Rozhodnutí děkana 2007

Rozhodnutí děkana č. 1/2007 – ZRUŠENO

Seznam platných rozhodnutí děkana k 1.1. 2007

Rozhodnutí děkana č. 2/2007 – ZRUŠENO

Jmenování disciplinární komise

Rozhodnutí děkana č. 3/2007 – ZRUŠENO

Zveřejňování vysokoškolských prací na základě licenčních smluv

Rozhodnutí děkana č. 4/2007

Pravidla provozu služebních vozidel Fakulty životního prostředí

Rozhodnutí děkana č. 5/2007 – ZRUŠENO

Jmenování předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky

Rozhodnutí děkana č. 6/2007 – ZRUŠENO

Řád přijímacího řízení do 1. ročníků bakalářského studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

Rozhodnutí děkana č. 7/2007 – ZRUŠENO

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku navazujícího magisterského studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

Rozhodnutí děkana č. 8/2007 – ZRUŠENO

Jmenování disciplinární komise

Rozhodnutí děkana č. 9/2007 – ZRUŠENO

Zrušení Rozhodnutí děkana č. 11/2000

Rozhodnutí děkana č. 10/2007 – ZRUŠENO

Ustanovení komise pro hodnocení nabídek na zakázku: Dodávka osobního automobilu

Rozhodnutí děkana č. 11/2007 – ZRUŠENO

Organizace zahraničních pracovních cest  příloha

Rozhodnutí děkana č. 12/2007 – ZRUŠENO

Jmenování komise pro výběrové řízení uchazečů o zaměstnání na FŽP UJEP

Rozhodnutí děkana č. 13/2007 – ZRUŠENO

Ediční směrnice Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Rozhodnutí děkana č. 14/2007 – ZRUŠENO

Jmenování členů komise pro ediční činnost Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně

Rozhodnutí děkana č. 15/2007 – ZRUŠENO

Jmenování redakční rady časopisu Studia Oecologica