Erasmus pro zamestnance (2. vyzva)

Detail­ní infor­ma­ce o výbě­ro­vém říze­ní zde a seznam part­ner­ských škol.