Archiv pro rok: 2019

10 / 9 / 2019

Výsledky doplňovacích voleb

Na Fakultě životního prostředí se uskutečnily doplňovací volby do Akademického senátu FŽP . Protokol o výsledku voleb. Zvolenému senátorovi Mgr. Jakubu Edererovi, Ph.D. gratulujeme!  

26 / 8 / 2019

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP

Akademický senát UJEP vyhlásil formou per rollam  ve dnech 30.6.2019 - 10.7.2019 doplňovací volby do AKAS UJEP za FŽP viz zápis AS UJEP.  Volby se uskuteční dne 10.9. 2019. od 9 do 13 hod. Seznam kandidátů: RNDr. Petr Jirásek Harmonogram voleb a orga...

26 / 8 / 2019

Doplňovací volby do AS FŽP

Seznam kandidátů: Mgr. Jakub Ederer, Ph.D., Mgr. Michal Holec, Ph.D. Akademický senát FŽP dne 25. 6. 2019 na svém řádném zasedání vyhlásil doplňovací volby do komory akademických pracovníků Akademického senátu FŽP pro funkční období od ...

18 / 8 / 2019

Výběrové řízení — AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného služebního místa: Odborný rada – krajinář/urbanista v Oddělení ochrany přírody a krajiny , RP SCHKO České středohoří. Bližší informace...

14 / 8 / 2019

Kurz — Ekosystémové služby

Nabídka kurzu studetům UJEP - Interdisciplinární česko-německý semestrální projekt “Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných zelenou a modrou infrastrukturou v Drážďanech”. Podrobné informace.

4 / 7 / 2019

UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM

Vážení studenti, elektronický zápis předmětů do ak. roku 2019/2020 bude spuštěn v portálu STAG 1. 8. 2019. POZOR – zápis předmětů si budete dělat pouze na zimní semestr. Zápis na letní semestr bude probíhat v únoru 2020, spuštění bude včas oznámeno....