Příprava a transformace dat v Excelu nejen pro statistické zpracování – 2. část

V rámci projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce pokračujeme v sérii přednášek/seminářů věnovaných statickému zpracování dat a implementaci statistických metod  ve vědecké praxi. Další seminář nese název “Příprava a transformace dat v Excelu nejen pro statistické zpracování – 2. část” a Mgr. Ing. Petr Novák z katedry geoinformatiky FŽP UJEP v něm dokončí téma zaměřené na práci s daty a datovými soubory v programu MS Excel. Seminář je doporučen akademickým pracovníkům a studentům FŽP UJEP.

Zdrojová data, která potřebujeme statisticky zpracovávat, či je publikovat, jsou velmi často v jiném formátu než je pro danou statistickou metodu či prezentaci vhodné. Vstupní data mohou být také “znečistěna” přebytečnými údaji jako jsou uvozovky, pomlčky a podobně. Před vlastním statistickým zpracováním je tedy nutné mít data upravená a transformovaná do potřebných formátů. V rámci semináře se účastníci seznámí jak s metodami jednorázové úpravy a čištění dat, tak s automatickým transformačním nástrojem, který je vhodné použít při opakovaném zpracování stejného datového zdroje. Příklady budou zpracovávány pomocí všeobecně dostupného nástroje MS Excel, a téma je tak užitečné pro pedagogy i vědecké pracovníky napříč celou univerzitou.

Seminář proběhne v úterý 28.6.2022 od 16 hodin v PC učebně CPTO č. -1.20.

Seminář je realizován v rámci projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce (KA02 Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů), reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408.