Den otevřených dveří na FŽP UJEP 09.02.2023

Program Dne otevřených dveří na Fakultě životního prostředí UJEP
program Dne otevřených dveří bude probíhat ve čtvrtek 9. 2. 2023 od 9.00 do 14.00
v Centru přírodovědných a technických oborů CPTO (kampus UJEP, Pasteurova 3632/15, Ústí nad Labem)

Program FŽP v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO)
Přízemí u vchodu do CPTO – infostánek Dne otevřených dveří FŽP
– zde získáte ke Dni otevřených dveří v CPTO všechny důležité informace (9:00-14:00).
Aula, přízemí CPTO – představení studijních programů Fakulty životního prostředí UJEP, proběhne ve třech termínech:

9.00 hodin Mgr. Miloslav Kolenatý (proděkan FŽP) + garanti studijních programů
11.00 hodin Mgr. Miloslav Kolenatý (proděkan FŽP) + garanti studijních programů
13.00 hodin Mgr. Miloslav Kolenatý (proděkan FŽP) + garanti studijních programů

Kavárna ForRest Café – „talk points“, v kavárně si můžete dát něco dobrého a popovídat si se studenty FŽP, kteří na vás budou v kavárně čekat (9:00-14:00).

5. patro CPTO – prezentace Fakulty životního prostředí, zde si můžete prohlédnout, čím se na fakultě zabýváme, co zkoumáme, jaké technologie a přístroje používáme při výuce. A také se samozřejmě můžete ptát našich akademiků a pedagogů na to, co vás bude zajímat (9:00-14:00).

➜ katedra geoinformatiky
prezentace přístrojů, technologií, softwaru používaných k výuce a výzkumu s možností si některé vyzkoušet, ukázky výuky geoinformačních předmětů

➜ katedra environmentální chemie a technologie
prezentace laboratoří, přístrojů, technologií používaných k výuce a výzkumu s možností si některé vyzkoušet, ukázky výuky v laboratořích

➜ katedra životního prostředí
prezentace zajímavostí ze sbírek katedry, ukázky výuky přírodovědných předmětů