doc. Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy
Odborné zaměření: elektrokoagulace, čištění odpadních vod, fotochemická oxidace, zpracování odpadních proudů při výrobě viskózového vlákna
Místnost: CPTO 5.04Telefon: +420 475 28 4153 
E-mail:
                                     Konzultační hodiny: úterý 7.30–9.00, čtvrtek 10.00–11.30
                                     ResearcherID: H-3447-2014

Články v mezinárodních časopisech s IF

2023
KRUSINOVA, Z., PROKOPOVA M., KRYSTYNIK P., KLUSON P., PIVOKONSKY, M.: Is Electrocoagulation a Promising Technology for Algal Organic Matter Removal? Current Knowledge and Open Questions. ChemBioEng Reviews. ISSN 2196-9744. Dostupné z: doi:10.1002/cben.202200049. IF = 6,207.

KASTANEK, F., SPACILOVA, M., KRYSTYNIK, P., DLASKOVA M., SOLCOVA, O.: Fenton Reaction–Unique but Still Mysterious. Processes. 2023, 11(2). ISSN 2227-9717. Dostupné z doi: 10.3390/pr11020432- IF = 3,352.

2022
Akintoroye, M., Newton, R.A., Krizenecka, S., Hejda, S., Krystynik, P., Ahnert, M., Trogl, J., Krebs, P., Al Souki, K.S.: Utilization of Biochar for Eliminating Residual Pharmaceuticals from Wastewater Used in Agricultural Irrigation: Application to Ryegrass. Agronomy 2022, 12(12), 2987. ISSN: 2073-4395. Dostupné z doi: 10.3390/agronomy12122987. IF = 3,949.

Solcova, O., Krystynik, P., Dytrych, P., Bumba, J., Kastanek, F.: Typical groundwater contamination in the vicinity of industrial brownfields and basic methods of their treatment (2022) Ecotoxicology and Environmental Safety, 233, 113325.

2021
Bumba, J., Drinek, V., Krystynik, P., Dytrych, P., Solcova, O.: Nickel silicide catalyst from photovoltaic waste for the methanation reaction (2021) Minerals, 11 (12), 1412.

Krystynik, P., Kluson, P., Vesely, M., Dzik, P., Krysa, J.: Active Sites in Heterogeneous Photocatalysis: Brief Notes on the Identification of their Analogies with the Standard Heterogeneous Catalysis Concept (2021) Chemical Engineering and Technology, 44 (11), 2164-2170.

Krystynik, P., Strunakova, K., Syc, M., Kluson, P.: Notes on common misconceptions in microplastics removal from water (2021) Applied Sciences (Switzerland), 11 (13), 5833.

2020
Krystynik, P., Masin, P., Krusinova, Z., Kluson, P.: Ecologically non-invasive decontamination of natura 2000 locality from old deposits of hexavalent chromium and bivalent nickel by modular electrocoagulation combined with ca(Oh)2 addition (2020) Water (Switzerland), 12 (10), 2894, 1-13.

2019
KLUSON P., KRYSA J., STAVAREK P., HEJDA S., VYCHODILOVA H., DZIK P., GALIKOVA N., KRYSTYNIK P.: Koncepce dynamického aktivního centra v heterogenní fotokatalytické oxidační reakci. Chem. Listy 113, 391–396, 2019. IF = 0,311.

2018
KRYSTYNÍK P., MAŠÍN P., KRUŠINOVÁ Z., KLUSOŇ P.: Application of electro-coagulation for removal of toxic metals from industrial effluents. Int. J.Environ. Sci. Technol. 16(8), 4167–4172, 2019. IF = 2.037.

GAALOVA J., KRYSTYNÍK P., DYTRYCH P., KLUSOŇ P.: Elimination of dissolved Fe3+ ions from water by electrocoagulation. J. Sol-Gel Sci. Technol., 88 (1), 49-56, 2018. IF = 1,745.

KRYSTYNÍK P., MAŠÍN P., KLUSOŇ P.: Pilot scale application of UV/H2O2 for removal of polychlorinated hydrocarbons from industrial effluents. J. Water Supply Res. Technol., 67 (4), 414-422, 2018. IF = 1,179.  

2017
KRYSTYNÍK P., TITO D.N.: Key process parameters in Electro-Coagulation. Chem. Eng. Processing: Process Intensification, 17, 106-112 (2017). IF = 2,826.

