Stáže studentů z Ukrajiny na FŽP

V období od 2. dubna do 31. července probíhaly na naší fakultě praktické stáže deseti studentů z Ukrajiny, kteří se zapojili do probíhajících výzkumných projektů a současně jim bylo umožněno dálkově pokračovat ve studiu na domovských univerzitách na Ukrajině a navštěvovat vybrané kurzy na UJEP včetně intenzivní výuky českého jazyka. Tři z těchto studentů se rozhodli pokračovat dále ve studiu na naší fakultě, zatímco ostatní se po ukončení stáže vrátili domů.

Zpráva v AJ.

Pomoc ukrajinským studentům byla realizována na základě mezinárodní spolupráce
v rámci projektu U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208.