Dvě přednášky odborníka na ochranu ovzduší

Poslední dvě středy roku 2022 budou na naší fakultě vyhrazeny odborným přednáškám na témata Pachové látky v ovzduší a Těkavé organické látky z přírodních a antropogenních zdrojů a tvorba troposférického ozonu v ovzduší, která přednese se odborník ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Ing. Jan Leníček.

Přednášky jsou určeny studentům předmětu Analytická chemie životního prostředí, nicméně lze je doporučit i ostatním studentům analytické chemie na PřF UJEP a dalším zájemcům z řad studentů a akademických pracovníků FŽP a PřF.