2016
KLUSOŇ P., DYTRYCH P., KRYSTYNÍK P., BARTEK L.: Interactions of the catalytic Ru-BINAP complex with an inorganic matrix – the XPS study. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 119 (2), 393-413 (2016). IF = 1,265

TITO D.N., KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P.: Notes on process and data analysis  in electro-coagulation – the importance of standardisation and clarity. Chem. Eng. Processing: Process Intensification, 104, 22–28 (2016), IF = 2,071 (5-year IF = 2,339)

2015
MAŠÍN P., KRYSTYNÍK P., ŽEBRÁK R.: Praktická aplikace techniky fotochemické oxidace H2O2/UVC pro čištění kontaminovaných podzemních vod. Chem. Listy, 199, 885–891 (2015). IF = 0,272

KRYSTYNIK P., KLUSON P., TITO D.N.: Water Treatment Process Intensification by Combination of Electrochemical and Photochemical Methods. Chem. Eng. Processing: Process Intensification, 94, 85-92 (2015). IF = 2,071 (5-year IF = 2,339)

2014
KRYSTYNIK P., KLUSON P., HEJDA S., MASIN P., TITO D.N.: A Highly Effective Photochemical System for Complex Treatment of Heavily Contaminated Wastewaters. Water Environ. Res. 86(11), 2212-2220 (2014). IF = 0,87

KRYSTYNIK P., KLUSON P., HEJDA S., BUZEK D., MASIN P., TITO D.N.: Semi-pilot Scale Environment Friendly Photocatalytic Degradation of 4-Chlorophenol with Singlet Oxygen Species – Direct Comparison with H2O2/UV-C Reaction System. Appl. Catal., B 160–161, 506–513 (2014). IF = 7,435 (5-year IF = 7,49)

HEJDA S., DRHOVA M., KRISTAL J., BUZEK D., KRYSTYNIK P., KLUSON P.: Microreactor as Efficient Tool for Light Induced Oxidation Reactions. Chem. Eng. J. 255, 178–184 (2014). IF = 4,321 (5-year IF = 4,621)

Publikace ostatní

2018
MASIN P., KROUZEK J., KRYSTYNIK P., KRUSIONOVA Z.: Pilotní ověření elektrokoagulace pro dekontaminaci vod s toxickými kovy. Odpadové Fórum 2018(2), 14–15 (2018).

2014
ZEBRAK R., MASIN P., KLUSON P., KRYSTYNIK P.: Using of Photochemical H2O2/UVC Decontamination Cell for Heavily Polluted Waters. Waste Forum 2018(2), 55–62 (2014).

2012
KRYSTYNIK P., KLUSON P.: Pokrocile oxidacni procesy v systemu UV-C/H2O2Acta Environ. Universitatis Comenianae 20(Suppl. 1), 74-77 (2012).

2011
KRYSTYNIK P., KLUSON P., SOLCOVA O., WIMMEROVA L.: Předčištění odpadních vod elektrokoagulací. Waste Forum 2011(2), 92-102 (2011).

SOLCOVA O., KLUSON P., SOUKUP K., KRYSTYNIK P., WIMMEROVA L.: Texturní a transportní charakteristiky půdních vzorků v areálu bývalého chemického výrobního závodu DEZA Ostrava. Waste Forum 4(1), 42-49 (2011).

Aplikační výstupy

2019
VESELÝ M., DZIK P., KLUSOŇ P., KRYSTYNÍK P., KUBÁČ L., AKRMAN J., ĎUROVIČ M., DRÁBKOVÁ K., BENETKOVÁ B., KREJČÍ J., HRICKOVÁ K., BARTL B., URBÁNEK Š., PAULUSOVÁ H.: Způsob značení papírových dokumentů a jejich identifikace pomocí rentgenové fluorescence a identifikátor k provádění tohoto způsobu. Pat. No. 308087/PV 2018-613. Applied: 2018.11.08., Patented: 2019.12.27.

VESELÝ M., DZIK P., KLUSOŇ P., KRYSTYNÍK P., KUBÁČ L., AKRMAN J., ĎUROVIČ M., DRÁBKOVÁ K., BENETKOVÁ B., KREJČÍ J., HRICKOVÁ K., BARTL B., URBÁNEK Š., PAULUSOVÁ H.: Identifikátor pro značení a identifikaci papírových dokumentů pomocí rentgenové fluorescence. Pat. No. 308087/PV 2018-613. Applied: 2018.11.08., Patented: 2019.02.27.

