Výsledky doplňovacích voleb do studentské komory AS FŽP

Doplňovací volby do studentské komory akademického senátu FŽP se uskutečnily ve dnech 26. 10. – 1. 11. 2020 elektronickou formou.

Novými členy AS FŽP se stávají:

  • Eliška Dostálová
  • Lukáš Hodek
  • David Jiránek
  • Kateřina Šichová

Zde naleznete Protokol o výsledku voleb.


V souladu s čl. 3, odst. 1 Volebního řádu AS FŽP vyhlásil AS FŽP UJEP doplňovací volby do Studentské komory  Akademického senátu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.

Studentští kandidati pro doplňovací volby do AS FŽP UJEP

Seznam kandidátů do studentské komory AS FŽP (SKAS FŽP)

Eliška Dostálová – 3. r., OŽP, prezenční forma
Lukáš Hodek – 2. r., OŽP, prezenční forma OSOBNÍ PREZENTACE
David Jiránek – 1.r., OŽP OPK, prezenční forma – OSOBNÍ PREZENTACE
Iva Kulvajtová – 3r. OŽP, prezenční forma
Kateřina Šichová – 1.r., OŽP OPK, prezenční forma
Dominik Štěpka – 3r. OŽP, prezenční forma

Prganizační pokyny pro volby do AS  FŽP UJEP

Změna volební komise: Bc. Žižku nahradila Mgr. Diana Holcová, Ph.D.