Příkazy děkana 2016 – neplatné

Platné | Neplatné

Příkaz děkana č. 1/2016 

Příkaz děkana č. 2/2016 

Příkaz děkana č. 3/2016 

Příkaz děkana č. 4/2016 

Příkaz děkana č. 5/2016 

Příkaz děkana č. 6/2016 

Příkaz děkana č. 7/2016

Příkaz děkana č. 8/2016 

Příkaz děkana č. 9/2016

Příkaz děkana č. 10/2016 

Příkaz děkana č. 11/2016 

Příkaz děkana č. 12/2016