GePaLab

GePaLab
Geologicko-paleontologická laboratoř představuje nové pracoviště Katedry životního prostředí, věnující se zejména studiu environmentálních aspektů ve vztahu k neživé přírodě. Poskytuje technické zázemí jednak pro výuku (Environmental Geology, Terénní geologický kurz, Geologie v ŽP, Aplikovaná geologie a pedologie), zpracování a postprocessing vzorků pro studentské kvalifikační práce, i pro výzkumné aktivity akademických pracovníků – zejména v rámci Institutu J. v. Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy.

Přístrojové vybavení:

 • Mineralogická řezačka s vodním chlazením
 • Polarizační mikroskop
 • Binokulární lupy, optické mikroskopy
 • USB lupa s real-time zobrazením
 • Rotační tumbler
 • Ultrazvukové čistící aparatury
 • Vakuová aparatura pro chemickou impregnaci slabě zpevněných vzorků
 • Vibrační preparovací jehly
 • Elektrická třepačka se sadou sít
 • Detektor kovů
 • Lezecká + speleologická technika a vybavení
 • Stolní mikrotomové nože pro přípravu tenkých řezů

Oddělení dendrochronologie

Součástí GePaLabu je také specializované dendrochronologické pracoviště, zaměřené na výzkum vztahu klimatu, resp. znečištění na růst dřevin. Pracujeme na tématech od středního pásma po arktickou tundru a náš tým tvoří vědci čtyř národností. Růstové parametry dřevin se ukazují jako velmi citlivý archiv environmentálních změn, přičemž naším cílem je tento archiv pomáhat otevírat.

Přístrojové vybavení:

 • Laboratorní mikrotom WS Lab
 • bruska na vývrty
 • přírůstové nebozezy
 • pohyblivý stůl pro měření šířky letokruhů
 • citlivý skenner pro 3D dokumentaci vzorků EPSON 12000XL
 • program WinDENDRO, CooRecorder, WinCell a další
 • laboratorní sada pro příprava micro-sectioning