Zkušební přístup do databáze Taylor & Francis

V průběhu června a července 2021 mají studenti a akademičtí pracovníci UJEP možnost využít zkušební přístup do databáze Taylor & Francis v kolekcích Social Science & Humanities Library (SSH) a Science & Technology Library (ST). Přístup do zdroje je zajištěn v rámci počítačové sítě univerzity i prostřednictvím vzdáleného připojení “z domova”. Více informací naleznete na https://knihovna.ujep.cz/cs/taylor-francis.