Patenty

Reprezentativní výběr výsledků aplikovaného výzkumu za roky 2014-2022

  • Janoš P.; Ederer J.; Životský O.; Luňáček J. Způsob úpravy magnetického oxidu železa. Patent 309159 (2022)
  • Černý J.; Holešovský F. Abrasive mixture for grinding wheels and method of its production. Patent 3670628 (2021)
  • Černý J.; Holešovský F. Abrazivní směs pro brousicí kotouče a způsob její výroby. Patent 308196 (2021)
  • Holešovský F. Brousicí kotouč. Patent 307395 (2018)
  • Kuncová G., Trögl J., Majerová P., Ripp S.S., Stloukal R.: Čočka pro vkládání do jamek mikrotitrační destičky pro detekci kontaminantů ve vodě a bioanalytická sada ji obsahující. Užitný vzor 32067 (2018). Proof-of-concept E & H services
  • Munzarová M.; Čapková P.; Ryšánek P.; Kormunda M.; Kolská Z.; Hocelíková L.; Gryndler M.; Malý M.; Trögl J.; Štojdl J. Vícevrstvé filtrační médium pro filtraci vzduchu. Patent 306831 ( 2017)
  • Krystyník P., Janoš P., Klusoň P., Tito D.N.: Zařízení pro výrobu pitné vody. Patent 28831 (2015)
  • Janoš P., Kuráň P.: Magneticky separovatelný reaktivní sorbent, způsob jeho výroby a použití pro rozklad organofosforečných sloučenin. Patent 305806 (2014)
  • Adamec S., Štojdl J., Šulc J., Smetana J., Vacek J.: Zařízení na zplyňování biomasy a následné čištění energoplynu. Patent 305706 (2014)