Příkazy děkana 2008 – neplatné

Příkaz děkana č. 1/2008 

Příkaz děkana č. 2/2008 

Příkaz děkana č. 3/2008 

Příkaz děkana č. 4/2008 

Příkaz děkana č. 5/2008

Příkaz děkana č. 6/2008 

Příkaz děkana č. 7/2008 

Příkaz děkana č. 8/2008 

Příkaz děkana č. 9/2008