STUDKON 2020

KONFERENCE STUDENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ UJEP V REŽII FŽP A PŘF.

Již třetí ročník konference, na které zejména studenti doktorského studia prezentují výsledky své práce a debatují se zkušenými odborníky, se uskutečnil 29. června 2020 na Fakultě životního prostředí UJEP. Stejně jako tomu bylo u předchozích ročníků, na organizaci spolupracovaly Fakulta životního prostředí a Přírodovědecká fakulta UJEP, které budou brzy společně obývat novou budovu CPTO v univerzitním Kampusu.

Na konferenci STUDKON vystoupilo letos celkem 25 studentů nebo čerstvých absolventů doktorských programů na FŽP a PřF účastnilo se také přibližně 30 hostů z řad oborové rady, školitelů, konzultantů a dalších odborníků působící mimo UJEP. Poprvé se měli možnost zapojit také studenti prvních ročníků nově akreditovaných inovovaných programů Environmentální chemie a technologie (FŽP), Aplikované nanotechnologie a Počítačové modelování ve vědě a technice (PřF). Tématika příspěvků tak byla velmi pestrá. Zahrnovala například mapování znečištěných přehradních a říčních sedimentů, fytoremediace s využitím energetických rostlin, nanotechnologie pro biomedicínské využití, příprava a charakterizace nových materiálů, počítačové modelování různých procesů a mnoho dalších.

Studenti měli možnost se i letos utkat o cenu Miroslava Broula o nejlepší poster a nejlepší přednášku. Kromě samotné prezentace výsledků se hodnotilo i zapojení studentů do diskuze u dalších příspěvků a schopnost odborné debaty.
Novinkou byly dvě nové ceny. První z nich, cena Václava Štengla, která byla udělena odbornou komisí za nejinovativnější a nejoriginálnější nápad nebo řešení nějakého problému, putovala do rukou studenta prvního ročníku Mgr. Petra Panušky za jeho příspěvek o vývoji nového mikrofluidního čipu pro testování biologické aktivity látek za pomoci rybích embryí. Poslední cena
nazvaná Student Star byla udělena studentovi Mgr. Petru Aubrechtovi, kterého za jeho výkon ocenili ostatní studenti účastnící se konference. Program složený ze studentských prezentací doplnila praktická přednáška Dr. Jiřího Oravy z Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden plná užitečných tipů a rad ohledně přípravy odborných publikací.

Přestože byla organizace letošního ročníku konference výrazně zkomplikována nejasnou situací ohledně hygienických opatření a restrikcí díky COVID-19, kvalita akce si držela standard předchozího úspěšného ročníku. „Chvíli jsme uvažovali dokonce o zrušení letošního ročníku Studkonu. Jsem ale rád, že se akci nakonec podařilo uskutečnit. Letošní ročník proběhl v komornější atmosféře, abychom dostáli hygienickým předpisům, ale do hodnotících komisí se nám podařilo získat skvělé odborníky, kteří mohli dát studentům kvalitní zpětnou vazbu. Těší mě i větší zapojení studentů do diskuzí a celková pohodová atmosféra akce, kterou se nám podařilo vytvořit,“ hodnotí zpětně dojmy z konference Ing. Daniel Bůžek, PhD. z organizačního výboru. Dále zmínil, že šlo o důstojné rozloučení s budovou FŽP na Králově Výšině, neboť během léta se celá fakulta přestěhuje do nově vybudovaného centra.

Více informací o konferenci a o tom, kdo byli Miroslav Broul a Václav Štengl, na jejichž počest jsou udělovány studentské ceny, najdete na stránkách http://projects.fzp.ujep.cz/studkon/

Kontakt: Ing. Daniel Bůžek, Ph,D,

SEZNAM VÝHERNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Cenu M. Broula za nejlepší přednášku získali:
1. Místo: Eliška Rezlerová (PřF)
2. Místo: Jiří Smejkal (PřF)
3. Místo: Diana Nebeská (FŽP)

Cenu M. Broula za nejlepší poster získali:
1. Místo: David Poustka (PřF)
2. Místo: Eliška Wildová (FŽP)
3. Místo: Dominik Pilnaj (FŽP)

Cenu V. Štengla za neotřelý nápad či originální konstrukci zařízení získal:
Petr Panuška (PřF)

Cenu Student Star, kterou si volili studenti mezi sebou, získal:
Petr Aubrecht (PřF)

Informace k příspěvkům je k nahlédnutí na: http://projects.fzp.ujep.cz/studkon/