Podívejte se na studentské kandidáty do AS FŽP

V souladu s čl. 3, odst. 1 Volebního řádu AS FŽP vyhlásil AS FŽP UJEP doplňovací volby do Studentské komory  Akademického senátu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.

Studentští kandidati pro doplňovací volby do AS FŽP UJEP

Seznam kandidátů do studentské komory AS FŽP (SKAS FŽP)

Eliška Dostálová – 3. r., OŽP, prezenční forma
Lukáš Hodek – 2. r., OŽP, prezenční forma – OSOBNÍ PREZENTACE
David Jiránek – 1.r., OŽP OPK, prezenční forma – OSOBNÍ PREZENTACE
Iva Kulvajtová – 3r. OŽP, prezenční forma
Kateřina Šichová – 1.r., OŽP OPK, prezenční forma
Dominik Štěpka – 3r. OŽP, prezenční forma

Prganizační pokyny pro volby do AS  FŽP UJEP

Změna volební komise: Bc. Žižku nahradila Mgr. Diana Holcová, Ph.D.