Monitorování třídění bioodpadu

Rádi bychom vás touto cestou informovali o spuštění výzkumného projektu Veroniky Fialové – studentky FŽP UJEP v areálu univerzitního kampusu. Jedná se o výzkum v režii Fakulty
životního prostředí v rámci diplomové práce. Konkrétně se jedná o instalaci kompostérů a kompostování bioodpadu.

V rámci výzkumu chceme instalovat tři tříkomorové kompostéry vytvořené z dřevěných palet. Každá z komor bude mít 1 m3. Do jednotlivých komor se bude
postupně házet bioodpad vyprodukovaný na univerzitě. Obsluhu kompostérů budou mít na starost 4 osoby z Fakulty životního prostředí, které budou mít na starost i kontrolu procesu kompostování tak, aby nedocházelo k hnití a zápachu. Navrhované umístění kompostérů viz příloha.

Jedná se o výzkum, jehož cílem není pouze monitorování třídění bioodpadu, ale také osvěta a vzdělávání lidí v oblasti nakládání s odpady, proto budeme moc rádi, pokud se s námi do třídění zapojíte i VY.

Projekt byl již schválen vedením univerzity. Instalace kompostérů by měla začít v týdnu od 23. srpna 2021. Samotný proces kompostování by měl být spuštěn v týdnu od 20. září.