Cena děkana Fakulty životního prostředí za nejlepší závěrečnou práci

V rámci letošních promocí proběhlo i předání cen děkana za nejlepší bakalářské a magisterské závěrečné práce. Oceněnými jsou:
Bakalářské práce

  • Bc. Hana Škáchová – Využití ventilačního indexu při stanovení podmínek pro rozptyl znečišťujících látek.
  • Bc. Klára Sedláčková-Szylagyiová – Sledování degradace vybraných komplexotvorných látek v odpadních vodách pomocí mikroorganismů.
  • Bc. Daniel Čech – Zhodnocení vlivu poměru celkového dusíku k celkovému fosforu na kvalitu vody jezera Chabařovice.

Diplomové práce

  • Ing. Denisa Nechanická – Rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Nástup Tušimice.
  • Ing. David Raida – Hodnocení vývoje sedimentace v přehradní nádrži Les Království s využitím batymetrického měření a GIS
  • Ing. Martin Šulc – Možnosti snižování emisí v letecké dopravě “.

Všem oceněným blahopřejeme!