Zapojení do projektu #replechuj

Hlavní myšlenkou projektu je zavedení celoplošné zálohy na nápojové plechovky v České republice a zvýšení podílu vytříděných a zrecyklovaných plechovek jejich zpětným sběrem. Vytříděné plechovky členové asociace WIACA na vlastní náklady dopraví do recyklačního zařízení v Německu, protože v České republice totiž žádné takové zařízení není. Hlavním cílem je také krom zavedením vratné zálohy, zahájení veřejné debaty o zálohování a recyklaci nápojových plechovek. Mezi další cíle patří jít příkladem ostatním hráčům na trhu mezi které patří hlavně výrobci piva a nealkoholických či energetických nápojů. Ti totiž dohromady emitují miliony plechovek ročně, jenž končí ve směsném odpadu a svoje zákazníky nijak nemotivují k jejich recyklaci. Zálohování nápojových plechovek je přitom osvědčenou metodou, která již dlouhodobě funguje v několika státech Evropy.
Více informací na: https://www.wiaca.org/.