Spolupracujeme s projektem PrázdnéDomy

Studenti, kteří si vyberou BP nebo DP na Katedře přírodních věd (KPV) zaměřenou na téma týkající se brownfieldů / blackfieldů v zájmové lokalitě, mají možnost takovéto práci dát prakticky aplikovanou formu a přidanou hodnotu tím, že vzniklé katalogy / seznamy daných brownfieldů / blackfieldů vloží do databáze PrázdnéDomy. Prázdné domy je unikátní webový archiv evidující opuštěné, zaniklé, prázdné domy na území České republiky. Projekt se snaží upozornit na domy, které jsou nevyužité, často snižují hodnotu okolních nemovitostí a přináší negativní sociální jevy, zároveň jsou na zelených loukách stavěny nové. Členové portálu pořádají také vycházky, jejichž cílem je upozornit na problematiku prázdných domů, na jejich negativní působení v struktuře města, například squatting. Mluví se také o historii jednotlivých objektů.
Více informací na: http://prazdnedomy.cz/.