PedoLab

pEDOLAB

Pedologická laboratoř byla zřízena v roce 2000 pro praktickou část výuky předmětu “Pedologie a ochrana půdy” za podpory Fondu rozvoje vysokých škol, konkrétně řešením projektu FRVŠ č. 1065/2000 Zřízení pedologické laboratoře. V roce 2003 byla inovována ve spolupráci na projektu FRVŠ č. 2671/2003 Laboratoř environmentálních analýz.

Laboratoř je uzpůsobena převážně pro stanovení fyzikálních půdních charakteristik, jako jsou pórovitost, zrnitost, skeletovitost, objemová a specifická hmotnost, vlhkost aj. Co se týká chemických charakteristik, jsou možnosti laboratoře omezené, přesto se zde dají stanovit např. množství humusu, aktivní a potenciální výměnná půdní reakce a obsah uhličitanů. Z mikrobiologických vlastností se stanovuje aktivita celuláz.

Součástí laboratoře je také polní laboratoř firmy BangCo, která umožňuje orientační analýzy a práci přímo v terénu. Pedologická laboratoř je využívána nejen v rámci předmětu “Pedologie a ochrana půdy”, ale je také k dispozici studentům ke zpracování závěrečných bakalářských a diplomových prací.

 

Registr chemických látek

Název H-věty Laboratoř
Síran sodný dekahydrát p.a. X 409
Hydroxid draselný, šupiny H290, H302, H314  409
Kyselina fluorovodíková 38 – 40% H300, H310, H330, H314  409
Silikagel pro exsikátory modrý X  409
Kyselina monochloroctová, čistá H301, H311, H331, H314, H400  409
Fluorid sodný, p.a. H301, H319, H315  409
Hexametafosforečnan sodný X  409
Uhličitan sodný bezvodý, čistý H319  409
Chlorid draselný X  409
Uhličitan vápenatý srážený X  409
Hydroxid sodný, perly H290, H314, H318  409
Hydrogenuhličitan sodný X  409
Kyselina chlorovodíková H314, H335, H299  409
Líh kvasný, rafinovaný, jemný 96% (Ethanol 96%) H225, H319  409
Ethanol denaturovaný H225, H319  409
Ethanol bezvodý H225, H319  409
Ocet kvasný lihový 8% X  409

Laboratorní řád

Požární řád