Výzkum na FŽP

Prezentace našeho výzkumu pdf; ppt.