STANOVISKO FŽP UJEP K ZÁMĚRU VYHLÁŠENÍ CHKO KRUŠNÉ HORY

Fakulta životního prostředí UJEP jednoznačně podporuje zvažované vyhlášení CHKO Krušné hory.

Jsme přesvědčeni, že CHKO nejen přispěje k ochraně krajinných a kulturně-historických hodnot Krušných hor, ale také k zdravému společenskému i ekonomickému rozvoji regionu. Vyhlášení CHKO zlepší obraz našeho kraje u české veřejnosti a podpoří šetrný a vhodně regulovaný turistický ruch.  Náš region se dlouhodobě potýká s nepříznivým image v oblasti kvality životního prostředí, což odrazuje žádoucí kvalifikované pracovní síly i potencionální investory.

Domníváme se, že CHKO umožní efektivnější ochranu, plánování i rozvoj krajiny spojením již vyhlášených chráněných území, včetně lokalit Natura 2000 a reliktů hornické historie ze seznamu UNESCO. Z pohledu obcí je nepravděpodobné, že by došlo k novým omezením výstavby a rozvoje, neboť první zóna CHKO by ve většině případů vznikla v již existujících chráněných územích.

CHKO je relativně mírnou formou ochrany umožňující nedestruktivní využívání přírody a krajiny.  V ČR je na úrovni CHKO zatím chráněno 14,5 % území a Krušnohoří určitě patří mezi území, která jsou pro vyhlášení dalších chráněných oblastí vhodná. V sousedním hustěji zalidněném Německu je obdobně chráněno 26 % území, a to včetně německé strany Krušných hor.  Věříme, že záměr vyhlášení CHKO Krušnohoří nalezne podporu u zástupců státní správy a samosprávy, jakož i u místních obyvatel, podnikatelů a občanských organizací, stejně jako tomu bylo v případě vyhlašování CHKO Český les nebo CHKO Brdy.

Fakulta životního prostředí UJEP návrh vyhlášení CHKO Krušné hory nejen podporuje, ale bude i usilovat o co největší aktivní zapojení do procesů spojených s přípravou, vyhlášením i správou nové CHKO.

Petici podporující vyhlášení CHKO Krušnohoří můžete podepsat zde: https://chkokrusnehory.cz/