Podávání přihlášek do studijního programu Ochrana životního prostředí prodlouženo!

Dne 19.08.2020 rozhodl Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan Fakulty životního prostředí UJEP, prodloužit termín pro odevzdáním přihlášek ke studiu v bakalářském studijním programu Ochrana životního prostředí do 04.09.2020.

Informace k přijímacímu řízení | e-přihláška anotace programu