Soutěž Česká hlava

20. ročník soutěže pro české vědce a výzkumníky prodlužuje termín pro příjem nominací do 16. 7. 2021.

Ceny jsou vyhlášeny v několika kategoriích:

1. cena společnosti ABB, Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.

2. cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech

3. cena společnosti ČEZ, Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč

4. cena společnosti Veolia, Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč

5. cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem za objev, či mimořádný počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, finanční odměna 100 000 Kč

Více informací včetně pokynů pro nominace je k dispozici na webu www.ceskahlava.cz

Kontakt: