Přijímací řízení

pro akademický rok 2020/2021

Bakalářské studium

Aplikovaná geoinformatika – prezenční a kombinovaná forma| podmínky přijetí 2. kolo | podmínky přijetí 1. kolo|  e-přihláška
Termín podávání přihlášek prodloužen do 21.8.2020.

Ochrana životního prostředí – prezenční a kombinovaná forma | podmínky přijetí |  e-přihláška
Termín podávání přihlášek prodloužen do 4.9.2020. 

Navazující magisterské studium

Analytická chemie ŽP a toxikologie – prezenční forma | podmínky přijetí | e-přihláška
Studenti, kteří chtějí podat přihlášku do navazujícího oboru, musí tento obor v systému STAG nebo v aplikaci Univerzita severu vyhledávat pod Přírodovědeckou fakultou.

Technologie pro ochranu životního prostředí – prezenční forma | podmínky přijetí |  e-přihláška
Termín podávání přihlášek do 4.10.2020. 

Doktorské studium

Environmentální chemie a technologie – prezenční forma | podmínky přijetí |  e-přihláška