Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP

Akademický senát UJEP vyhlásil formou per rollam  ve dnech 30.6.2019 – 10.7.2019 doplňovací volby do AKAS UJEP za FŽP viz zápis AS UJEPVolby se uskuteční dne 10.9. 2019. od 9 do 13 hod.
Seznam kandidátů: RNDr. Petr Jirásek
Harmonogram voleb a organizační pokyny