2016
KURC L., KRPELÍK Z., ZÁMOSTNÝ P., PRŮŠA T., KRYSTYNÍK P.: Způsob získávání biooleje rychlou pyrolýzou dřeva. Pat. No. 32585/PUV 2018-35585. Applied: 2018.11.08., Patented: 2016.06.22.

KLUSOŇ P., KRYSTYNÍK P., TITO D., MAŠÍN P., KROUŽEK J.,: Zařízení pro dekontaminaci vody s obsahem toxických kovů. Pat. No. 32779/UV 2016. Applied: 2016.07.09. Patented: 2016.09.27.

MAŠÍN P., KROUŽEK J., KLUSOŇ P., KRYSTYNÍK P., TITO D., MONIZ D.: Způsob selektivní regenerace prvků vzácných zemin a/nebo toxických kovů škodlivých pro životní prostředí z elektroodpadu, zejména z katodových trubic a CRT monitorů. Pat. No. PV 2016-281. Applied: 16.05.13.

2015
KRYSTYNÍK P., JANOŠ P., KLUSOŇ P., TITO D.N.: Zařízení pro výrobu pitné vody. (Czech) Pat. No. 28831/PV 2015-31451. Applied: 2015.08.26, Patented: 2015.11.16.

2013
ŽEBRÁK R., WIMMEROVÁ L., MAŠÍN P., KLUSOŇ P., KRYSTYNÍK P., DOMÍN T., HEJDA S.: Zařízení pro dekontaminaci odpadní vody s obsahem rozpuštěných organických látek. (Czech) Pat. No. 304222/PV 2012-830. Applied: 2012.11.23, Patented: 2013.11.27.

2012
WIMMEROVÁ L., ŽEBRÁK R., DOMÍN T., KLUSOŇ P., KRYSTYNÍK P.: Zařízení pro čištění odpadních vod obsahujících organické látky. Pat. No. 24538/UV 2012-26411. Applied: 2012.07.13, Patented:. 2012.11.12

Účast na konferencích

2019
KRYSTYNIK P., KLUSON P., SYC M., MASIN P., JADRNY J.: Pilot-scale application of electro-coagulation for treatment of industrial effluents. 12th European Congress of Chemical Engineering Florence 15-19 September 2019

STENZEL F., KRYSTYNÍK P.: Phosphorus recovery from sewage sludge. 27th European Biomass Conference & Exhibition, Book of Abstracts ICV.1.13, Lisboa 27-30 May 2019

KRYSTYNÍK P. STENZEL F.: Phosphorus recovery from sewage sludge. 3rd ICSTR Dubai – International Conference on Science & Technology Research, 26-28 Febuary 2019

2018
MAŠÍN P., KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., KRUŠINOVÁ Z.: Pilot-scale verification of electrocoagulation for removal of Cr, Zn, Ni from contaminated groundwater. (Cze) 6. mezinárodní chemicko-technologická konference, Book of Abstracts, 2018

2017
KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., MAŠÍN P., KROUŽEK J.: Electrocoagulation Scaling-Up for Removal of Toxic Metals, Namely Cr6+ and Ni2+. (Eng) 5th Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP5) , Book of abstracts, O54, p. 116, Prague, Czech Republic, 25-29 June 2017.

GAÁLOVÁ J., KLUSOŇ P., KRYSTYNÍK P., ŠOLCOVÁ O.: Water Treatment by Electrocoagulation, Sorption and Photocatalytic Oxidation. (Eng) 5th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CAFES 17), Paper Tittle, Sr.No. 7, pp. 37-41, Kyoto, Japan, 18-19 April 2017.

GAÁLOVÁ J., KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P.: Water Pretreatment by Nanostructured Flocs. (Eng) 3rd International Conference Nanomaterials & Application NANOAPP 2017, Book of Abstracts, Bled, Slovenia, 14-18 June 2017.

KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., MAŠÍN P., KROUŽEK J.: Treatment of Industrial Effluents by Electrocoagulation. (Eng) 5. mezinárodní chemicko-technologická konference, Book of Abstracts, Waste Processing, P113., Mikulov, Czech Republic, 10-12 April 2017.

