Rozhodnutí děkana 2006

Rozhodnutí děkana č. 1/2006 – ZRUŠENO

Seznam platných rozhodnutí děkana k 1.1.2006

Rozhodnutí děkana č. 2/2006 – ZRUŠENO

Doručování rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) ubytovacího stipendia

Rozhodnutí děkana č. 3/2006 – ZRUŠENO

Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů pro rok 2005

Rozhodnutí děkana č. 4/2006 – ZRUŠENO

Stanovení výše poplatků za nenárokové administrativní úkony

Rozhodnutí děkana č. 5/2006 – ZRUŠENO

Komise pro přijímací řízení

Rozhodnutí děkana č. 6/2006 – ZRUŠENO

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

Rozhodnutí děkana č. 7/2006 – ZRUŠENO

Složení komise pro přijímací řízení do 1. ročníku navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2006/2007

Rozhodnutí děkana č. 8/2006 – ZRUŠENO

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku navazujícího magisterského studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

Rozhodnutí děkana č. 9/2006 – ZRUŠENO

Jmenování předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky

Rozhodnutí děkana č. 10/2006 – ZRUŠENO

Ustanovení komise pro hodnocení nabídek

Rozhodnutí děkana č. 11/2006 – ZRUŠENO

Kritéria hodnocení akademických pracovníků FŽP

Rozhodnutí děkana č. 12/2006 – ZRUŠENO

Studijní a zkušební řád Fakulty životního prostředí UJEP

Rozhodnutí děkana č. 13/2006 – ZRUŠENO

Ustanovení komise hodnocení nabídek na zakázku: Oprava povrchu dvorů objektu Králova výšina

Rozhodnutí děkana č. 14/2006 – ZRUŠENO

Předsedové a členové komisí pro SZZ konané ve dnech 7.-9.11. 2006

Rozhodnutí děkana č. 15/2006 – ZRUŠENO

Systém kontroly výuky

Rozhodnutí děkana č. 16/2006 – ZRUŠENO

zrušení Rozhodnutí děkana č. 13/2005