Přijímací řízení

pro akademický rok 2020/2021

Bakalářské studium

Aplikovaná geoinformatika – prezenční a kombinovaná forma | podmínky přijetí |  e-přihláška

Termín podávání přihlášek prodloužen do 31.5.2020.

Ochrana životního prostředí – prezenční a kombinovaná forma | podmínky přijetí |  e-přihláška
probíhá akreditační řízení, předpokládané otevření studijního programu v akademickém roce 2020-2021

Navazující magisterské studium

Analytická chemie ŽP a toxikologie – prezenční forma | podmínky přijetí | e-přihláška
Studenti, kteří chtějí podat přihlášku do navazujícího oboru, musí tento obor v systému STAG nebo v aplikaci Univerzita severu vyhledávat pod Přírodovědeckou fakultou.

Technologie pro ochranu životního prostředí – prezenční forma | podmínky přijetí |  e-přihláška
probíhá akreditační řízení, předpokládané otevření studijního programu v akademickém roce 2020-2021

Doktorské studium

Environmentální chemie a technologie – prezenční forma | podmínky přijetí |  e-přihláška