Příkazy děkana 2023 – platné

platné | neplatné

Příkaz děkana 1/2023

Příkaz děkana 3/2023

Příkaz děkana 5/2023

Příkaz děkana 6/2023

Příkaz děkana 7/2023

Příkaz děkana 8/2023

Příkaz děkana 9/2023

Příkaz děkana 10/2023

Příkaz děkana 13/2023

Příkaz děkana 14/2023

Příkaz děkana 15/2023

Příkaz děkana 16/2023

Příkaz děkana 19/2023

Příkaz děkana 21/2023