Přijímací řízení

pro akademický rok 2021/2022

Bakalářské studium

Aplikovaná geoinformatika – prezenční a kombinovaná forma | podmínky přijetí |  e-přihláška
Termín podávání přihlášek do 31. 3. 2021.

Ochrana životního prostředí – prezenční a kombinovaná forma | podmínky přijetí |  e-přihláška
Termín podávání přihlášek do 31. 3. 2021. 

Navazující magisterské studium

Analytická chemie ŽP a toxikologie – prezenční forma | podmínky přijetí | e-přihláška
Studenti, kteří chtějí podat přihlášku do navazujícího oboru, musí tento obor v systému STAG nebo v aplikaci Univerzita severu vyhledávat pod Přírodovědeckou fakultou.

Technologie pro ochranu životního prostředí – prezenční forma | podmínky přijetí |  e-přihláška
Termín podávání přihlášek do 31. 3. 2021. 

Doktorské studium

Environmentální chemie a technologie – prezenční forma | podmínky přijetí |  e-přihláška