Mimosemestrální kurz Energie & společnost

EEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni otevírá již 18. ročník úspěšné interdisciplinární bilaterální školy o energetických systémech v ČR a Rakousku.

Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití.

Kurz probíhá jako bilaterální zimní a letní škola. Zimní část proběhne v Praze, letní část ve Vídni. Účastní se ho vždy maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů z různých univerzit v obou zemích. Vedle absolvování přímé výuky s předními českými a rakouskými experty na oblast energetiky z pohledu různých vědních disciplín, se studenti mohou těšit na zajímavé exkurze. Kromě toho také studenti vypracují bilaterální (společnou česko-rakouskou) seminární práci na vybrané téma, kterou budou v rámci letní školy ve Vídni prezentovat. Kurz probíhá v angličtině, avšak bilaterální spolupráce studentů může probíhat v jakémkoliv jazyce.

Termín: Zimní část kurzu proběhne v Praze od 29.1. do 3.2. 2023. Letní část proběhne v 11.-16.6. 2023 ve Vídni.

Kredity: 6 ECTS. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží studenti certifikát s počtem kreditů. Jejich uznání (mimo UJEP) se řeší obdobně jako kredity získané v rámci Erasmu. Dlouholetá zkušenost ukázala, že kredity byly uznány studentům ze všech zúčastněných univerzit.

Na UJEP je kurz veden pro zkratkou X0002 „Energie a společnost“ a jsou za něj přiznávány 4 kredity. Kurs X0002 je na UJEP otvírán ve STAGU až ve chvíli, kdy studenti zašlou vyplněnou přihlášku.

Přihláška: ZDE. Uzávěrka přihlášek nejdéle 15.1.2023. Přihlášky posílejte na e-mail:  

Další požadavky: Doporučujeme, aby studenti měli za sebou minimálně 2 roky studia (ale není povinné), hradí se motivační poplatek ve výši 1000 Kč. Tento poplatek bude použit na financování společných studentských akcí s rakouskými partnery. V rámci kurzu je hrazeno stravné a cestovné do Vídně a ubytování ve Vídni.

Ke stažení: