Promoce absolventů FŽP

Dne 24.6.2022 se v Červené aule MFC UJEP konaly slavnostní promoce našich absolventů. Někteří z nich si na své diplomy počkali déle, než je zvykem kvůli komplikacím s protipandemickými opatřeními v předchozích letech.
Předali jsme tak celkem 15 bakalářských a 23 magisterských diplomů. Přejeme všem našim absolventům mnoho úspěchů ať už v budoucím zaměstnání nebo dalším studiu.