4. Konference studentů přírodovědných a technických oborů UJEP (STUDKON 2021)

V pondělí 28. 6. 2021 se v prostorách CPTO uskuteční už čtvrtý ročník konference studentů doktorských studijních programů Environmentální chemie a technologie (FŽP), Aplikované nanotechnologie (PřF) a Počítačové modelování ve vědě a technice (PřF). Jsme rádi, že se konferenci podařilo uspořádat i navzdory komplikacím spojeným s pandemií COVID-19 a studenti tak nepřijdou o možnost představit svým kolegům, vedoucím, členům oborových rad a pozvaným hostům pokrok ve své práci a procvičit si prezentační dovednosti. Zároveň se studenti už tradičně utkají o cenu Miroslava Broula o nejlepší poster a prezentaci. Součástí programu bude vystoupení hosta prof. Tomáše Wágnera (Univerzita Pardubice) s tématem „Doktorské studium – role školitele a moje zkušenosti“.
Více informací o konferenci a podrobný program je k dispozici na webu http://projects.fzp.ujep.cz/studkon/