Výsledky voleb do akademického senátu FŽP

Volby do AS FŽP UJEP proběhly elektronickou formou ve dnech 20. – 26. dubna 2020. Bylo odevzdáno celkem 32 hlasů z řad studentů (408 oprávněných voličů) a 32 hlasů z řad pedagogů (60 oprávněných voličů). Celková volební účast dosáhla 14 %. Z toho volební účast z řad studentů činila 8 % a z řad pedagogů 53 %.

Výsledky voleb do komory akademických pracovníků FŽP (KAPAS FŽP):
Mgr. Ing. Petr Novák získal hlasů: 27
Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. získala hlasů: 22
Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. získala hlasů: 21
Ing. Eliška Wildová získala hlasů: 19
Mgr. Jakub Ederer, Ph.D. získal hlasů: 18
doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D. získal hlasů: 18
Ing. Jiří Štojdl získal hlasů: 16
doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. získal hlasů: 10

Novými členy komory akademických pracovníků FŽP (KAPAS FŽP) se stávají:
Mgr. Ing. Petr Novák,
Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.
Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.
Ing. Eliška Wildová
Mgr. Jakub Ederer, Ph.D.
doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Výsledky voleb do studentské komory FŽP (SKAS FŽP)
Ing. Diana Nebeská získala hlasů: 26

Novými členy studentské komory FŽP (SKAS FŽP) se stávají:
Ing. Diana Nebeská

Všem novým senátorům blahopřejeme ke zvolení.
V souladu se zákonem č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů započne funkční období nového akademického senátu FŽP sto dvacátý první den po ukončení nouzového stavu.

Protokol o výsledku voleb