O časopisu

Časopis pro vědu a výzkum v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.

Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace je zařazen do seznamu recenzovaných, neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Základní informace

Studia Oecologica vydává a rozšiřuje Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od r. 2007. Svým zaměřením a charakterem navazuje na stejnojmenný sborník, který byl periodicky vydáván fakultou od r. 1994. Časopis vychází zpravidla dvakrát ročně a obsahuje recenzované původní vědecké články, krátké zprávy a review, zaměřené na nejširší okruh otázek, spojených s ekologií a ochranou životního prostředí. Časopis je vydáván v tištěné podobě a současně je na internetových stránkách časopisu zveřejňována jeho elektronická verze. Příspěvky jsou uveřejňovány v angličtině nebo češtině (slovenštině) s anglickým abstraktem.

Časopis je zařazen Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace v seznamu recenzovaných, neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Preferovaná témata

Časopis přijímá příspěvky týkající se všech aspektů životního prostředí, jeho tvorby a ochrany. Příspěvky na následující témata jsou preferovány:

  • Životní prostředí v Ústeckém regionu a okolí, jeho tvorba a ochrana
  • Životní prostředí v ČR, jeho tvorba a ochrana
  • Antropogenně zasažené oblastí, jejich přirozený vývoj, obnova a revitalizace
  • Hodnocení území z hlediska trvale udržitelného rozvoje a jeho vhodné ukazatele
  • Ekologie a ochrana životního prostředí v podmínkách trvale udržitelného rozvoje
  • Chemie životního prostředí, mikrobiologie a toxikologie
  • Odpady a životní prostředí, technologie pro ochranu životního prostředí
  • Ekonomické a sociální aspekty ochrany životního prostředí

Redakce doporučuje přispěvatelům věnovat pozornost pravidlům časopisu a pokynům pro autory.