Volby děkana FŽP

Akademický senát FŽP na svém řádném zasedání 31. 1. 2023 vyhlásil volby kandidáta na jmenování děkanem.

Návrhy na kandidáty přijímá volební komise do 14.3. 2023 a 28. 3. 2023 bude představení kandidátů. Samotný proces volby se uskuteční 4.4. 2023.

Celý proces specifikuje Harmonogram pro „Volbu kandidáta na jmenování děkanem“ FŽP UJEP.