyslové zpracování křemeliny na Islandu se
zaměřením na negativní dopady na ŽP. MS – bakalářská práce, Fakulta ŽP,
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.