2016
KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., ŠOLCOVÁ O.: Water Treatment Unit – from Lab to Industry Approach. (Eng) Chemical Research in Flanders Symposium CRF-1 2016, Book of Abstracts, CCRE-15, p. 48, Blankenberge, Belgium, 24-26 October 2016. Poster

MOROZOVÁ M., KRYSTYNÍK P., BUMBA J., ŠOLCOVÁ O.: Combination of Various Nanomaterials for Effective Water Purification. (Eng) 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 and the 19th Conference PRES 2016, Abstracts, P5.86, Prague, Czech Republic, 27-31 August 2016. Poster

TITO D.N., KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P.: ELECTRO-COAGULATION: A Step towards Chemical-Free Water Treatment. (Eng) 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 and the 19th Conference PRES 2016, Abstracts, G5.3, Prague, Czech Republic, 27-31 August 2016. Přednáška

KRYSTYNÍK P., TITO D., KLUSOŇ P.: Electro-Coagulation – Process and Data Analysis (The Significance of Standardisation and Clarity). (Eng) 4. mezinárodní chemicko-technologická konference, Sborník abstrakt a plných textů, lecture 110., Mikulov, Czech Republic, 25-27 April 2016. Přednáška

MOROZOVÁ M., ŠNAJDAUFOVÁ H., KRYSTYNÍK P., ŠOLCOVÁ O.: Various Purification Techniques for Clean Industrial Water. (Eng) 43rd International Conference of SSCHE, Proceedings 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, 009.pdf, p. 88, Tatranské Matliare, Slovakia, 23-27 May 2016. Poster

2015
KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., TITO D.N.: Elektrochemické odstraňování arsenu ze znečištěných vod, 61. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2015, Seč, Czech Republic, 9.-12. November 2015. Přednáška

KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., TITO D.N.: Pretreatment of Contaminated Water by Electrochemically Produces Nanostructured Flocs (Eng) 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnology, Colombo, Sri Lanka, 2.9.2015 – 4.9.2015. Přednáška

KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., TITO D. N., BOUBÍNOVÁ R.: Removal of Toxic Metals by Electrocoagulation Using Mild Steel and Aluminum Electrode (Eng) 7th Czech-Austrian Workshop – New Trends in Photo and Electro catalysis, Hnanice, Czech Republic, 25.-27.5.2015. Přednáška

KRYSTYNÍK P., BENEŠ O., KLUSOŇ P., ŠOLCOVÁ O.: Testing of the microreactor system (Eng) 3rd International Conference on Chemical Technology, Abstracts, O124, Mikulov, Czech Republic, 13-15 April 2015. Poster.

2014
HEJDA S., SZUCS R., GYEMANT M., KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P.: Efficient Degradation of 4-Chlorophenol with Phthalocyanine Complexes under Sunlight Conditions – Comparison with Laboratory Data. (Eng) 12th Pannonian Symposium on Catalysis, Abstracts, P.30, Třešť, Czech Republic, 16-20 September 2014. Poster.

KLUSOŇ P., MOROZOVÁ M., KRYSTYNÍK P., HEJDA S., KRÝSA J.: The “Monkey Business” with Heterogeneous Photocatalysts. (Eng) 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2014 and the 17th Conference PRES 2014, Final program, P5.47, p. 97, Prague, Czech Republic, 23-27 August 2014. Poster.

KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., HEJDA S., CEMPIREK F., BUZEK D.: Catalytic and Non-Catalytic Photochemical Degradations of Aniline and Nitrobenzene in Industrial Waste Waters: Comparison of Process Parameters. (Eng) 12th Pannonian Symposium on Catalysis, Abstracts, O7, Třešť, Czech Republic, 16-20 September 2014. Přednáška.

KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., TITO D.N.: Water Treatment Intensification by Combination of Electrochemical and Photochemical Methods. (Eng) 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2014 and the 17th Conference PRES 2014, Final program, B5.5, p. 38, Prague, Czech Republic, 23-27 August 2014. Přednáška.

2013
ELIÁŠ Z., VYŇUCHAL J., KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P.: Kondicionace organických pigmentů v CO2. (Czech) Conditioning of Organic Pigments in Carbon Dioxide. 1st International Conference on Chemical Technology (ICCT 2013), Poster Presentations, pp. 1-4, Mikulov, Czech Republic, 08-10 April 2013. Přednáška (pouze spoluautor).

KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P.: Combined Photo- and Electrochemical Treatment of Heavily Contaminated Wastewaters. (Eng) International Conference on Photochemistry 2013, Book of Abstracts, p. 436, Leuven, Belgium, 21-26 July 2013. Poster.

KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., ŠOLCOVÁ O.: Iron (III) Removal from Industrially Polluted Waters by Electrocoagulation. (Eng) 4th International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2013, Book of Abstracts, 39, Nový Smokovec, High Tatras, Slovakia, 02-04 October 2013. Přednáška.

KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., ŠOLCOVÁ O., DYTRYCH P.: Multifunctional Thin Layers of ZnO Prepared by Sol-Gel Method. (Eng) Chemistry, Physics and Technology of Surface, Book of Abstracts, 113, Kyiv, Ukraine, 15-17 May 2013. Poster.

KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., CEMPÍREK F.: Kombinované foto- a elektrochemické zpracování odpadních vod obsahující nitro- a aminosloučeniny. 60. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2013, Srní, Šumava, Czech Republic, 14-17 October 2013. Přednáška.

2012
KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., HEJDA S.: Photochemical and Photocatalytic Wastewater Treatment – a System Comparison. (Eng) 11th Pannonian International Symposium on Catalysis, Proceedings, PA141, p. 139, Obergurgl, Austria, 03-07 September 2012. Poster.

KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., MAŠÍN P.: Využití pokročilých oxidačních procesů pro dekontaminace silně znečištěných podzemních vod. (Czech) Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, Sborník konference, pp. 139-145, Praha, Czech Republic, 17-18 October 2012. Přednáška. Vítěz Velké Ceny EKOMONITORU (ocenění mladých vědců do 35 let, soutěž o nejlepší přednášku).

KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., WIMMEROVÁ L.: Pokročilé oxidační procesy v systému UV-C/H2O2. Průmyslová ekologie III, 20-23. March 2012, Hustopeče, Czech Republic. Přednáška

2011
KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P., LIPŠOVÁ H., JIRKOVSKÝ J.: UV Enhanced Photooxidation of Enviromental Pollutants With Hydrogen Peroxide. International Conference on Photochemistry 2011, Beijing, China 7-12 August 2011. Poster

Řešené projekty

2023-2025: Technologie pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli, TAČR. Spoluřešitel.

2022-2023: VaV průmyslové technologie pro snížení provozních emisí z výroby viskózového vlákna, MPO. Spoluřešitel.

2021-2023: Výzkum a vývoj biodegradabilního kompozitního materiálu na bázi viskózových vláken, MPO. Spoluřešitel.

2021-2023: Alternativní využití odpadu z výroby viskózového vlákna, MPO. Spoluřešitel.

2018-2022: Smart city, smart region. Člen řešitelského týmu “voda”.

2016: CRP+ Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů. Člen řešitelského týmu.

2016-2022: MŠMT CZ, Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz (Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost). Člen řešitelského týmu.

Vzdělání a odborný růst

2010-2015: Ph.D. studium, VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, obor Organická technologie, školící pracoviště Ústav chemických procesů AV ČR.

2008-2010: Ing. studium VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, zaměření Technologie organických látek a chemické speciality

2008-2009: Erasmus, KTH Stockholm (Royal Institute of Technology), zaměření Pharmaceutical Engineering

2005-2008: Bc. studium VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, zaměření Chemie a chemické technologie

Zahraniční praxe

2018-2019: září-únor Fraunhofer UMSICHT, Sulzbach-Rosenberg, Německo. Téma práce: Recyklace fosforu z biocharu

2011: srpen-říjen University of Wales, Bangor ve spolupráci s Elysium Projects Ltd., téma práce „Elektrochemické odstraňování kovů ze znečištěných vod“

2010: říjen-listopad University of Wales, Bangor ve spolupráci s Elysium Projects Ltd., téma práce „Elektrochemické odstraňování kovů ze znečištěných vod“

Zaměstnání

2014-dosud: FŽP UJEP, vědecký pracovník, odborný asistent (vedoucí KECHT od 09/2019)

2010-dosud: Ústav chemických procesů AV ČR, Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství

2010-2011: VŠCHT Praha, pracovník výzkumného centra NANOPIN

2010: VŠCHT Praha, pomocná vědecká síla

2009: VÚAnCh Ústí nad Labem, pobočka Litvínov, odborný pracovník ve výzkumu

Členství v organizacích

2022-dosud: Člen hlavního výboru ČSCHI

2018-dosud: člen STRA (Scientific & Technical Research Association)

2013-dosud: člen ČSCHI

Ostatní aktivity

Univerzita třetího věku při VŠCHT Praha, přednáškový blok “Jedy kolem nás”. 2019-2020

Popularizační přednáška z toxikologie v rámci akce „Týden vědy… i nevědy“, 5.-9.10.2015 Gymnázium Most.

Aktualizováno k 26.10.2023