Příkazy děkana 2011 – neplatné

Příkaz děkana č. 1/2011

Příkaz děkana č. 2/2011 

Příkaz děkana č. 3/2011 

Příkaz děkana č. 4/2011 

Příkaz děkana č. 5/2011

Příkaz děkana č. 6/2011 

Příkaz děkana č. 7/2011 

Příkaz děkana č. 8/2011 

Příkaz děkana č. 9/2011 

Příkaz děkana č. 10/2011 

Příkaz děkana č. 11/2011