Studentská vědecká konference 2020

Dnes (5. února 2020) probíhá v MFC (kampus UJEP) Studentská vědecká konference projektů Studentské grantové soutěže (https://www.ujep.cz/cs/studentska-grantova-cinnost).
Výčet prací za naší fakultu je rozsáhlý:

kolega Pacina s projektem “Bezkontaktní metody sběru prostorových dat jako nástroj pro modelování a sledování životního prostředí člověka”

kolegyně Burdová s projektem “Analýza rhizodegradace organických polutantů Miscanthus x giganteus”,

kolega Hošek s projektem “Mobilita rtuti v nivních sedimentech a vliv na potravní řetězec”,

kolega Kuráň s projektem “Monitoring odstraňování EDTA a příbuzných komplexotvorních látek z průmyslových odpadních vod pomocí speciálních sorbentů a mikroorganismů”,

kolega Tolasz s projektem “Katalytické suspenze CeO2 a CeO2/2D-materiál prodekontaminaci organofosforečných sloučenin”,

kolegyně Nebeská s projektem “Sledování environmentálního stresu Miscanthus x gigantheus pěstovaného na kontaminovaných lokalitách”,

kolega Pokorný s projektem “PEGAS-TFA – Paleo – enviromental gradation in Arctic and Subarctic – Trace Fossil Analysis”

a kolega Štojdl s projektem “Terénní mapování kontaminovaných lokalit pomocí mobilních zařízení”.